PROCES VERBAL 28.09.2017

Încheiat astazi 28.09.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar, domnul Secretar Alin Toma, doamna Tatiana Bot, Sef Serviciu Economic, precum și toti consilierii locali. De asemenea la sedinta este prezent domnul Marinescu Teodor, în calitate de delegat satesc al satului Buteasa.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Maries Emil Gavril.
Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu'' – Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a terenului in suprafata de 500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare (Platou CFR Gara).
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Schimbare de destinatie din garaj in punct de lucru SMURD si reabilitare cladire, strada Nicolae Balcescu”.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Schimbare de destinatie din garaj in punct de lucru SMURD si reabilitare cladire, strada Nicolae Balcescu”.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Construire Cresa in localitatea Somcuta Mare, jud. Maramures”.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Construire Cresa cu doua grupe in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures”.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Sistematizare verticala, spatii de parcare si spatiu verde, refacere imprejmuire teren asezamant cultural Buciumi.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Asfaltare strazi in localitatea Ciolt, strada Lazului.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Schimbare de destinatie din garaj in punct de lucru SMURD si reabilitare cladire, loc. Somcuta Mare, jud. Maramures.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Diverse.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu'' – Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca exista o solicitare în acest sens din partea Liceului Teoretic Ioan Buteanu, anul trecut reprezentantul Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu'' – Somcuta Mare a fost Vancea Dorinel.
Pentru ca nu sunt alte propuneri, președintele de sedinta supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind desemnarea domnului Vancea Dorinel ca reprezentant al Consiliului Local Somcuta Mare, in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurare a calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu'' – Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abținere, doamna Grama Terezia Ildi.
Domnul consilier Alb Vasile, sustine ca a solicitat în urma cu câțiva ani reamenajarea unui garaj din curtea fostei Primarii, pentru o sala de informatica.
Domnul Primar sustine ca, prin programul de reconversie vom reabilita un garaj de la fosta Primărie, cu intrare din curtea școlii, iar în curtea școlii, dorim cu sprijinul GAL-ului să facem un teren multifunctional.
Doamna consilier Grama Íldi arata ca spatiul destinat pentru orele de informatica, este pentru 20 de calculatoare, insa putine clase depasesc acest numar.


Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare.
Domnul consilier Tamas Dionisie, propune ca un reprezentant al Consiliului Local in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare, sa fie doamna consilier Pop Elisabeta.
Domnul Viceprimar, ii propune pe domnii consilieri Mircea Luput si Micle Valer.
Domnul consilier Alb Vasile, il propune pe dl. Viceprimar.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind desemnarea consilierilor locali Pop Elisabeta, Mircea Luput si Micle Valer, ca reprezentanti ai Consiliului Local in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare.
Se aproba cu 11 voturi pentru, se abțin consilierii locali Pop Elisabeta, Mircea Luput, Micle Valer și Grama Ildiko.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca, in urma analizei statului de functii s-au identificat functiile disponibile, nefind obligatoriu sa organizam concurs pentru ocuparea lor, dar în măsura în care se iveste oportunitatea, atunci ne vom raporta la acest plan. Se poarta discuții cu privire la sumele necesare pentru salariile functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 2 abtineri din partea consilierilor local Alb Vasile Dorinel și Titan Augustin.

