PROCES VERBAL 09.12.2016

Incheiat astazi 09.12.2016 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, precum și 11 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri Balmos Teodor, Maries Emil Gavril, Sasarman Alexandra Elena si Titan Augustin.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 11 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Orasul Somcuta Mare si Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.
2. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor cladiri cat si a terenului aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20 apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare, catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.

Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Orasul Somcuta Mare si Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.
Doamna presedinte sustine ca proiectele au fost prezentate in sedinta de indata convocata in data de 08.12.2016 motiv pentru care supune aprobarii proiectul de hotarare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel intreaba de unde reiese din materialul prezentat ca la acest centru de recuperare vor exista 24 locuri de munca; era normal sa fie prezentat un material din care sa rezulte ce se doreste a fi infiintat si realizat in spatiile ce vor fi puse la dispozitie, cate si ce persoane vor fi tratate? Aceste lucruri trebuie sa fie comunicate intrucat aceasta firma ASSOC a avut intentia sa vina in Somcuta Mare insa PSD a avut suspiciuni pentru ca se intentiona ca persoanele care vor fi tratate sa aiba diverse boli.
Domnul vieprimar sustine ca daca se doreste, domnul Florean presedintele ASSOC poate fi invitat.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca spatiile pe care le punem la dispozitie pot fi folosite de catre autoritatea locala pentru infiintarea unei crese sau pot fi accesate fonduri europene de catre autoritatea publica locala.
Domnul primar intervine ca la sedinta convocata ieri in data de 08.12.2016 nu s-au votat proiectele de hotarare din cauza ca exista interese personale din partea unor consilieri, fapt ce conduce blocarea unor proiecte initiate in consiliul local. Daca suntem in consiliul local, sustine domnul primar, trebuie sa gandim pentru cetateni, sa votam pentru cetateni pentru ca in caz contract cu majoritatea politica si cu sprijinul reprezentantului ALDE si PER din consiliul local, vor fi trecute toate proiectele, situatie in care nu mai este necesara prezenta consilierilor locali care se opun acestor proiecte.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca din materialele prezentate nu rezulta suprafetele care sunt puse la dispozitie si nici activitatile si persoanele care vor fi internate in aceste centre de rezidenta.
Domnul primar sustine ca astazi se transmite dreptul de administrare asupra cladirii si nicidecum nu se instraineaza.
Domnul consilier local Dorinel Vancea sustine ca cetateanul din Somcuta Mare trebuie sa vada ca in locatia fostului spital exista spatii si cladiri care se degradeaza, nu se intraineaza cladirile, dreptul de administrare se stabileste pentru o perioada de 5 ani care poate fi reziliat iar locurile de munca sunt importante chiar daca unul singur care s-ar infiinta.
Domnul secretar intervine si sustine ca suprafetele cladirilor sunt identificate in cadrul proeictului de hotarare si trebuie avut in vedere faptul ca nu se poate transmite partea din cladire care este destinata UAMS Somcuta Mare.
In ceea ce priveste acordul de parteneriat cele trei parti semnatare au obligatii distincte, bine delimitate iar pentru Orasul Somcuta Mare s-a solicitat sa se stipuleze in mod expres faptul ca obligatia noastra se rezuma la punerea la dispozitie a spatiilor in care vor functiona aceste centre de primire a persoanelor cu handicap, fara implicatii financiare in ceea ce ne priveste.
Transmiterea dreptului de folosinta se face pe o prioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia sau cu retragerea dreptului de administrare in situatia in care nu se realizeaza proiectul pentru ce se constituie acest drept.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel intreaba daca in situtaia in care nu se realizeaza proiectul, firma privata care primeste spatiul va plati chirie?
Domnul secretar sustine ca nu poate fi vorba despre o chirie intrucat se constituie un drept de administrare in favoarea DGASPC Maramures.
Domnul primar sustine ca aceste proiecte europene se realizeaaza de catre ONG sau in asociere cu acestea.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Orasul Somcuta Mare si Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor cladiri cat si a terenului aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20 apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare, catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor cladiri cat si a terenului aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20 apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare, catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.
Se aproba cu 10 voturi pentru si 1 abtinere (Alb Vasile Dorinel).

PRESEDINTE DE SEDINTA GRAMA ILDIKO

CONTRASEMNEAZA SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.