PROCES VERBAL 21.04.2017

Încheiat astazi 21.04.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul secretar Toma Alin Florin, precum și 11 consilieri locali. Lipsesc domnii Luput Vasile Mircea, Maries Emil Gavril, doamna Sasarman Elena Alexandra, si domnul Vancea Dorin Gheorghe.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar Muresan Claudiu Vladimir.
Domnul secretar Toma Alin Florin prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 11 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la licitatia de inchiriere a terenurilor avand categoria de folosinta ,,pajiste” apartinand Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.
Presedintele de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la licitatia de inchiriere a terenurilor avand categoria de folosinta ,,pajiste” apartinand Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pretul de pornire la licitatie, de 140 lei/ha/an, s-a estimat avandu-se in vedere lucrarile ce sunt stabilite in proiectul planului de amenajament pastoral pentru cele doua parcele situate in locatia ,,Padure” si ,,Poiana”, conform prevederilor legale in vigoare. De asemenea trebuie avut in vedere si faptul ca acest plan de amenajament pastoral trebuie aprobat pentru toate suprafetele avand categoria de folosinta ,,pajiste” aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare.
Contractul de inchiriere va fi acordat pe o perioada de 7 ani.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.
Domnul Primar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca solicitarea de finantare din partea cluburilor si asociatiilor sportive au fost analizate de comisia constituita in acest sens iar sumele propuse a fi acordate acopera nevoile solicitantilor.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care se aproba cu 11 voturi pentru.

DIVERSE
Domnul primar invita pe toti consilierii locali sa participe Duminica 23.04.2017 la manifestarile organizate in localitatea Buciumi, cu ocazia inaugurarii terenului de sport din localitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
MURESAN CLAUDIU VLADIMIR SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.