PROCES VERBAL 08.06.2017

Încheiat astazi 08.06.2017 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.


La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, precum și 11 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri locali Balmos Teodor, Butean Bogdan, Grama Ildiko și Luputi Mircea.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Muresan Claudiu Vladimir.
Doamna Carmazan Rodica prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 11 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitii ''Amenajare parc si loc de joaca'', loc. Somcuta Mare, jud. Maramures;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: ''Amenajare parc si loc de joaca'', loc. Somcuta Mare, jud. Maramures.
Presedintele de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitii ''Amenajare parc si loc de joaca'', loc. Somcuta Mare, jud. Maramures.
Domnul Primar arata ca initial a fost aprobata suma de 100 mii lei, fiind necesar să se aprobe la acest moment pentru obiectivul de investitii ''Amenajare parc si loc de joaca'', proiectul tehnic, deoarece s-a finalizat, cât și aprobarea bugetarii multianuale pentru acest obiectiv de investitii, în conditiile în care dorește ca parcul și desigur locul de joaca să fie finalizat pana la organizarea Zilelor Culturale ale orașului Somcuta Mare, ce se vor desfasura în zilele de 24, respectiv 25 iunie 2017. Dansul arata ca din fonduri europene au fost prinse alte locatii în vederea amenajarii de locuri similare celor mai sus aratate, cum ar fi spațiul de lângă Clubul Elevilor, Sala de Sport, în spatele bl. 1 și 3 de pe str. I. Buteanu, pe str. V. Alecsandri – lângă Renel și pe Str. Targului pana spre Piata.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel dorește sa cunoască modalitatea de imprejmuire a parcului, cât și motivul pentru care nu s-a finalizat proiectul cu iluminarea parcului cu lampi fotovoltaice. Dansul propune imprejmuirea intregului parc.
Domnul Primar arata ca se va imprejmui locul de joaca ce va fi dotat cu topogane, leagane, sustinand ca întreaga suma necesara pentru proiectul tehnic, avize, cheltuielile cu dirigintele de santier, este de 140 mii lei.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitii ''Amenajare parc si loc de joaca'', loc. Somcuta Mare, jud. Maramures.
Domnul consilier Maries arata ca atâta timp cât acest proiect este în beneficiul copiilor, este de acord cu ambele proiecte de hotărâre.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel dorește sa cunoască dacă s-au făcut demersurile necesare pentru a fi proprietar Orașul Somcuta Mare pe acest teren, dar și dacă se poate efectua iluminatul ornamental în parc.
Domnul Primar confirma ca s-au făcut demersurile necesare, iar în privința iluminatului se va face extindere, fiind prinsă în buget o suma pentru iluminatul parcului.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: ''Amenajare parc si loc de joaca'', loc. Somcuta Mare, jud. Maramures.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: ''Amenajare parc si loc de joaca'', loc. Somcuta Mare, jud. Maramures.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
MURESAN CLAUDIU VLADIMIR SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.