Invitație convocator

Sedinta ordinară cu participare fizică - 26.09.2023

Rezultate proba scrisa

Afisare rezultat proba scrisa

Rezultat selectie dosare

Rezultat selectie dosare

Rezultat selectie dosare

Asistent social, gr. Debutant

Suplimentare ordine de zi

Suplimentare ordine de zi - sedinta 01.09.2023

Anunț

LISTA SOLICITANTI CULTURĂ SESIUNEA II 2023

Invitație convocator

Invitatie convocator 01.09.2023

Concurs

Concurs ocupare functie de Asistent social grad Debutant

Licitație publică

Vânzarea imobilului constructie în suprafață construită de 84 mp

Invitație convocator

Invitație convocator 29.08.2023

Anunț recrutare

Anunt de recrutare pentru formarea comisiilor de evaluare si selectie a proiectelor culturale

Invitatie convocator

Sedinta extraordinara 23.08.2023

Vânzare teren

Teren aparținand domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare, înscris în CF 53943 Șomcuta Mare, nr. cad 53943 si 53943-C1, situat în intravilanul Orașului Șomcuta Mare, str. Republicii nr. 13.

Invitație convocator

Sedinta extraordinara cu participare fizica

Invitatie convocator

Ședință Consiliul Local

Anunţ de participare

Finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru domeniul cultură - Sesiunea II

Invitație convocator

Sedinta extraordinara cu participare fizica 07.08.2023

Oferta 83 /23.05.2023

Proces verbal de constatare a derulării șI încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

Vânzare teren

Licitaţie publică pentru vânzarea imobilelor:

Blocuri sociale

HCL nr. 69/2023 privind aprobarea listei de prioritati a solicitantilor indreptatiti la repartizarea cu titlu de inchiriere a unei locuinte sociale din proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare