PROCES VERBAL 07.11.2016

Încheiat astazi 07.11.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, doamna Tatiana Bot - Șef Serviu Economic, doamna Rodica Cărmăzan, consilier juridic, precum și 13 consilieri locali. Lipsesc consilieri locali Luput Vasile Mircea și Vancea Gheorghe Dorin.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este doamna consilier local Grama Ildiko.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului de imbunatatire a eficientei energetice pentru Orasul Somcuta Mare''.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie ''Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in Orasul Somcuta Mare''.

Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.
Ordinea de zi se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Programului de imbunatatire a eficientei energetice pentru Orasul Somcuta Mare 2016-2020’’
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinand ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificariele si completarile ulterioare, fiecare localitate trebuie sa aprobe un ,,Program de imbunatatire a eficientei energetice’’ document obligatoriu pentru a putea accesa si fonduri europene. In plus, fata de cele mentionate, pentru cererea de finantare este necesar acest document.
Se supune la vot aprobarea proiectului si se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Somcuta Mare’’.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare, mentionand ca pentru accesarea programului european pentru reabilitarea blocurilor de locuinte este necesara adoptarea acestui proiect de hotarare.
In cadrul proiectul de hotarare se mentioneaza cota de 40% de cofinantare din valoazrea totala estimate de proiectant care de fapt reprezinta cota de 20% - contribuitia autoritatii publice locale si 20% - cea a proprietarilor de locuinte.
De asemenea, se impune a fi precizat faptul ca, valoarea totala a proiectului este de 3.513.433 lei pentru cele opt blocuri de locuinte ce vor intra in reabilitare in situatia accesarii programului european. Blocurile de locuinte pentru care s-au realizat documentati sunt:1,2,3 situate pe str. I. Buteanu, 5, 6, 8, 9 situate pe str. Republicii sib l. nr. 10 situat pe str. Targului.
Se supune la vot aprobarea proiectului si se aproba cu 13 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA 
GRAMA ILDIKO

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.