Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința ordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 21.03.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind corectarea nomenclatorului stradal al Orașului Șomcuta Mare.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru agricultură, mediu și cadastru.

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general reactualizat privind obiectivul de investiție ,,Extindere, reabilitare și modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu Șomcuta Mare”.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general reactualizat privind obiectivul de investiție ,, Reabilitare și modernizare Grădiniță cu Program Prelungit nr. 1 Șomcuta Mare, județul Maramureș-rest de executat”.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general reactualizat privind obiectivul de investiție ,,Reabilitare DC64+DL33+DL55 Șomcuta Mare – Vălenii Șomcutei – 15 km, Oraș Șomcuta Mare – rest de executat”.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru cultură, tineret, sport și probleme sociale.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru cultură, tineret, sport și probleme sociale.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

Materialele înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor locali prin mijloace electronice. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi se depun la secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

Descarcă documentul

PRIMAR
BUDA GHEORGHE IOAN