Rezultat selectie dosare

Rezultat selectie dosare

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

la concursul organizat in data de 26.09.2023 proba scrisa in vederea recrutarii pentru ocuparea unei functii contractuale vacante din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 si art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

1. Nr. 7902/07.09.2023 - Asistent medical comunitar, gr. Asistent - Asistent medical comunitar, gr. Asistent - ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 26.09.2023 ora 10, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare
- Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucratoare de la afişare, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor - Cozmuta Raluca.
- Afişat astăzi 18.09.2023 , ora 13,00 la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare.

Vezi documentul oficial