INVITAȚIE – CONVOCATOR

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 20.02.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului Șomcuta Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură și sport, aferent anului 2024.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Ghidului Solicitanților actualizat pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general în domeniul cultură.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru cultură, tineret, sport și probleme sociale.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Ghidului Solicitanților actualizat pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sport.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru cultură, tineret, sport și probleme sociale.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea regulilor și a criteriilor specifice de acordare a finanțărilor nerambursabile a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru cultură, tineret, sport și probleme sociale.

Materialele înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor locali prin mijloace electronice. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi se depun la secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

Descarcă invitația

PRIMAR
BUDA GHEORGHE IOAN