PROCES VERBAL 31.08.2017

Încheiat astazi 31.08.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul secretar Alin Toma, doamna Tatiana Bot, Șef Serviciu Economic, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, precum și 10 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri locali Alb Vasile Dorinel, Luput Mircea Vasile, Sasarman Alexandra, Maries Emil si Nechita Vasile. Este prezent de asemenea delegatul satesc Marinescu Teodor.

Presedinte de sedinta este domnul consilier Muresan Claudiu Vladimir.
Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 10 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 3518/2011 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC RCS&RDS.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere nr. 7216/2011 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si S.C. OVIZOO S.R.L.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare strada Lazului din localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie ,,Amenajament pastoral’’.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 Oras Somcuta Mare.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Reabilitare si modernizare Scoala Primara Buciumi, Oras Somcuta Mare.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Reabilitare si modernizare Scoala Ciolt.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Reabilitare si modernizare Scoala Primara Codru Butesii.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritati a solicitantilor indreptatiti la repartizarea cu titlu de inchiriere a unei locuinte sociale din proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Domnul Secretar propune completarea ordinii de zi cu doua proiecte de hotarare, si anume:
1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre ISJ MM, Consiliul Judetean Maramures si Orasul Somcuta Mare, in vederea realizarii proiectului ''Primul Ghiozdan''.
Președintele de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 3518/2011 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC RCS&RDS.
Domnul Viceprimar arata ca locatia in care S.C. R.C.S. & R.D.S. S.A. isi are amplasata statia pentru semnal, este in incinta curtii Scolii cu cls. I-IV Somcuta Mare. Se propune prelungirea contractului de inchiriere pe o perioada de 5 ani.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 3518/2011 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si S.C. R.C.S. & R.D.S.
Se aproba cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 7216/2011 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si S.C. OVIZOO S.R.L.
Domnul Viceprimar arata ca locatia in care S.C. OVIZOO S.R.L. isi desfasoara activitatea este in chioscul din incinta Liceului Ioan Buteanu Somcuta Mare. Se propune prelungirea contractului de inchiriere pe o perioada de 5 ani.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 7216/2011 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si S.C. OVIZOO S.R.L.
Se aproba cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare strada Lazului din localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare.
Se alatura sedintei doamna consilier local Sasarman Alexandra.
Domnul consilier Balmos este de parere ca suma propusa pentru aceasta investitie in SF este uriasa. Considera ca ar trebui analizata aceasta situatie mai mult, deoarece urmeaza sa fie asfaltata toata Somcuta Mare si nu doreste sa se creeze un precedent odata cu intocmirtea cestui SF.
Domnul Viceprimar arata ca aceasta este suma maxima propusa de proiectant.
Doamna Tatiana Bot sustine ca a solicitat proiectantului sa revizuiasca sumele din cadrul proiectului.
Domnul Viceprimar propune amanarea acestui proiect de hotarare.
Se supune la vot amanarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare strada Lazului din localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 11 voturi pentru amanare.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie ,,Amenajament pastoral’’.
Doamna Tatiana Bot arata ca amenajamentele pastorale sunt necesare în vederea inchirierii terenurilor ce apartin domeniului public al orașului Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca amenajamentele pastorale se întocmesc potrivit ghidului-cadru pentru amenajamentul pastoral prevăzut în HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie ,,Amenajament pastoral’’.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 Oras Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot sustine ca, pe site-ul MDRAPE se afla lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala pentru jud. Maramures, in perioada 2017-2020, obiective pentru care este necesara adoptarea de HCL privind aprobarea bugetarii multianuale.
Domnul consilier local Titan Augustin doreste sa cunoasca cat reprezinta cofinantare din partea Primariei?
Doamna Tatiana Bot arata ca finantarea acestor investitii este de 100% din partea Ministerului Dezvoltarii, Primaria trebuie doar sa pregateasca si sa depuna documentele necesare in termenul stabilit de MDRAPFE.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Reabilitare si modernizare Scoala Primara Buciumi, Oras Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Reabilitare si modernizare Scoala Primara Buciumi, Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Reabilitare si modernizare Scoala Ciolt.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Reabilitare si modernizare Scoala Ciolt.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Reabilitare si modernizare Scoala Primara Codru Butesii.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie Reabilitare si modernizare Scoala Primara Codru Butesii.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritati a solicitantilor indreptatiti la repartizarea cu titlu de inchiriere a unei locuinte sociale din proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare.
Domnul Viceprimar arata ca in blocurile sociale sunt libere 8 apartamente si propune aprobarea listei de prioritati a solicitantilor indreptatiti la repartizarea cu titlu de inchiriere a unei locuinte sociale din proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare, urmand ca primele 8 persoane din lista sa beneficieze de locuinte sociale.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritati a solicitantilor indreptatiti la repartizarea cu titlu de inchiriere a unei locuinte sociale din proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 11 voturi pentru.


Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot, prezinta acest proiect de hotărâre.
I. Conform adresei nr 1946/02.08.2017 a Consiliului Judetean Maramures, inregistrata sub nr. 6846/02.08.2017, in baza Hotararii CJ nr. 157/27.07.2017 se aloca suma totala de 50 mii lei pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala, astfel:
Se suplimenteaza veniturile la cap. 11.02.06 Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 50 mii lei.
Se suplimenteaza cheltuielile pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala, cu suma totala de 50 mii lei, la urmatoarele capitole de cheltuieli: 67.02 Cultura , religie, sport – cu suma totala de 50 mii lei din care: - subcap. 67.02.05.01 Sport, suma de 50 mii lei, din care: - art. 71.01.01 pentru investitia Modernizare baza sportiva Progresul Somcuta Mare, cu suma de 50 mii lei.
Domnul consilier local Cotet Tamas Dionisie doreste sa cunoasca in ce proportie este efectuata modernizarea Bazei Sportive.
Domnul Viceprimar apreciaza ca fiind finalizata in proportie de circa 85 %, fiind nevoie sa se monteze scaunele, sa se faca parcarea din fata, taluzarea, etc.
Doamna Tatiana Bot sustine ca vis-a-vis de plati, suntem in urma.
Se alatura sedintei domnul consilier local Nechita Vasile.
Domnul consilier local Balmos Teodor doreste sa stie cat poate Consiliul Local sa plateasca salariile, precum si utilitatile.
Doamna Tatiana Bot arata ca nu vor fi probleme in ceea ce priveste atat plata salariilor, cat si a utilitatilor.
II. Conform extrasului de cont din data de 19.07.2017 AFM a virat suma de 58.120 lei aferente platilor din anul 2016 pentru obiectivul de investitie Extindere canalizare menajera in Orasul Somcuta Mare.
Aceasta suma se regaseste cu semnul minus in contul de executie in sectiunea de dezvoltare la sub cap 74.02.06 art 85.01.02 si se aproba in rectificare la acelasi capitol astfel:
74.02 mediu suma de - 58,12 mii lei, subcap. 74.02.06 canalizare art. 85.01.02 cu suma de - 58,12 mii lei;
Se suplimenteaza cheltuielile de investitie in cadrul aceluiasi cap. Art. 71.01.01 cu suma de 58.12 mii lei.
Doamna Tatiana Bot arata ca 29,96% - cota Primariei in ceea ce priveste realizarea obiectivului de investitie Extindere canalizare menajera in Orasul Somcuta Mare, este la zi, iar prin actul aditional nr. 2/iulie 2017 s-a reaprobat graficul de executie lucrari.
III. In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite ( prevederilor art 49. alin (4) – (7) ), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice:
Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 160 mii lei, astfel:
Cap. 67.02 Cultura, recreere, sport, cu suma de 50 mii lei, din care subcap. 67.02.50 Alte actiuni culturale, art 59.12 sustinerea cultelor cu suma de 50 mii lei;
Cap. 74.02. Mediu, cu suma totala de 110 mii lei, din care
- subcap. 74.02.05 colectarea si tratarea deseurilor art. 71.01.30 cu suma de 50 mii lei de la obiectivul ''taxe si avize pentru platforma de colectare deseuri''
- subcap. 74.02.06 art. 71.01.01 de la obiectivul de investitie canalizare cu suma de 60 mii lei.
Se alatura sedintei domnul consilier local Maries Emil.
Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 160 mii lei, astfel:
Cap 65.02 Invatamant, cu suma totala de 40 mii lei
- subcap. 65.02.04.01 Invatamnt secundar, art. 71.01.30 cu suma de 20 mii lei pentru obiectivele de investitii aprobate de MDRAP cu finantare si alocatii bugetare 2017-2020:
Extindere scoala gimnaziala nr. 2 in Orasul Somcuta Mare, cu suma de 10 mii lei pentru DALI;
Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala loc. Codru Butesii, cu suma de 10 mii lei pentru DALI;
- subcap. 65.02.03.01 Invatamnt primar pentru obiectivele de investitii aprobate de MDRAP cu finantare si alocatii bugetare 2017-2020:
Reabilitare si modernizare scoala primara din localitatea Buciumi, cu suma de 10 mii lei pentru intocmire DALI;
Reabilitare si modernizare scoala primara din localitatea Ciolt, cu suma de 10 mii lei pentru intocmire DALI;
Cap 67.02 Cultura, religie, sport, cu suma de 100 mii lei din care : subcap. 67.02.05.01 Sport, suma de 100 mii lei, din care: art. 71.01.01 Investitia modernizare baza sportiva Progresul Somcuta Mare, cu suma de 100 mii lei;
Cap 83.02 Agricultura, cu suma de 10 mii lei, la subcap. 83.02.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, art. 20.30.30 cu suma de 10 mii lei pentru intocmire amenajament pastoral pentru 831 ha pasune apartinand UAT Oras Somcuta Mare – cu termen de finalizarea 28.02.2018;
Cap 84.02 Transport, cu suma de 10 mii lei, din care: subcap. 84.02.03.03 Strazi art. 71.01.30 cu suma de 10 mii lei: Modernizare si asfaltari strazi in orasul Somcuta Mare pentru intocmire proiect tehnic.
IV. Urmare a auditului Camerei de Conturi Maramures, in data de 28.08.2016 s-a recuperat suma de 7,66 mii lei aferenta investitiei Reabilitare Camin Cultural Hovrila, suma incasata in cadrul subcap 67.03.07 Camine culturale art 85.01.02 cu semnul minus.
Cu suma de 7,66 mii lei se majoreaza subcap. 67.02.03.07 Camine culturale, art. 71.01.01 pentru investitia Reabilitare camin cultural Hovrila.
V. In baza prevederilor art 9 alin 34 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si adresa nr 6924/20.07.2017 a OCPI Maramures, se suplimenteaza veniturile la cod indicator 43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara cu suma de 18 mii lei.
Cu suma de 18 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la cap 83.02 Agricultura art 20.30.30 pentru lucrari de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare.
Domnul Viceprimar il propune pe domnul consilier Micle Valer ca reprezentant al Consiliului Local al orasului Somcuta Mare in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre ISJ MM, Consiliul Judetean Maramures si Orasul Somcuta Mare, in vederea realizarii proiectului ''Primul Ghiozdan''.
Domnul Secretar arata ca 10% reprezinta contributia Orasului Somcuta Mare in cadrul acestui parteneriat. Acest proiect ''Primul Ghiozdan'' vine in intampinarea reducerii abandonului scolar cu adresabilitate directa copiilor din clasa pregatitoare in anul scolar 2017-2018, prin donarea de ghiozdane echipate elevilor din judelul Maramures. Costul estimat pe ghiozdan echipat este de 70 lei inclusiv T.V.A., iar ghiozdanul va fi echipat cu - penar, creioane colorate, creioane grafit, ascutitoare, radiera, lipici solid, hartie glasata, bloc mic de desen, acuarele, pensule, caiet cu patratele, caiet tip 124 file. Orasul Somcuta Mare participa prin cofinantarea proiectului cu 10% din suma necesara, respectiv cu 570 lei din totalul de 5700 lei, pentru 81 elevi.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre ISJ MM, Consiliul Judetean Maramures si Orasul Somcuta Mare, in vederea realizarii proiectului ''Primul Ghiozdan''.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Domnul Secretar prezinta cererea domnului Pruna Teofil, care solicita concesionarea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros in favoarea sa asupra terenului în suprafață de 365 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 1025, nr. topo 255/a/4.
Orasul Somcuta Mare, prin cererea de interventie in interes propriu formulata in cadrul acestui dosar, a solicitat să se constate că este proprietarul terenului în suprafață de 365 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 1025, nr. topo 255/a/4, acest teren aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta – Mare, nefiind destinat uzului public, precum si să se dispuna înscrierea dreptului de proprietate privată asupra acestui teren în Cartea Funciară.
Vom raspunde domnului Pruna Teofil ca abia dupa ce se va constitui un drept de proprietate asupra terenului in suprafata de 365 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 1025, nr. topo 255/a/4 in favoarea Orasului Somcuta Mare, vom analiza cererea sa si vom fi in postura de a acorda un raspuns concret.
Domnul consilier Maries Emil vine cu rugamintea de a face demersurile necesare in vederea efectuarii unei treceri de pietoni in loc. Buciumi, deoarece este foarte necesara, in loc. Buciumi fiind doar o singura trecere de pietoni.
Domnul Viceprimar sustine ca in vederea efectuarii unei treceri de pietoni este necesar avizul Drumurilor Nationale.


PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
MURESAN CLAUDIU VLADIMIR SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.