Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 27.02.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului NUNTA DE AUR – ‘’50 ani de căsnicie‘’.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru construire PARC INDUSTRIAL ȘOMCUTA MARE.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, al Ocolului Silvic Șomcuta Mare, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietate publică a Orașului Șomcuta Mare.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință la licitația de masă lemnoasă pe picior, din terenul cu vegetație forestieră aparținând Orașului Șomcuta Mare.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru agricultură, mediu și cadastru;
- Comisia economico-financiară.

Materialele înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor locali prin mijloace electronice. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi se depun la secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

PRIMAR
BUDA GHEORGHE IOAN