Proces verbal

Proces verbal de constatare a derularii si incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemtiune

Invitatie

Invitatie convocator

Școala de vară

SPORT, CREAȚIE ȘI VOIE BUNĂ Ed. a III-a, 3-8 IULIE 2023

Anunț de începere investiție

Reabilitarea moderată a școlii primare în Oraşul Șomcuta Mare, județul Maramureș

Anunț de începere investiție

Reabilitarea moderată a clădirii primăriei din Oraşul Șomcuta Mare, județul Maramureș

Invitatia convocator

Sedință extraordinară, 25.05.2023

Rezultat concurs

Rezultat probă scrisă - Asistent Medical Comunitar

Oferta de vânzare teren

nr. 83 Coteț Aurel și Tămăian Ana

Anunt

Continuare proceduri concurs ocupare functie de Asistent medical comunitar

Anunt

Anulare concurs muncitor calificat(electrician in constructii)

Anunt

Rezultat selectie dosare

Anunt Buciumi

Anunt privind organizarea adunarii publice pentru alegerea delegatului satesc - localitatea Buciumi 25 Mai 2023

Concurs

Concurs ocupare functie de muncitor calificat, Electrician in construcții

Atribuire finanțări nerambursabile

Anunț atribuire finanțări nerambursabile în domeniul cultural (prima sesiune) și sportiv; Membri comisie cultură și Membri comisie sport.

Oferta

Oferta de vanzare teren nr. 82 Timar Viorel

Anunt

Ocupare functie de Asistent medical comunitar

Invitatie convocator

Sedinta extraordinara - Consiliul Local al Orasului Somcuta Mare 27.04.2023

ANUNȚ DE ÎNCEPERE INVESTIȚIE

"Înființare infrastructură pentru transportul verde - piste pentru biciclete, în Oraşul Șomcuta Mare, județul Maramureș”

ANUNȚ - LOCUINȚE SOCIALE

Având în vedere faptul că urmează a fi repartizate locuințele sociale disponibile pe raza Orașului Șomcuta Mare, vă invităm prin prezenta să depuneți actele necesare enumerate în opisul de mai jos, până la data de 15 mai 2023.