PROCES VERBAL 29.09.2016

Încheiat astazi 29.09.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, precum și 15 consilieri locali.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cotet Tamas Dionisie.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind aprobareaz Listei de prioritati a solicitantilor indreptatiti la repartizarea unei locuinte sociale din proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare.
4. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei de utilizare a spatiilor Caminului cultural din localitatea Valenii Somcutei si Hovrila.
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures – Ocolul Silvic Somcuta Mare, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures – Ocolul Silvic Targu Lapus, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea modalitatii de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, preum si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnoase fasonate, in functie de specie sau sortiment
9. Proiect de ghotarare privind modificarea Hotararii nr. 30/2015, 31/2015, 33/2015
10. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul comisiei sociale de atribuire a locuintelor construite prin fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte.
11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 2120 mp, situat in localitatea Somcuta Marer, str. N. Balcescu, nr. 33.
Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.
Ordinea de zi se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare.
Domnul secretar Toma Alin Florin prezinta proiectul de hotarare sustinand ca acesta a fost promovat in urma primirii unei solicitari in acest sens din partea Liceului teoretic ,,Ioan Buteanu” Somcuta Mare.
Domnul consilier Cioltea Dragomir il propune ca si reprezentant al Consiliului Local in cadrul acestei comisii pe domnul Vancea Dorin Gheorghe, intrucat acesta are experienta in domeniu.
Se aproba proiectul de hotarare cu 14 voturi pentru si 1 abtinere – Vancea Dorin Ghoerghe.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca pentru ocuparea unei functii publice in anul 2017 trebuie aprobat acest plan de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare. In cadrul acestuia au fost identificate un numar de 5 functii publice pentru care sunt indeplinite conditiile de promovare iar pentru celelalte functii ca modalitate de ocupare este recrutarea.
Acest proiect de hotarare, este avizat de ANFP in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritati a solicitantilor indreptatiti la repartizarea unei locuinte sociale din proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca evaluarea a fost facata de catre comisia numita in acest sens cu respectarea criteriilor aprobate de consiliul local.
Domnul viceprimar sustine ca multa lume este interesata de aceste locuinte, intrucat se apropie iarna fiind nevoie de aprovizionarea cu lemne pentru aceasta perioada.
Doamna consilier local Pop Elisabeta intreaba daca printre benefiari sunt si cetateni de etnie roma.
Domnul viceprimar, presedinte al comisiei de evaluare a dosarelor sustine ca sunt patru cetateni care benefiaza de repartizare in aceste blocuri.
Doamna consilier local sustine ca a adresat aceasta intrebare intrucat in zona strazii Garii si livada se fura, iar majoritatea celor care locuiesc acolo sunt oameni in varsta si femei singure.
Domnul consilier Vancea Dorin Gheorghe sustine ca in urma analizei listei puse la dispoztie constata ca sunt multe cereri unde solicitantii au fost respinsi pentru motivul ca au depasit varsta, motiv pentru care ar trebui ca printr-o hotarare de consiliu sa se aprobe luarea in calcul al varstei avute la data depunerii cererii.
Domnul secretar sustune ca potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 ,,locuintele se repartizeaza tinerilor care au varsta de pana la 35 de ani” motiv pentru care cei care depasesc aceasta varsta nu pot beneficia la aceasta categorie de repartizarea unei locuinte, fiind insa si alte categorii in care solicitantii se pot incadra si totodata criterii suplimentare stabilite de consiliul local in acest sens.
De asemenea, contina domnul secretar, repratizarea se va face in functie de punctaj si de numarul de persoane din care este compusa familia, pentru a respecta cerintele Legii nr. 114/1996 referitoare la suprafata de mp/persoana.
Domnul primar sustine ca rezerva de 7 apartamente pentru care nu sunt depse cereri sau cele care sunt depuse nu indeplinesc criteriile prevazute de lege si stabilite de consiliul local, se vor pastra pentru eventualii specialisti pe care vom incerca sa-i aducem la Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind stabilirea taxei de utilizare a spatiilor Caminului cultural din localitatea Valenii Somcutei si Hovrila.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca exista cereri formulate in acest sens care nu au putut fi solutionate intrucat pentru cele doua locatii nu sunt stabilite taxe de utilizare.
Domnul primar propune ca taxele de utilizare pentru localitatea Valenii Somcutei sa fie de 500 lei iar penrtru Hovrila 300 lei iar taxele pentru evenimentele mici sa fie de 20 lei/ora pentru amandoua spatiile.
Se aproba cu 15 lei.
Domnul consilier local Alb Vasile Dorinel propune ca pentru Casa de Cultura Somcuta Mare sa fie reanalizata hotararea in care s-au stabilit tarifele de utilizare a sapatiului, pentru ca acestea sunt foarte mari.
Domnul primar sustine ca taxa pentru utilizarea Casei de Cultura ,,Aurel Buteanu’’ a fost stabilita la momentul in care spatiul era proaspat renovat si achizitionate si scaunele. Avand in vedere cele discutate, la o sedinta viitoare se va analiza modificarea tarifelor si pentru acest spatiu.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca este vorba despere suma de 6 mii lei alocata de la bugetul statului pentru plata restantelor aferente titlurilor executorii ce trebuiau platite pana la data de 31.12.2015 personalului din invatamantul preuniversitar de stat, Liceul teoretic ,,Ioan Buteanu”.
Domnul primar sustine ca dupa data de 01.10.2016 se va face analiza executiei bugetare, iar ulterior se va face o rectificare bugetara prin care se vor aloca fonduri suplimentare sau redistribuire pentru lucrarile in desfasurare.
