Rezultat concurs

Proces verbal afisare proba interviu pentru concursul organizat in data de 23.11.2023 proba scrisa in vederea ocuparii functiei contractuale de Referent, clasa III, grad I in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta al Primariei Orasului Somcuta Mare

În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (3) din HG nr. 1336/2022 - pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:

Numar inregistrare dosar candidat: 9514/08.11.2023 - Punctaj obtinut: 80 puncte - Rezultat: ADMIS

Proces verbal afișare probă interviu