Hotărâri ale Consiliului Local Șomcuta Mare - 2024

HOTĂRÂRE NR. 10 / 2024

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Orașului Șomcuta Mare

HOTĂRÂRE NR. 9 / 2024

Privind utilizarea excedentului bugetar al Orașului Șomcuta Mare din anul 2023

HOTARARE NR. 8 / 2024

Privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.12.2023 al Primăriei Orașului Șomcuta Mare

HOTARARE NR. 7 / 2024

Privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1.168/2018 a spatiului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. Postei

HOTARARE NR. 6 / 2024

Privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11.856/2010 a spatiului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 77

HOTARAREA NR. 5 / 2024

Privind actualizarea nomenclatorului stradal al Orasului Somcuta Mare

HOTARARE NR. 3 / 2024

Privind aprobarea indicatorilor pentru finanțarea/ cofinanțarea elaborării și actualizării Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism al orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș