Rezultat

Proba scrisă

Rezultate

Proba interviu

Invitație convocator

Ordine de zi ședință 06.04.2023 orele 14:00

Proces - verbal selectie dosare

pentru examenul de promovare in functie publica de conducere

Anunt ocupare functie contractuala

Asistent medical comunitar, grad Principal

Lista solicitanți finanțări culturale și sportive

Lista solicitanților care au depus proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru domeniul cultură și sport

Invitație convocator

Ședință Consiliul Local - 28.03.2023 - 14:00

Proces Verbal

Proces verbal derulare si incheiere etapa procedurala - oferta 81 (tarta)

Anunț

Recrutare - formare comisii evaluare proiecte culturale

Invitație convocator

Sedinta de consiliu local

Concurs

Concurs de promovare in functie publica de conducere

Anunț

Reguli si criterii de selectie si de acordare finantari in domeniul cultural

Anunț de participare

Finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru domeniile sport și cultură. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 23.03.2023, ora 14.00

Suplimentare ordine de zi

Suplimentare ordine de zi ședință 23.02.2023

Invitație convocator

Sedinta CL - 23.02.2023

ANUNŢ PUBLIC

Dezvoltare Urbană a Orașului Șomcuta Mare pentru perioada 2021-2027

Ședință ordinară

Suplimentare ordine de zi ședință ordinară 02.02.2023 ora 16.00

Invitație convocator

Sedinta ordinara cu participare fizica - 02.02.2023 orele 14:00

Ședința ordinară a Consiliului Local

Ordinea de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare din data de 17.01.2023

Vanzare teren

OFERTA DE VANZARE TEREN NR. 81 - TARTA IOAN