PROCES VERBAL 18.05.2017

Încheiat astazi 18.05.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar – Buda Gheorghe Ioan, domnul Viceprimar – Muresan Claudiu Vladimir, domnul Secretar Alin Toma, doamna Rodica Carmazan - consilier juridic, precum și toți consilierii locali. Este prezent de asemenea delegatul satesc Marinescu Teodor.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Luput Mircea Vasile.
Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017, pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005.
Presedintele de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot, prezinta referatul de specialitate privind rectificarea bugetului local. Conform adreselor nr. 3674/02.05.2017, 3683/02.05.2017 și nr. 1082/04.05.2017 a Consiliului Judetean Maramures, inregistrate sub nr. 4463, 4462 si 4457/08.05.2017, in baza Hotararii CJ nr 80/27.04.2017 se aloca suma totala de 330 mii lei pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru actiuni culturale, astfel :
• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 04.02.04 ‘Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - alocate de catre Consiliul Judetean Maramures, cu suma de 188 mii lei ;
Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 11.02.06 ‘Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale’ cu suma de 112 mii lei ;
Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 36.02.50 ‘alte venituri ale bugetului local’ cu suma de 30 mii lei pentru finanarea actiunilor culturale ;

• Se suplimenteaza cheltuielile pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala, cu suma totala de 30 mii lei, la urmatoarele capitole de cheltuieli :

61.02 Ordine si siguranta– cu suma totala de 160 mii lei din care :
-Investitia Reabilitare sediu ISU _SMURD, suma de 100 mii lei ;
-Investitia Extindere supraveghere video-stradala in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic si executie), cu suma de 60 mii lei ;
65.02 Invatamant– cu suma totala de 60 mii lei, pentru obiectivul de investitie ,,Teren de sport –scoala generala Buciumi’’( art 71.01.01) ;
67.02 Cultura, religie, sport si alte actiuni in domeniul culturii suma totala de 80 mii lei, din care : Subcap 67.02.50 Alte actiuni in domeniul culturii, suma de 30 mii lei din care :
Actiune culturala Zilele culturale ale Orasului Somcuta Mare 24-25 iunie 2017( suma alocata de la Consiliul Judetean Maramures)-30 mii lei ;
Subcap 67.02.05.03 Intretinere parcuri si gradini publice : cu suma totala de 50 mii lei din care :
Reamenajare –parc Horea pentru zilele Orasului suma de 50 mii lei, detaliate astfel :
reparatii scena – cheltuieli estimate15 mii lei ;
bransament electric- cheltuieli estimate 5 mii lei si lucrari de instalatii de iluminat nocturn in parc –cheltuieli estimate pentru proiect tehnic, taxe, avize si lucrari: 30 mii lei).
74.02 Mediu- suma totala de 30 mii lei, din care :
Subcap 74.02.06 Canalizare, cu suma totala de 30 mii lei, pentru investitia de canalizare din Orasul Somcuta Mare.
Conform extrasului de cont din data de 12.05.2017 la venituri cod indicator 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri s-a incasat suma de 90 mii lei de la Ocolul Silvic Somcuta Mare (Aceste venituri se aproba in buget numai dupa incasarea efectiva si au ca destinatie finantarea cheltuielilor de la sectiunea de dezvoltare-investitii). Astfel suma de 90 mii lei se propune la cheltuieli la capitolul:
67.02 Cultura , religie, sport si alte actiuni in domeniul culturii suma totala de 90 mii lei, din care :
Sub capitolul 67.02.03.07 Camine culturale, pentru investitia ,,Reabilitare Camin Cultural din localitatea Finteusu Mare’’ cu suma de 90 mii lei.
Domnul Primar arata ca pentru Zilele Culturale ale Orasului Somcuta Mare s-au alocat de la Consiliul Judetean 30 mii lei, prin adresa nr. 4462/08.04.2017. Dansul sustine ca doreste sa reabiliteze cladirea pentru SMURD, aratand ca s-a aprobat SF, buget multianual, suma totala fiind de 385 mii lei.
Domnul consilier Balmos Teodor isi aminteste ca pentru SMURD exista aprobat un proiect.
Domnul consilier Alb Vasile arata ca domnul Pop, in calitate de comandant ISU a propus aceasta investitie. Dansul nu doreste sa se repete situatia de a se aloca bani dupa finalizarea investitiei, cum s-au alocat 60 mii lei, dupa finalizarea terenului de fotbal din loc. Buciumi.
Domnul consilier Balmos teodor sustine ca, in ceea ce priveste investitia de la Buciumi, are cunostinta de faptul ca urma sa fie atribuite lucrarile unei firme din Oradea. Doreste sa cunoasca mai multe detalii.
Domnul Primar arata ca a fost aproape de semnarea unui contract, insa a vazut un teren similar, dar de o alta calitate net inferioara terenului care s-a construit la Buciumi.
Domnul consilier Alb sustine ca pragul aprobat de 100 mii euro pentru achizitiile directe i se pare imens si considera ca foarte usor pot beneficia de anumite contracte apropiatii partidului PSD.
Domnul primar sustine ca lucrarile facute in loc. Ciolt, n-au fost contestate nici de Curtea de Conturi.
Domnul consilier Balmos Teodor doreste mai multa transparenta pentru a nu exista suspiciuni, fiind de acord si cu firmele din Somcuta Mare, considerand insa ca prin cereri de oferte, contractarea executiei lucrarilor ar fi mai transparente.
Domnul consilier Titan Augustin sustine ca la Caminul din loc. Finteusu Mare nu se mai lucreaza de 2 saptamani. Dansul precizeaza ca la sedinta de consiliu cand a fost prezent seful Ocolului Silvic, acesta a aratat ca va prezenta Consiliului Local sumele cu care se va vinde la licitatie lemnul pe picior, lucrar care nu s-a mai intamplat.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017, pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005.
Domnul Secretar sustine ca acest proiect de hotarare a fost initiat ca urmare a finalizarii analizei cererilor de finantare nerambursabila pentru domeniul cultural depsue in acest sens. Prezinta sumele propuse de comisia de evaluare a ofertelor depuse in vederea obtinerii de finantari nerambursabile din bugetul local, in domeniul cultural.
Domnul Primar sustine ca, Asociatia Corala Canturi din Chioar din Valenii Somcutei organizeaza in data de 06.12.2017 o noua editie a Concertului de colinde, Asociatia Corala a Barbatilor din loc. Finteusu Mare, organizeaza Festivalul Valentin Baintan, iar domnul Vitoc Ionel, in calitate de presedinte al Asociatiei Carpatica, fiind si cetatean de onoare al orasului Somcuta Mare, organizeaza Tabara de Arta de la Valenii Somcutei, si propune o mai mare sustinere financiara pentru aceste proiecte.
Domnul consilier Alb Vasile considera ca ar trebui gasita o modalitate de a plati dirijorii Asociatiilor Corale din Somcuta Mare si este de parere ca suma propusa pentru Carpatica este foarte mare, fata de suma propusa corurilor.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017, pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Domnul consilier Titan Augustin doreste sa cunoasca finalitatea controlului facut de Garda de Mediu.
Domnul Primar sustine ca Orasul Somcuta Mare a fost sanctionat contraventional pentru existenta unor deseuri pe malul raului Barsau cu suma de 10.000 lei.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
LUPUT MIRCEA VASILE SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.