PROCES VERBAL 16.11.2016

Incheiat astazi 16.11.2016 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, doamna Tatiana Bot - Șef Serviu Economic, precum și 13 consilieri locali. Lipsesc consilieri locali Balmos Teodor și Vancea Gheorghe Dorin.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este doamna consilier local Grama Ildiko.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual pentru incheierea contractului de deszapezire in Orasul Somcuta Mare, pentru perioada 2016-2018.
Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.
Ordinea de zi se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doanma Bot Tatiana in calitate de sef Serviciu Economic prezinta referatul care a stat la baza promovarii proiectului de hotarare, motivand necesitatea adoptarii acesteia.
Se supune la vot aprobarea proiectului si se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual pentru realizarea prestarea serviciului de deszapezire in Orasul Somcuta Mare, in perioada 2016-2018.
Domul primar sustine ca pentru incheierea unui contract al carui obiect este prestarea serviciului de deszapezire este necesara adoptarea unei hotarari a Consiliului Local pentru aprobarea unui buget multianual in acest sens, pe perioada 2016-2018.
Se supune la vot aprobarea proiectului si se aproba cu 13 voturi pentru.
Domnul primar mentioneaza ca astazi 16.11.2016 se depune primul proiect pentru reabilitarea blocurilor de locuinte din Orasul Somcuta Mare din fonduri europene, dorind ca acesta sa fie inceputul unei noi perioade benefice pentru Orasul Somcuta Mare, cu finantari si accesari de fonduri europene.

PRESEDINTE DE SEDINTA 
GRAMA ILDIKO

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.