PROCES VERBAL 20.12.2016

Încheiat astazi 20.12.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, doamna Tatiana Bot - Șef Serviu Economic, precum și 13 consilieri locali. Lipsesc consilieri locali Luput Mircea Vasile si Cioltea Dragomir. Sunt prezenti de asemenea și domnii Marinescu Teodor și Achim Ovidiu, delegati satesti.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este doamna Grama Terezia Ildiko.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 2017.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale a Orasului Somcuta Mare
Diverse.

Ordinea de zi se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana, in calitate de Sef Serviciu Economic prezinta proiectul de hotarare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 2017.
Domnul Avram Marius prezinta proiectul de hotarare sustinand ca nivelul impozitelor propuse ramane la cel din anul 2016 fara sa fie modificari in acest sens.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel intervine si sustine ca exista o mare diferenta intre impozitele platite de persoanele fizice si persoanele juridice, de aceea multi agenti economici, prin acet private de mana trec unele bunuri din patrimoniul persaonei juridice in proprietatea persoanelor fizice.
Doamna Bot Tatiana sustine ca numarul de roluri de persoane fizice/juridice este foarte mare fata de numarul persoanelor care lucrarea in cadrul biroului de venituri. Trebuie luate masuri pentru evitarea situatiilor in care se pot prescrie aceste debite, caz in care personalul din cadrul serviciului de specialitate este pasibil de a fi sanctionat pentru provocarea de prejudicii.
Domnul primar sustine ca procentul de incasare trebuie sa creasca pentru a nu fi penalizati la intocmirea bugetului pe anul urmator.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale a Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca acesta a fost promovat ca urmare a unor modificari legislative care impun ca sporul de hrana sa fie alocat pentru fiecare zi calendaristica fata de hotararea precedenta potrivit careia acesta putea fi acordat doar pentru zilele lucratoare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA GRAMA TEREZIA ILDIKO

CONTRASEMNEAZA SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.