PROCES VERBAL 08.12.2016

Încheiat astazi 08.12.2016 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, precum și 10 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri Maries Emil, Cotet Tamas Dionisie, Sasarman Elena, Balmos Teodor si Ciolte Dragomir.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 10 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Orasul Somcuta Mare si Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.
2. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor cladiri cat si a terenului aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20 apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare, catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.

Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Orasul Somcuta Mare si Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Orasul Somcuta Mare si Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.
Se aproba cu 8 voturi pentru si 2 abtineri ( Alb Vasile Dorinel si Titan Augustin).

Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor cladiri cat si a terenului aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20 apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare, catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor cladiri cat si a terenului aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20 apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare, catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures.
Domnul primar retrage proiectul de pe ordinea de zi.

PRESEDINTE DE SEDINTA GRAMA ILDIKO

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.