Rezultate

Afisare rezultat proba scrisa Referent, clasa III, grad I in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta al Primariei Orasului Somcuta Mare

Proces verbal afisare proba scrisa

La concursul organizat in data de 23.11.2023 proba scrisa in vederea ocuparii functiei contractuale de Referent, clasa III, grad I in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta al Primariei Orasului Somcuta Mare

În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (3) din HG nr. 1336/2022 - pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:

Numar inregistrare dosar candidat: 9501/07.11.2023 - Punctaj: 29.33 - Rezultat: RESPINS

Numar inregistrare dosar candidat: 9514/08.11.2023 - Punctaj: 59.66 - Rezultat: ADMIS

Numar inregistrare dosar candidat: 9598/10.11.2023 - Punctaj: 42.33 - Rezultat: RESPINS

Conform art. 45 alin. (2) lit. a din HG nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
În conformitate cu art. 53 din HG nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii in cel mult o zi lucratoare de la data afisarii probei scrise.
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 27.11.2023, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Somcuta Mare.
Afişat astăzi, 23.11.2023 la ora 14,00, la sediul Primariei Orasului Somcuta Mare si pe site-ul Primariei.

VEZI DOCUMENT OFICIAL