PROCES VERBAL 31.05.2017

Încheiat astazi 31.05.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, doamnul secretar Alin Toma, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, precum și 11 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri locali Vancea Dorin, Luputi Mircea, Butean Bogdan și Nechita Vasile. Sunt prezenti de asemenea delegatii satesti Achim Ovidiu si Marinescu Teodor. 

Presedinte de sedinta este domnul consilier Muresan Claudiu Vladimir.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 11 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de ,,Gheorghe Lazar” Caminului cultural din localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare,
2. Proiect de hotarare privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii ,,Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures’’,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea accesarii unui credit pentru finantarea lucrarilor la obiectivele de investitie ,,Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare si Reabilitare si Modernizare Piata Agro-Alimentara Somcuta Mare’’,
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Extindere sistem de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare”,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie ,,Extindere sistem de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare”.
Președintele de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de ,,Gheorghe Lazar” Caminului cultural din localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare.
Domnul Primar arata ca s-a obtinut avizul necesar al Comisiei de Cultura in vederea atribuirii denumirii de ,,Gheorghe Lazar” Caminului cultural din localitatea Ciolt, urmand sa se adopte o hotarare si de catre Consiliul Local in acest sens, lansand totodata invitatia catre intreg Consiliul local de a fi prezent la Festivalul Folcloric Florile Chioarului ce se va desfasutra in data de 05.06.2017 la ora 14.00 la Caminul Cultural din loc. Ciolt.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii de ,,Gheorghe Lazar” Caminului cultural din localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare si sustine ca este necesara aprobarea DALI-ului pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures'' (in baza documentatiei tehnice efectuata de SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, cu sediul in loc. Oradea, care a intocmit un deviz general cu valorile estimate) necesar pentru accesarea fondurilor, pentru care urmeaza a fi intocmita documentatia de executie.
Domnul Primar arata ca, in vederea modernizarii strazilor din Somcuta Mare doreste sa acceseze un credit, aratand ca valoarea estimata a acestor lucrari, fara TVA reprezinta 33,937,146 lei. Dansul sustine ca initial a fost vorba de o valoare mult mai mica, insa nu au fost luate in calcul 2 poduri, parcarile si trotuarele.
Domnul consilier Alb Vasile sustine ca exista un proiect vechi in care erau prinse si cele doua poduri.
Domnul Primar arata ca proiectul vechi nu este in concordanta cu datele tehnice actuale.
Domnul consilier Alb Vasile este de parare ca firma care a executat noul proiect putea sa actualizeze datele, respectiv valorile. Dansul sustine ca suma pentru proiectare este foarte mare si nu intelege de ce nu este bun vechiul proiect.
Domnul consilier Balmos Teodor este de parare ca se poate prezenta vechiul proiect si sa se reactualizeze sumele. Doreste sa cunoasca care va fi sursa de finantare pentru aceasta suma.
Se alatura sedintei domnul consilier Nechita Vasile.
Domnul Primar sustine ca doreste sa faca demersuri in vederea accesarii unui credit, sens in care va consulta mai multe banci, avand in vedere si gradul de indatorare al Consiliului local. Dansul arata ca nu se bazeaza doar pe bugetul local, existand bugetul centralizat, vanzari de masa lemnoasa, etc., sustinand de asemenea ca gradul de indatorare al Primariei este de 9 %.
Domnul consilier Balmos Teodor sustine ca, avand in vedere veniturile Consiliului Local, nu se va putea accesa un credit mai mare de 1 milion de euro.
Domnul Secretar sustine ca, limita maxima ce se poate obtine o stabileste comisia de avizare a imprumuturilor, raportat la toate celelalte angajamente.
Domnul consilier Alb arata ca 7 milioane de euro, reprezinta 14 ani de incasari din taxe si impozite. Dansul precizeaza ca s-a aprobat in cursul acestui an de catre Consiliul local cofinantare pentru proiecte europene si se intreaba daca va fi luat acest credit, se vor finaliza si celelate proiecte?
Domnul Primar sustine ca in cursul acestui an au fost prinse pentru investitii 18 miliarde din bugetul centralizat, iar derularea obiectivului ''Modernizare strazi'' nu se poate face prin PNDL, de asemenea orasele nu pot accesa fonduri europene. Dansul face precizarea ca acest obiectiv vizeaza 16 km de strazi, peste 2000 m trotuare, rigole carosabile, etc. si ca Orasul Somcuta Mare nu va primi un credit foarte mare, acesta putand fi utilizat ulterior in functie de situatiile de lucrari. De asemenea, dansul arata ca prin PNDL II, prioritar la finantare sunt construirea/reabilitarea creselor, gradinitelor, scolilor, precum si proiectele ce vizeaza alimentarea cu apa si canalizarea, nu vor fi alocate sume pentru reabilitarea strazilor.
Domnul consilier Ciolte Dragomir este de parere ca la acest moment este foarte important sa se faca demersurile necesare in vederea accesarii acestui credit.
Domnul consilier Balmos Teodor propune ca fiecare consilier local sa faca pentru accesarea acestui credit, garantie cu bunurile proprietate personala. Dansul nu doreste sa fie luat un credit atat de mare si sa riste atat de mult.
Domnul Primar sustine ca este foarte posibil ca acest credit sa fie luat chiar si pentru o perioada de maxim 40 de ani, in conditiile in care licitatia se poate face doar pe valoarea integrala a proiectului.
Domnul consilier Alb Vasile propune executarea asfaltarii strazilor pe etape.
Domnul Primar arata ca deoarece au existat cele doua programe PNDL I in 2013, PNDL II in 2017, are sperante ca peste cativa ani va aparea PNDL III, in baza caruia va putea beneficia de finantare la asfaltarea strazilor. Dansul arata ca PNDL-ul preia lucrari in curs, precum s-a intamplat si cu Alimentarea cu apa de la Finteusu Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii ,,Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures’’.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii ,,Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures’’. Se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea accesarii unui credit pentru finantarea lucrarilor la obiectivele de investitie ,,Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare si Reabilitare si Modernizare Piata Agro-Alimentara Somcuta Mare’’.
Domnul Primar doreste ca in cadrul acestui proiect de hotarare sa fie inclus si fostul Spital, deoarece doreste sa reabiliteze intregul complex. Dansul arata ca in doua saptamani va exista un DALI pentru a cunoaste o valoare estimata a lucrarilor si vor exista in cadrul unitatii medico-sociale a Primariei in jur de 58-63 paturi pentru persoane varstnice.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea demersurilor necesare in vederea accesarii unui credit pentru finantarea lucrarilor la obiectivele de investitie ,,Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare si Reabilitare si Modernizare Piata Agro-Alimentara Somcuta Mare si Reabilitare Unitate de Asistenta medico-Sociala’’.
Se aproba cu 12 voturi pentru.

