PROCES VERBAL 19.09.2017

Încheiat astazi 19.09.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.


La sedinta sunt prezenti domnul Primar, domnul Secretar Alin Toma, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, precum și 13 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri locali Alb Vasile Dorinel și Nechita Vasile.

Presedinte de sedinta este domnul consilier Muresan Claudiu Vladimir.
Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitare strada Lazului localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare”.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitare strada Lazului localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare”.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara cu privire la un imobil apartinand Orasului Somcuta Mare.

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Primar arata ca pentru derularea proiectului ''Spunem Stop marginalizarii printr-o abordare integrata'' Cod proiect 101902, proiect finantat prin fonduri europene, este necesar ca suma alocata acestuia, să fie cuprinsă în bugetul local al Orașului Somcuta Mare. Dansul arata ca Liderul in cadrul proiectului este Orașul Somcuta Mare, iar acest proiect se va realiza în parteneriat cu Liceul Teoretic Ioan Buteanu, cu o firma de consultanta S.C. Radinc S.R.L., cât și cu A.P.R.D.C.. Domnul Primar sustine ca perioada de derulare a acestui proiect este de 36 luni, iar valoarea totala a proiectului este 23.346.036,69 lei, iar 2% reprezintă finantare din partea Orașului Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 12 voturi pentru, 1 abținere din partea doamnei consilier local Ildiko Grama, avand calitate de director adjunct al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare, aflandu-se astfel în conflict de interese.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitare strada Lazului localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare”.
Domnul Viceprimar arata ca s-a luat legătura cu proiectantul SF-ului și al proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitare strada Lazului localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare”, însă aceasta a susținut ca nu poate sa refaca SF-ul deoarece a respectat normativele și se afla în imposibilitatea de a indica alte valori.
Domnul consilier local Balmos sustine ca sumele sunt foarte mari, considera ca 1 km de drum nu poate costa mai mult de 200 mii și ca se putea solicita altui proiectant care face și executia proiectului, cum ar fi domnului Simon, sa intocmeasca un SF, ce cu siguranța ar indica valori mult mai mici.
Se supune la vot aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitare strada Lazului localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare”.
Se aproba cu 11 voturi pentru, 2 abtineri Balmos Teodor și Maries Emil.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitare strada Lazului localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare”.
Se supune la vot aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitare strada Lazului localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare”.
Se aproba cu 11 voturi pentru, 2 abtineri Balmos Teodor și Maries Emil.

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara cu privire la un imobil apartinand Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar sutine ca prin acest proiect de hotarare se propune inscrierea dreptului de proprietate asupra anexei administrative situate in incinta ,,Clubului Elevilor’’ din loc. Somcuta Mare care este necesara pentru dovedirea proprietatii ca si conditie de eligibilitate pentru proiectul care se va depune in vederea obtinerii de fonduri europene pentru reconversia terenurilor si a spatiilor degradate si transformarte acestora in spatii verzi.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

Diverse.
Domnul Primar arata ca urmare a furtunii și vantului puternic din data de 17.09.2017, au fost foarte multe obiective afectate, case si anexe gospodărești. În loc. Somcuta Mare probleme au fost pe str. Mihai Eminescu și pe str. Meceni. Localitatile ce au avut de suferit sunt Hovrila, Buteasa și Codru Butesii. Satul Codru Butesii este alimentat cu energie electrică din Tg. Lapus și este foarte posibil ca locuitorii sa rămână fără energie electrică cel puțin trei săptămâni. Dansul este mulțumit ca din fericire nu au fost afectate vieți omenești.


PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
MURESAN CLAUDIU VLADIMIR SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.