PROCES VERBAL 27.10.2016

Încheiat astazi 27.10.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, doamna Tatiana Bot - Șef Serviu Economic, precum și 13 consilieri locali. Lipsesc consilieri locali Sasarman Alexandra Elena și Titan Augustin. Sunt prezenti de asemenea și domnii Marinescu Teodor și Achim Ovidiu, delegati satesti.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor legale in vederea infratirii/cooperarii Orasului Somcuta Mare cu orasul Nadvirna, Ucraina.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte idestinate inchirierii, realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte idestinate inchirierii, realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
4. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in suprafata de 1834 mp - Strada Garii.
5. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 4782 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Garii.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Proiectare, extindere, reabilitare si eficientizare sistem de iluminat stradal, in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures”.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Sistem de supravegehere video uirban pentru Orasul Somcuta Mare”.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie: Reconversia/refunctionalitatea terenurilor degradate la nivelul UAT Somcuta Mare, in spatii verzi – multifunctionale.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie ,,Reabilitare energetica a cladirilor rezidentiale la nivelul UAT Somcuta Mare, pentru reducerea emisiilor de carbon.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea compensarii contravalorii chiriei cu sumele aferente investitiilor efectuate in spatiul situat in loc. Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2016 al Primariei Orasului Somcuta Mare.
12. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Diverse.

Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie, propune ca presedintele de sedinta sa fie in ordine alfabetica dupa dansul si sa se schimbe la fiecare sedinta de consiliu.
Domnul Secretar arata ca potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 215/2001 ''Sedintele consiliului local sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile prevazute la art. 35'', iar potrivit prevederilor art. 35 ''(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta. (2) Consilierul local ales in conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in functie''.
Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie, propune ca presedintele de sedinta sa fie doamna consilier Ildiko Grama.
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru.
Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi si propune sa nu se discute pe langa punctele inscrise.
Ordinea de zi se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor legale in vederea infratirii/cooperarii Orasului Somcuta Mare cu orasul Nadvirna, Ucraina.
Doamna Grama da citire principalelor obiective urmarite prin infratirea dintre orasele Somcuta Mare si Nadvirna. Dansa considera ca acest proiect ar fi folositor pentru proiecte europene transfrontaliere.
Domnul Alb doreste sa cunoasca care este contributia orasului Somcuta Mare in cadrul acestui proiect.
Domnul Secretar arata ca din documentele ce au fost comunicate de catre Consiliul Judetean referitoare la acest parteneriat, nu se precizeaza ca ar fi necesara o contributie financiara. De altfel, la acest moment se supun spre aprobare doar demersurile in vederea infratirii si cooperarii orasului, deoarece pentru infratirea efectiva este necesar si avizul Ministerului Afacerilor Externe.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor legale in vederea infratirii/cooperarii Orasului Somcuta Mare cu orasul Nadvirna, Ucraina.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte idestinate inchirierii, realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Domnul Secretar – Comisia de evaluare a locuintelor realizate prin ANL, a constatat ca exista depus un singur dosar al doamnei Jurgea Ramona Loredana, care indeplineste conditiile pentru a putea beneficia de o locuinta in blocurile ANL.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte idestinate inchirierii, realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte idestinate inchirierii, realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte idestinate inchirierii, realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in suprafata de 1834 mp - Strada Garii.
Domnul Secretar arata ca terenul in suprafata de 1834 mp, face parte din domeniul public potrivit HG nr. 934/2002, anexa nr. 65 Inventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare si potrivit inventarului domeniului public aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/2004.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in suprafata de 1834 mp - Strada Garii.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 4782 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Garii.
Domnul Secretar arata ca terenul in suprafata de 4782 mp, apartine Orasului Somcuta Mare potrivit HG nr. 934/2002, poz. 52 din anexa nr. 65 Inventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare iar prin Hotararea Consiliului Local nr. 60/2004 este identificat ca facand parte din domeniului privat al Orasului Somcuta Mare. Dansul arata ca in urma masuratorilor efectuate, Platoul Gara este in suprafata de 4782 mp, fiind compus din doua parcele in suprafata de 2730 si 2052 mp asa cum este prezentat in cadrul documentatiei cadastrale intocmita de ing. top. Ciorba Gheorghe.
Domnul consilier Balmos Teodor in calitate de reprezentant al SC BALABOR SRL, sustine ca a promovat o actiune in instanta prin care a solicitat drept de servitude ca urmare a somatiilor primite din partea Primariei Orasului Somcuta Mare pentru eliberarea terenului ocupat si identificarea unei alte cai de acces la depozitul de material. Dansul arata ca va contesta in contencios administrativ si hotararea luata de Consiliul local cu privire la acest teren pentru a fi suspendata pana la solutionarea cererii de acordare a dreptului de servitute. De asemenea se va comunica si la OCPI solicitarea de suspendare a hotararii pana la solutionarea cererii
Domnul secretar sustine ca acest proiect de hotarare a fost initiat oentru identificera topografica a terenului apartinand domeniului privat, neexistand impedimente cu privire la acordarea dreptului de servitute printr-un act administrative adoptat ulterior.
Domnul consilier Balmos Teodor sustine ca in urma discutiei sale cu avocatul care il reprezinta, s-a decis promovarea unei actiuni, si in momentul in care va exista o hotarare definitiva, se va supune acesteia.
Domnul Primar arata ca pana la aceasta ora, la primarie nu exista formulata o cerere pentru acordarea dreptului de servitute. Daca exista o cerere formulate in acest sens, aceasta va fi analizata si solutionata. Dansul este de parere ca trebuie facuta ordine pe acea strada deoarece si SC AMI SA, care foloseste acest teren ca ,,organizare de santier” pentru lucrarea de canalizare menajera din localitatea Somcuta Mare, s-a extins fata de suprafata stabilita initial.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca pentru evitarea neintelegerilor, poate ar fi fost utila realizarea unei schite commune cu identificarea tututor proprietatilor orasului Somcuta Mare si identificarea cailor de acces pentru cei care se regasesc in aceasta zona.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 4782 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Garii.
Se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot impotriva (Balmos Teodor) si 2 abtineri (Alb Vasile Dorinel si Maries Emil Gavril).

