Ședința extraordinara convocata de îndată!

Sunteți invitat să participați la ședința extraordinară convocată de îndată, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 22.01.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare și online, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor pentru finanțarea/ cofinanțarea elaborării și actualizării Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism al orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară;
- Comisia pentru agricultura, mediu si cadastru.

Materialele înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor locali prin mijloace electronice. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi se depun la secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

Descarcă anunțul