Se alatura sedintei domnul consilier Butean Bogdan.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Extindere sistem de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare”.
Domnul consilier Titan Augustin arata ca a solicitat mai multe informatii in temeiul Legii nr. 544/2001, insa nu le-a primit. A solicitat proiectul, SF, costurile facute, comisia de licitatie, comisia de receptie si procesele verbale de receptie la obiectivul de investitii sistem de supraveghere video in loc. Somcuta Mare. Solicita reevaluarea adresei care nu contine cele solicitate. In privinta sistemului de supraveghere video in loc. Somcuta Mare arata ca au fost facute 2 propuneri, insa nu s-a respectat niciuna, asadar nu s-a aprobat poroiectul. Dansul precizeaza ca Primarul a solicitat RDS-ului sa incheie un contract pe o durata de 10 ani, pe o oferta constand in 10 Euro/camera/luna, in conditiile in care au existat initial trei oferte cu fibra optica proprie si 18 camere video la un pret mai avantajos.
Domnul Primar propune aprobarea SF pentru extinderea sistemului de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare, cu 31 de camere, la valoare de 86 mii, suma in care este inclus proiectul si avizele necesare. In masura in care la sedinta anterioara de Consiliu local s-au aprobat 60 mii lei, la acest moment este necesar sa se aprobe SF si bugetul multianual.
Domnul consilier Titan Augustin sustine ca in inca din cursul lunii februarie a anului 2016, mai multi consilieri locali au solicitat ca din cadrul comisiilor de receptie sa faca parte cel putin doi consilieri locali. Sustine ca din punctul sau de vedere nu exista transparenta si din acest motiv este nemultumit, promite ca va aduce garda de mediu, garda forestiera si televiziunea sa constate ce se intampla in Padurea Taietura. In privinta proiectului de hotarare supus dezbaterii, arata ca este de acord cu extindererea sistemului de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare, dar doreste sa se aduca la cunostinta Consiliului Local solutia ce se doreste a fi implementata de administratie.
Domnul consilier Alb este de parere ca ar trebui facuta rectificare pe suma necesara acestui proiect.
Domnul consilier Titan sustine ca este impotriva camerelor mobile deaorece nu sunt utile.
Domnul consilier Balmos Teodor precizeaza faptul ca mereu vor exista suspiciuni deoarece nu exista transparenta, dansul considera ca trebuie respectati toti pasii legali in ceea ce privesc achizitiile publice. De asemenea, domnul Balmos Teodor arata ca din cadrul comisiilor de receptie trebuie sa faca parte 5 membrii, iar 3 dintre acestia sa fie specialisti.
Domnul Primar doreste sa-i fie aduse la cunostinta lucrarile care se fac in Somcuta Mare si nu sunt de calitate.
Domnul consilier Alb sustine ca in perioada in care avea calitatea de primar al Orasului, din cadrul comisiilor de receptie faceau parte cel putin 2 membrii din partea Consiliului Local, dar din opozitie, tocmai pentru a nu exista suspiciuni.
Domnul consilier Balmos, solicita desemnarea unui specialist din partea Consiliului Judetean, pentru a face parte din cadrul comisiilor de receptie la terminarea lucrarilor.
Domnul Secretar sustine ca la fiecare factura existenta se face o receptie de catre o comisie numita de primar. Consiliul Judetean Maramures nu ne pune la dispozitie un specialist. Receptia finala se face la terminarea efectiva a lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie, intotdeauna cu reprezentanti ai ISC, iar in perioada intermediara, consultantul nostru care este dirigintele de santier, pe care il platim, este cel care avizeaza situatiile de lucrari.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Extindere sistem de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare”.
Se aproba cu 13 voturi pentru.


Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie ,,Extindere sistem de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare”.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie ,,Extindere sistem de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare”.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Domnul Primar solicita completarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind stabilirea de taxe pentru utilizarea domeniului public sau privat al orașului Somcuta Mare pe perioada organizarii manifestarilor ''Zilele Culturale'' în Orasul Somcuta Mare. Dansul arata ca, pe perioada utilizarii spatiilor de pe domeniul public/privat, cu tabere, tonete, in perioada 24-25 iunie 2017, cand se organizeaza zilele culturale ale orasului Somcuta Mare, se propune taxa de 10 lei/mp/eveniment, plus taxa de salubrizare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea de taxe pentru utilizarea domeniului public sau privat al orașului Somcuta Mare pe perioada organizarii manifestarilor ''Zilele Culturale'' în Orasul Somcuta Mare
Se aproba cu 13 voturi pentru.


Diverse.
Domnul consilier Alb este nemultumit de faptul ca agentii comerciali care au magazine/baruri la Viitorul, au construit platforme betonate pana spre trotuar, iar pe strada unde magazinul AndanaPan, se parcheaza pe domeniul public si este de parere ca ar fi necesara montarea unui indicator cu oprirea interzisa pana la deschiderea noului an scolar.
Domnul Primar sustine ca in situatia in care sunt probleme, se va face o verificare in teren.
Domnul Secretar prezinta cererea Asociatiei Chioar Redivivus, care solicita alocarea unui spatiu pentru amenajarea unui muzeu al Tarii Chioarului si solicita spatiul unde a fost Politia. Dansul arata ca i-a comunicat doamnei Pogacias ca spatiul solicitat nu este al Primariei. De asemenea, domnul Secretar arata ca sunt mai multe cereri in vederea inchirierii/concesionarii de terenuri si propune sa fie analizate de comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Titan Augustin aduce la cunostinta domnului Secretar, faptul ca in data de 29.03.2017, la proiectul de hotarare privind incheierea unui contract de administrrare al padurilor incheiat intre Orasului Somcuta Mare si Ocolul Silvic, a votat impotriva, nu s-a abtinut. Dansul doreste sa cunoasca situatia procesului aflat pe rolul instantelor, in contradictoriu cu petentul Dragos Valer, in privinta terenului pe care s-a edificat Gradinita din Loc. Finteusu Mare.
Doamna Rodica Cărmăzan sustine ca următorul termen de judecată este în data de 22.06.2017, care este foarte posibil să fie ultimul, având în vedere ca nu sunt de depus alte probe la dosar, moment la care se vor putea depune concluzii scrise. Dansa precizeaza ca reclamantul Dragos Valer a fost audiat la ultimul termen de judecată, pentru ca instanța sa poată cunoaște și poziția acestuia, în măsura în care nu exista doicumente în baza cărora să se fi făcut schimbul de teren ce face obiectul actriunii.


PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
MURESAN CLAUDIU VLADIMIR SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.