Oferta de vanzare

Incheiat astazi, 01.07.2024, in temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.


In vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de lege si aducerii la cunostinta preemptorilor a ofertei de vanzare nr. 95 din data de 01.07.2024, depusa de catre Blăjan Codruța, in calitate de vanzator, proprietar al terenului agricol situat in extravilanul localitatii Șomcuta Mare, judetul Maramureș, s-a constatat afisarea ofertei de vanzare la sediul institutiei si pe pagina de internet www.somcutamare.ro in data de 01.07.2024.
Oferta de vanzare nr. 95 din data de 01.07.2024 se afiseaza pentru un termen de 45 de zile lucratoare si contine informatii privind proprietarul terenului agricol, date privind identificarea terenului, precum si conditiile de vanzare.
In acest sens s-a intocmit proces-verbal de afisare a ofertei de vanzare nr. 95 din data de 01.07.2024 a terenului agricol situat in extravilan.

Descarcă documentul