INVITAȚIE – CONVOCATOR

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința ordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 06.02.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare și online , având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al Orașului Șomcuta Mare.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11856/2010 încheiat între Orașul Șomcuta Mare și domnul Lupșe Ioan, pentru imobilul clădire și terenul aferent situat în localitatea Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 77.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1168/2018 încheiat între Orașul Șomcuta Mare și SC BALADOR SRL – ȘOMCUTA MARE.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.12.2023 al Primăriei Orașului Șomcuta Mare.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Orașului Șomcuta Mare din anul 2023.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

7. Proiect de hotărâre privind utilizarea creditului intern în anul 2024.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Orașului Șomcuta Mare.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

Materialele înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor locali prin mijloace electronice. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi se depun la secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

PRIMAR
BUDA GHEORGHE IOAN

Descarcă invitația