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Proiectare, extindere, reabilitare si eficientizare sistem de iluminat stradal, in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures”.
Domnul consilier Balmos sustine ca lucrarea este executata in mare proportie. Doreste sa cunoasca pe baza caror documente s-a executat aceasta lucrare, dar si cine a dat ordin de incepere a lucrarilor acestei firme sa execute lucrarea fara a fi proiect de executie si HCL?
Domnul Primar sustine ca exista HCL prin care se aproba executarea acestei lucrari si exista bugetarea facuta in acest sens iar achizitiile publice au fost realizate in mod legal.
Domnul consilier Balmos Teodor intreaba in baza caror acte s-a executat lucrarea, daca exista autorizatie de construire si daca s-a eliberat ordinul de incepere a lucrarilor. Cine a dat ordin acestei firme pentru realizarea lucrarii
Domnul primar sustine ca pentru realizarea lucrarii avem proiectul tehnic care este supus aprobarii in cadrul acestei sedinte. Exista de asemenea o hotarare de aprobare a bugetului multianual pentru realizarea acestei investitii.
Domnul Balmos sustine ca lucrarea este realizata in proportie de 80% iar extinderea de care se vorbeste este deja realizata la intrarea in localitate(dinspre Satulung).
Domnul Primar sustine ca extinderea din proiect nu este realizata.
Domnul consilier Balmos intreaba cine a semnat autorizatia pentru modificarea amplasamentului stalpilor care au fost mutati, de la intrarea in localitate. De asemena intreaba, pe domnul secretar cu amentitarea unei plangeri penale, daca exista proiect si autorizatie pentru aceasta lucrare.
Domnul secretar raspunde ca pentr lucrarea de iluminat stardal si extindere se aproba prin proiectul de hotarare din aceasta sedinta proiectul tehnic al investitiei.
Domnul consilier Balmos intreaba de ce a fost respinsa oferta SC ORION?
Domnul primar sustine ca nu el a respins oferta ci comisia de evaluare a ofertei.
Domnul consilier Alb doreste sa cunoasca care a fost motivul anularii primei licitatii pentru corpurile de iluminat.
Domnul Secretar arata ca la prima licitatie ce a fost organizata in anul 2015 ,obiectivul de investitie a fost asimilat unei lucrari, insa dupa analizarea tututor documentelor propuse si a documentatiei tehnice, s-a constatat ca respectivul contract este unul de furnizare si nicidecum de lucrari, motiv opentru care procedura organizata a fost anulata, considerandu-se ca masura respectica este oportuna, in vederea evitarii incalcarii prevederilor legale referitoare la evaluarea obiectului achizitiei publice si a naturii contractului.
Domnul consilier Balmos doreste sa stie de ce a fost refuzata oferta celor de la PHILIPS, de asemenea este nemultumit de faptul ca nu s-a facut un studiu de fezabilitatea, pentru a cunoaste care corp de iluminat ar fi mai bun, cu o durata mai mare de functionare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Proiectare, extindere, reabilitare si eficientizare sistem de iluminat stradal, in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures”.
Se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot impotriva si 2 abtineri.
Domnul consilier Balmos Teodor solicita sa i se comunice hotararea in momentul in care va fi semnata pentru a putea contesta acest document la Institutia Prefectului.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Sistem de supraveghere video urban pentru Orasul Somcuta Mare”.
Se alatura sedintei domnul consilier Titan Augustin.
Domnul Titan doreste sa fie inclus in cadrul acestui proiect si posibilitatea de extindere a retelei, dar si solicitarea unui aviz de la electrica, de catre cei care vor monta camerele de supraveghere video, pe stalpul apartinand Electrica.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Sistem de supraveghere video urban pentru Orasul Somcuta Mare”.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie: Reconversia/refunctionalitatea terenurilor degradate la nivelul UAT Somcuta Mare, in spatii verzi – multifunctionale.
Doamna Tatiana Bot sustine ca in acest moment exista sanse sa accesam fonduri europene. In perioada anilor 2014-2020, prin POR se poate accesa reconversia tuturor terenurilor cu cofinantare din bugetul local de 2%. Valoarea estimata maxima ce poate fi accesata este de 520.000 E. Daca avem aprobarea bugetarii multianuale, putem sa demaram toate actiunile ce inseamna finantare pe investitii cu fonduri europene: studii de fezabilitate, expertize, proiect tehnic si depunerea cererii de finantare la Centrul Regional Cluj. Chiar si pentru investitia de reabilitare energetica a cladirilor rezidentiale de la nivelul UAT Somcuta Mare, orice demarare pe fonduri europene, trebuie inceputa cu buget multianual. Demararea HCL este primul document care se ataseaza cererii de accesare a fondurilor europene, iar contributia UAT Somcuta Mare este de 2%.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie: Reconversia/refunctionalitatea terenurilor degradate la nivelul UAT Somcuta Mare, in spatii verzi – multifunctionale.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie ,,Reabilitare energetica a cladirilor rezidentiale la nivelul UAT Somcuta Mare, pentru reducerea emisiilor de carbon.
Doamna Tatiana Bot arata ca si acest proiect se desfasoara in acest context de POR.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie ,,Reabilitare energetica a cladirilor rezidentiale la nivelul UAT Somcuta Mare, pentru reducerea emisiilor de carbon.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea compensarii contravalorii chiriei cu sumele aferente investitiilor efectuate in spatiul situat in loc. Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca prin aprobarea acestui proiect de hotarare nu se acorda o facilitate fiscala, ci o compensatie ca urmare a receptionarii lucrarilor facute.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea compensarii contravalorii chiriei cu sumele aferente investitiilor efectuate in spatiul situat in loc. Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2016 al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2016 al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Se alatura sedintei doamna consilier local Sasarman Alexandra Elena.
.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna consilier Ildiko Grama arata ca in urma consultarii comisiei economice, s-a intocmit varianta comisiei privind rectificarea bugetului local.
Doamna Tatiana Bot prezinta acest proiect de hotarare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru varianta propusa de comisia economica a Consiliul local.