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a terenului in suprafata de 500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare (Platou CFR Gara).
Domnul Secretar sustine ca exista o solicitare cu privire la inchirierea platoului Gara, de către SC Balador SRL. Biroul de Venituri propune scoaterea la inchiriere a terenului in suprafata de 500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare (Platou CFR Gara), la prețul de 1 leu/mp/luna, pe o perioada de 2 ani.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a terenului in suprafata de 500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare (Platou CFR Gara).
Se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abținere a domnului consilier Balmos.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Schimbare de destinatie din garaj in punct de lucru SMURD si reabilitare cladire, strada Nicolae Balcescu”.
Domnul Secretar sustine ca este vorba despre aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție la acest obiectiv.
Domnul Primar sustine ca Orașul Somcuta Mare are nevoie de SMURD și spera ca după finalizarea acestei investitii sa primeasca o mașină din partea SMURD.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca din punctul sau de vedere trebuia încheiat initial un protocol prin care SMURD-ul sa pună la dispoziție o mașină, iar Primaria să ofere spațiul. Fiecare locuitor din zona trebuie sa-si aduca aportul, pentru ca toți doresc sa beneficieze de ambulanța în caz de nevoie.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea DALI a obiectivului de investitie ,,Schimbare de destinatie din garaj in punct de lucru SMURD si reabilitare cladire, strada Nicolae Balcescu”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Schimbare de destinatie din garaj in punct de lucru SMURD si reabilitare cladire, strada Nicolae Balcescu”.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Schimbare de destinatie din garaj in punct de lucru SMURD si reabilitare cladire, strada Nicolae Balcescu”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Construire Cresa in localitatea Somcuta Mare, jud. Maramures”.
Domnul Primar sustine ca acest obiectiv este pe lista Ministerului Dezvoltarii, trebuie sa depunem SF și documentatia necesara pentru semnarea contractului. Pe PNDL II avem Cresa, Extinderea Școlii nr. 2, Reabilitarea Școlii din Buciumi, Reabilitare Școala Ciolt și Codru Butesii, dansul il considera cel mai bun program guvernamental existent.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Construire Cresa in localitatea Somcuta Mare, jud. Maramures”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Construire Cresa cu doua grupe in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures”.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Construire Cresa cu doua grupe in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Sistematizare verticala, spatii de parcare si spatiu verde, refacere imprejmuire teren asezamant cultural Buciumi.
Domnul Primar sustine ca este necesar să facă imprejmuirea Caminului din Buciumi, sa rezolve problema apelor pluviale, să facă fosa septica și parcarile din curte. De asemenea, se va face parcare lângă Biserica, deoarece în curând tot acolo se va face și capela.
Domnul consilier Alb arata ca va aproba acest proiect de hotărâre cu conditia ca Primaria sa aloce 200 mil. pentru instalația electrică necesara să se facă la Biserica din Buciumi.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Sistematizare verticala, spatii de parcare si spatiu verde, refacere imprejmuire teren asezamant cultural Buciumi.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Asfaltare strazi in localitatea Ciolt, strada Lazului.
Domnul Primar sustine ca și-a propus sa pietruiasca, sa schimbe 2 podete și sa asfalteze aceasta strada.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Asfaltare strazi in localitatea Ciolt, strada Lazului.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Schimbare de destinatie din garaj in punct de lucru SMURD si reabilitare cladire, loc. Somcuta Mare, jud. Maramures.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Schimbare de destinatie din garaj in punct de lucru SMURD si reabilitare cladire, loc. Somcuta Mare, jud. Maramures.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot sustine ca, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, s-a alocat suma de 53 mii lei pentru refacerea acoperisului scolii gimnaziale din satul Codru Butesii, iar pentru plata asistentilor personali ai persoanei cu handicap, s-a repartizat in baza Deciziei 16/18.09.2017 a sefului AJFP Maramures, suma de 34 mii lei. Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006, dar si in baza prevederilor HG 225/2014, se propun urmatoarele virari de credite, astfel:
- cu 315 mii lei se diminueaza urmatoarele cheltuieli :
- 15 mii lei - SF si PT Reabilitare si modernizare Piata;
- 300 mii lei - Investitie Canalizare.
- cu 315 mii lei se suplimenteaza urmatoarele cheltuieli :
- 15 mii lei - PT realizare garaje str. Republicii in vederea concesionarii terenurilor;
- 300 mii lei - Investitie Modernizare Baza Sportiva Progresul.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abtinere consilier Grama Ildi

Diverse.
Domnul consilier Maries Emil sustine ca in loc. Buciumi trebuie facuta scurgerea pe santuri, pana la momentul cand se va face canalizarea.

Domnul Primar invita toti consilierii locali la Casa de Cultura in data de 30 sept. la ora 12, la lansarea proiectului ''Spunem stop marginalizarii printr-o abordare integrata'', iar Duminica, 01 oct. la festivalul ''Valentin Baintan''.

Domnul consilier Vancea Dorinel este incantat ca se asfalteaza o strada din loc. Ciolt, dar considera ca si loc. Somcuta Mare are nevoie de trotuare. Propune incheierea unui protocol cu Jandarmeria, deoarece Politia Locala si oraseneasca nu mai face fata abuzurilor/furturilor din fondul forestier particular, dar si de pe culturile din Somcuta Mare.

Domnul Primar sustine ca au fost facute cateva actiuni comune de Politia Locala si Oraseneasca si Politia Mun. Baia Mare care au venit cu caini politisti, dar inca avem nevoie de sprijin.

Se poarta discutii legate de faptul ca Ocolul Silvic Somcuta Mare exploateaza din padurile cetatenilor din satul Buteasa si se doreste gasirea unui solutii pentru stoparea acestui fenomen.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
MARIES EMIL GAVRIL SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.