PROCES VERBAL 29.11.2016

Încheiat astazi 29.11.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, doamna Tatiana Bot - Șef Serviu Economic, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, precum și toti consilierii locali. Este prezent de asemenea și domnul Marinescu Teodor, delegat satesc.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.
Domnul Primar lanseaza o invitatie catre membrii consiliului local pentru a fi prezenti la manifestarile organizate cu ocazia zilei de 1 decembrie ora 10.00 la Momumentul eroilor, cat si la festivalul coral organizat de Asociatia Corala ''Canturi din Chioar'' din loc. Valenii Somcutei in data de 6 decembrie, ora 17.00.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in domeniul cultelor.
3. Privind aprobarea realizarii documentaţiei tehnico-economica referitoare la obiectivul de investiţie “Reabilitare si modernizare Gradiniţa cu program prelungit nr. 1 Somcuta Mare, jud. Maramureş.
4. Privind aprobarea realizarii documentaţiei tehnico-economica referitoare la obiectivul de investiţie “Reabilitare si modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, Oras Somcuta Mare, jud. Maramureş”.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitare asezamant cultural – Buciumi”.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere.
7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.
Domnul Secretar arata ca prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2016 a Orașului Șomcuta Mare, s-a aprobat programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului Șomcuta Mare, pentru activităti nonprofit de interes general, aferent anului 2016, respectiv suma de 80.000 lei pentru domeniul cultural, din care s-au atribuit în prima Sesiune suma de 60.000 lei. Motivat de acest fapt s-a demarat Sesiunea a II-a de selecție a proiectelor culturale, pentru care a rămas de atribuit suma de 20.000 lei.
Comisia de evaluare a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pe anul 2016, numita prin Hotărârea Consiliului Local Somcuta Mare nr. 82/2016 având următoarea componenţă: Muresan Claudiu Vladimir – reprezentant al Consiliului local – preşedinte, Matei Marioara - functionar public – membru, Avram Marius - functionar public–– membru, Cărmăzan Rodica - functionar public –– membru, s-a întâlnit în vederea acordării punctajului pentru fiecare solicitare de sprijin financiar şi desemnării câştigătorilor. Avand in vedere punctajul obtinut de fiecare solicitant in parte, comisia de evaluare a propus acordarea urmatoarelor sume:
Asociatia Corala a Barbatilor din Finteusu Mare - 3241 lei,
Asociatia Corala ''Canturi din Chioar'' Valenii Somcutei - 5870 lei.
Domnul Secretar mai arata ca justificarea și decontarea cheltuielilor în ceea ce privește suma repartizata, se va realiza pe baza de acte doveditoare prin Serviciul Economic din cadrul Primariei orașului Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in domeniul cultelor.
Domnul Secretar arata ca procedura aplicată cererilor depuse de unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2016, este prevazuta de OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult din orasul Somcuta Mare.
Comisia de evaluare a solicitarilor formulate pentru acordarea sprijinului financiar de catre cele cinci unitati de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, a constatat ca toate documentatiile depuse sunt complete sens in care propune repartizarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local al orasului Somcuta Mare, pentru finantarea proiectelor din domeniul cultelor.
Domnul consilier Titan propune alocarea sumei de 5.000 lei pentru Biserica Betania din Finteusu Mare, sustinand ca dosarul acestei unitati de cult este complet.
Doamna consilier Sasarman doreste sa stie cand s-au mai alocat finantari spre Biserica Ortodoxa din Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb doreste sa-i fie prezentate din anul 2008 pana in prezent atat sumele de bani alocate cat si documentele justificative ale Bisericii Ortodoxe din Somcuta Mare.
Domnul Primar arata ca din suma alocata initial, de 100 mii lei, s-a diminuat cu 55 mii lei, ramanand 45 mii lei pentru cele cinci biserici. Dansul doreste sa se tina cont de faptul ca Parohia din loc. Buciumi are desemnat un preot nou, iar Parohia din Codru Butesii construieste o biserica noua.
Domnul Secretar comunica sumele cuprinse in devizele estimative ale celor cinci biserici.
Domnul Marinescu, delegat satesc, propune alocarea sumei de 20 mii lei pentru Parohia Codru Butesii.
Doamna consilier Grama Ildiko, in calitate de presedinte al comisiei de cultura din cadrul consiliului local Somcuta Mare, propune repartizarea sumei de 45.000, asfel:
Parohia Ortodoxa Romana Buciumi 18.500 lei;
Parohia Ortodoxa Romana Codru Butesii 18.500 lei;
Parohia Ortodoxa Romana Somcuta Mare 5.000 lei;
Parohia Romana Unita cu Roma Greco Catolica Somcuta Mare 2.000 lei;
Biserica Penticostala Betania Finteusu Mare 1.000 lei.
Doamna Grama doreste sa cunoasca daca sunt alte propuneri.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in domeniul cultelor, in conformitate cu propunerea facuta de comisia de cultura a consiliului local.
Se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abtinere a domnului consilier Titan Augustin.

Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii documentaţiei tehnico-economica referitoare la obiectivul de investiţie “Reabilitare si modernizare Gradiniţa cu program prelungit nr. 1 Somcuta Mare, jud. Maramureş''.
Domnul Primar arata ca, in ceea ce priveste necesitatea finantarii obiectivului de investitii reabilitare si modernizare Gradiniţa cu program prelungit nr. 1 Somcuta Mare, s-a transmis la MDRAP documentatia completa, valoarea de cofinantare fiind de 18.402,07 euro, inclusiv TVA.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea realizarii documentaţiei tehnico-economica referitoare la obiectivul de investiţie “Reabilitare si modernizare Gradiniţa cu program prelungit nr. 1 Somcuta Mare, jud. Maramureş''.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii documentaţiei tehnico-economica referitoare la obiectivul de investiţie “Reabilitare si modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, Oras Somcuta Mare, jud. Maramureş”.
Domnul Primar arata ca la acest obiectiv de investitie, valoarea totala este de 403.932,00 euro, iar valoarea de cofinantare fiind de 26.239,84 euro, inclusiv TVA, iar finantarea investitiei se face din fonduri de la bugetul de stat prin PNDL din cadrul subprogramului Modernizarea satului romanesc.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea realizarii documentaţiei tehnico-economica referitoare la obiectivul de investiţie “Reabilitare si modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, Oras Somcuta Mare, jud. Maramureş”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitare asezamant cultural – Buciumi”.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitare asezamant cultural – Buciumi”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare. Dansul arata ca doamna Nan Livia, domiciliata in loc. Mocira, a solicitat aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere in suma de 1046 lei, pentru un imobil din loc. Buciumi la care nu are acces, intentionand sa-l doneze in viitor Primariei.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot prezinta acest proiect de hotarare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Diverse.

Domnul Secretar prezinta procesul verbal al comisiei de repartizarea a locuinţelor sociale. Potrivit acestuia, in urma reanalizarii dosarului doamnei Gliga Anamaria Simona, s-a constatat ca aceasta a intrunit punctajul de 41 puncte, fata de punctajul de care a beneficiat initial, respectiv 23 puncte, motiv pentru care se propune atribuirea unei locuinte in functie de punctajul obtinut.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind

Domnul Secretar prezinta solicitarea Consiliului Judetean Maramures in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru trecerea terenului in suprafata de 1000 mp (atribuiti pentru deseuri voluminoase) din domeniul public al orasului Somcuta Mare, in domeniul public al Judetului Maramures.

Domnul Secretar prezinta scrisoarea de intentie inaintata de Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures, de a depune un proiect în cadrul Programului de Interes Naţional – “Înființarea de Servicii Sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro, Centre de Criză și Locuințe Protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”. In acest sens, DGASPC Maramures doreste sa infiinteze la Somcuta Mare un Centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitati.

PRESEDINTE DE SEDINTA GRAMA ILDIKO

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.