Diverse

Domnul Secretar da citire cererii inaintate de catre dl. Viman Cristian care solicita mutarea panoului de intrare in localitate, deoarece doreste sa construiasca o pensiune la intrare in loc. Buciumi.
Este necesar acordul Consiliului Local pentru amplasarea panoului in alta parte.
Se supune vot. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Domnul Secretar mai prezinta si faptul ca din partea Institutiei Prefectului a existat un control, prin care s-a verificat activitatea serviciului de stare civila, asistenta sociala, ISU, restituirea proprietatilor, arhiva, evidenta autorizatiilor, registrul agricol, insa fara a se constata abateri.

Domnul consilier Cioltea Dragomir, sustine ca multi cetateni se plang de faptul ca dureaza foarte mult intocmirea titlurilor de proprietate.
Se poarta discutii legate de atribuirea terenurilor la fostii proprietari.

Domnul Secretar aduce la cunostinta Consiliului Local solicitarea proprietarilor bl. 3,4 de pe str. I. Buteanu, in sensul inchirierii spatiului de parcare pentru autoturismele proprietate personala si aprobarea unui tarif anual pentru aceste spatii.

Doamna consilier Pop Elisabeta, arata ca reteaua electrica de pe str. Postei este foarte veche si nu mai face fata in conditiile in care locatarii blocurilor sociale folososesc energie electrica. A doua problema ce o dezbate doamna Pop este legata de Caminul de copii din Somcuta Mare. Dansa precizeaza ca in curtea caminului nu exista un loc de joaca si nici o modalitate de recreere. De asemenea, parintii au sugerat efectuarea unei mini sali de salina, unde grupele de copii sa poata sa stea pe rand.
Domnul Primar sustine ca va incerca prin extinderea Caminului sa tina cont de aceasta solicitare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
GRAMA ILDIKO

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.