Anunț public recrutare

Anunț public de recrutare pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale

În vederea constituirii bazei proprii de date, Consiliul Local Șomcuta Mare invită specialiști – experți evaluatori să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
Conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. b) din Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, candidatul trebuie să îndeplinească următoarea condiție:
• să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în managementul proiectelor culturale și/sau, de cel puțin 2 ani în evaluarea proiectelor culturale
Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele:
• Cerere de înscriere,
• Curriculum vitae,
• Copie după CI,
• Documente care atestă experiența profesională de cel puțin 3 ani în managementul proiectelor culturale și/ sau de cel puțin 2 ani în evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție,
Acreditarea expertizei în evaluarea proiectelor de către un organism abilitat, constituie un avantaj.
• Declarație pe propria răspundere (model),
• Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal.
Precizăm că în conformitate cu legea, NU POATE FI EVALUATOR o persoană care:
• are proiecte depuse spre finanțare,
• face parte din echipa unui proiect înscris spre finanțare,
• are contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare.
Depunerea candidaturii se va face până la data de 14 martie 2024, ora 10:00, la registratura Consiliului Local Șomcuta Mare, str. Someș nr. 17. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0262 – 280055.

docxDeclarație pe propria răspundere

PRIMAR
BUDA GHEORGHE IOAN