PROCES VERBAL 27.04.2017

Încheiat astazi 27.04.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul secretar Toma Alin Florin, precum și 14 consilieri locali. Lipseste doamna consilier Sasarman Elena Alexandra.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar Luput Vasile Mircea.
Domnul secretar Toma Alin Florin prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.12.2016 al Primariei Orasului Somcuta Mare.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul de stat pe anul 2017, pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2006.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures si de adoptare a formei consolidate a acestuia.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare separate si transport separat al deseurilor municipal, partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1: Zona 1 Sirbi, si LOT 2: Zona 4 Targu Lapus.
Domnul primar sustine ca retrage de pe ordinea de zi punctul 4 referitor la finantarile nerambursabile pentru cultura intrucat comisia de evaluare nu a finalizat procedura de verificare a documentelor depuse. De asemenea propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte:
1. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC EON GAZ DISTRIBUTIE SA a suprafetei necesare pentru amplasarea ,,Sistemului de protectie catodica pentru conductele de gaze naturale si bransament electric pentru reteaua de gaze naturale din otel, din localitatea Valenii Somcutei”.
2. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reconversia terenurilor degradate si abandonate in zone de agrement si recreere; spatii publice de revitalizare a coeziunii sociale in Orasul Somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea de taxe pentru utilizarea temporara a terenului sintetic de fotbal din localitatea Buciumi.
Presedintele de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 14 voturi pentru.
La sedinta mai este prezent domnul Pavel Avram directorul ADIGIMM invitat sa prezinte si sa sustina proiectele de hotarare referitoare la regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Judetean de Salubrizare si a documentatiei de atribuire a contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale, partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1: Zona 1 Sirbi, si LOT 2: Zona 4 Targu Lapus.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca este vorba de alocarea unor sume de la Consiliul Judetean in suma de 150 mii lei pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.12.2016 al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Domnul Primar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca in documentele anexate se regasesc informatiile referitoare la executia bugetara aferenta primelor trei luni ale anului 2017.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca se propune aceasta modificare ca urmare a faptului ca initial s-a considerat ca pentru postul din cadrul Compartimentului Informatii cu Publicul este necesar unul de nivel superior insa la reanalizarea situatiei, postul respectiv poate fi si unui de nivel inferior, respectiv pentru studii medii, liceale, avand in vedere responsabilitatile ce urmeaza sa fie stabilite.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul de stat pe anul 2017, pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2006.
Proiectul de hotarare a fost retras de pe ordinea de zi.

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures si de adoptare a formei consolidate a acestuia.
Domnul presedinte de sedinta constata ca discutiile referitoare la acest punct s-au desfasurat in prezenta domnul director ADIGIMM - Pavel Avram, motiv pentru care supune aprobarii proiectul de hotarare care se aproba cu 13 voturi pentru si 1 abtinere din partea domnului consilier Alb Vasile Dorinel.
Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare separate si transport separat al deseurilor municipal, partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1: Zona 1 Sirbi, si LOT 2: Zona 4 Targu Lapus.
Domnul presedinte de sedinta constata ca discutile referitoare la acest punct s-au desfasurat in prezenta domnul director ADIGIMM - Pavel Avram, motiv pentru care supune aprobarii proiectul de hotarare care se aproba cu 12 voturi pentru si 2 abtineri din partea domnilor consilieri Alb Vasile Dorinel si Titan Augustin.

Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC EON GAZ DISTRIBUTIE SA a suprafetei necesare pentru amplasarea ,,Sistemului de protectie catodica pentru conductele de gaze naturale si bransament electric pentru reteaua de gaze naturale din otel, din localitatea Valenii Somcutei”.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare, mentionand ca este vorba de amplasarea unor sisteme de protectie catodica pe care le va face SC EON GAZ DISTRIBUTIE SA, aceasta lucrare fiind similara cu cea aprobata la Buciumi. Potrivit prevederilor legale, utilizarea terenului pentru amplasarea dispozitivelor se poate face cu titlu gratuit prin constituirea unui drept de uz si servitute.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reconversia terenurilor degradate si abandonate in zone de agrement si recreere; spatii publice de revitalizare a coeziunii sociale in Orasul Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca acest proiect de hotarare are in vedere actualizarea indicaorilor economici ca urmare a faptul ca prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cota de TVA s-a moficiat, motiv pentru care se impune actualizarea acestora.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind stabilirea de taxe pentru utilizarea temporara a terenului sintetic de fotbal din localitatea Buciumi.
Domnul primar sustine acest proiect de hotarare mentionand ca cei care vor dori sa foloseasca terenul de sport trebuie sa plateasca o taxa care nu a fost stabilita pana la aceasta data. Am dorit, sustine domnul primar sa instituim taxe diferentiale pentru cei care au domiciliul in localitatea Somcuta Mare fata de cei din alte localitati, insa domnul secretar a mentionat ca stabilirea diferentiata a taxelor in functie de domiciliul potentialilor utilizatori este una discriminatorie motiv pentru care se propune taxa de 20 lei/ora de la ora 08-20 iar de la 20-24 50 lei/ora.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind identificare cu date de carte funciara a imobilului teren in suprafata de 1500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7, Oras Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotatare sustinand ca prin acest proiect se identifica cu date de carte funciara terenul si cladirile situate pe str. Republicii, nr. 7 (fosta Primarie) in vedera intabularii acestora.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

DIVERSE
Domnul primar invita pe toti consilierii locali sa participe Duminica 23.04.2017 la manifestarile organizate in localitatea Buciumi, cu ocazia inaugurarii terenului de sport din localitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
LUPUT VASILE MIRCEA SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.