Se aproba cu 15 voturi.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures – Ocolul Silvic Somcuta Mare, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul primar sustine ca la aceasta sedinta a fost convocat si seful Ocolului Silvic Somcuta Mare pentru a prezenta modul de administrare al terenului cu vegetatie forestiera.
Dommnul Titan Augustin sustine ca exista suspiciuni cu privire la modul de administrare efectuat de Ocolul Silvic Somcuta Mare, motiv pentru care probabil refuza sa comunice informatiile solicitate si sa se prezinte in fata Consiliului Local Somcuta Mare. De asemenea, exista, sustine domnul consiler, si alte Ocoale Silvice care administreaza terenul cu vegetatie forestiera pentru un pret mult mai mic fata de cel ofertat de Ocolul Silvic Somcuta Mare.
Domnul primar sustine ca seful Ocolului Silvic Somcuta Mare a confirmat prezenta la sedinta, insa ieri domnul Director de la Directia Silvica Maramures si-a dat demisia, situatie in care la numirea noului director au fost convocati toti cei din teritoriu.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca perioada propusa de 10 ani este foarte lunga.
Domnul primar propune sa se incheie contractul pe o perioada mai mica, respectiv pe o perioada de 4 ani. Perioada propusa acoperea perioada pentru care exista amenajament silvic in vigoare.
Domnul consilier local Titan Augustin solicita domnului primar sa comunice, daca are cunostinta, care este profitul Primariei din expolatarea terenului cu vegetatie forestiera pentru ca, Ocolul Silvic Abrud la localitatea Tautii Magheraus aduce profit din exploatare.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care se aproba cu 10 voturi pentru si 5 abtineri Muresan Alexandra, Maries Emil Gavril, Titan Augustin, Balmos Teodor, Alb Vasile Dorinel.
Domnul consilier Titan Augustin sustine ca padurea face parte din patrimoniu si ca prin adoptarea acestei hotarari se legalizeaza furturile din perioada in care nu a exista contract (un an jumatate), motiv pentru care solicita consemnarea in scris in cadrul procesului verbal al modului in care a votat fiecare consilier, precum si a celor precizate de subsemnatul, dorind totodata si o copie dupa procesul verbal al sedintei. Cele mentionate la acest punct doresc sa fie mentionate si la punctele urmatoare, sustine domnul consilier.
Domnul primar propune consiliului local ca viitoarele propunerile de initiative sa fie pentru dezvoltarea Orasului Somcuta Mare iar in perioada viitoare ar trebui exploatata o cantitate mai mare de lemn, pentru a putea aloca bani pentru investitiile ce vor fi realizate.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures – Ocolul Silvic Targu Lapus, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care se aproba cu 10 voturi pentru si 5 abtineri Sasarman Alexandra, Maries Emil Gavril, Titan Augustin, Balmos Teodor, Alb Vasile Dorinel.

Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea modalitatii de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, preum si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnoase fasonate, in functie de specie sau sortiment.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobari proiectul de hotarare care se aproba cu 10 voturi pentru si 5 abtineri Muresan Alexandra, Maries Emil Gavril, Titan Augustin, Balmos Teodor, Alb Vasile Dorinel.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 30/2015, 31/2015, 33/2015.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca este necesara adoptarea acestuia pentru ca in cadrul comisiilor de evaluare a proiectelor din cadrul finantarilor nerambursabile era desemnat domnul viceprimar Buda Gheorghe, iar in prezent acesta este primar.
Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie il propune pe domnul Muresan Claudiu Vladimir
Se aproba cu 14 voturi pentru 1 abtinere Muresan Claudiu Vladimir.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul comisiiei sociale de atribuire a locuintelor construite prin fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pana la aceata data in cadrul comisiei de evaluare a cererilor pentru apartamentele ANL facea parte domnul viceprimar la data respectiva, Buda Gheorghe Ioan si domnul Longin Gheorghe.
Domnul Cotet Tamas Dionisie il propune pe domnul viceprimar Muresan Claudiu Vladimir si doamna Sasarman Alexandra Elena sa fie desemnati membri in aceste comisii.
Se aproba cu 13 voturi pentru 2 abtineri Muresan Claudiu Vladimir si Sasarman Alexandra Elena.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 2120 mp, situat in localitatea Somcuta Marer, str. N. Balcescu, nr. 33.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca este vorba despre terenul pe care este situata Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 Somcuta Mare iar pentru programele de finantare europeana este necesar sa fie prezentat extrasul de carte funciara, motiv pentru care a fost initiat acest proiect de hotarare. De asemenea trebuie mentionat ca este vorba strict de terenul aferent acestei cladiri, in limitele stabilite de gardul de imprejmuire, insa in locatia respectiva mai exista teren care apartine Orasului Somcuta Mare.
In prezent din cauza Gradinitei cu program prelungit nr. 1 Somcuta Mare, Liceul teoretic Ioan Buteanu” nu are autorizatie de functionare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Diverse.
Domnul primar prezinta solicitarea domnului avocat Orza Mihaita referitoare la restituirea contravalorii lucrarilor de reabilitare efectuate la spatiul inchiriat situat in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8, potrivit referatului inaintat se propune compensarea sumei de 21.316,17 lei (conform cu devizul de lucrari anexat cererii) cu pana la 50% din valoarea lunara a chiriei, care in anul 2016 este de 354,18 lei/luna.
Domnul primar propune ca din perioada contractuala ramasa, contractul fiind incheiat pe o perioada de 5 ani, acesta sa beneficieze de o compensare a chiriei cu contravaloarea lucrarilor efectuate in proportie de 50% din valoarea chiriei ramase de achitat.
Domnul consilier Balmos Teodor propune ca la compensarea pe care dorim sa o acordam sa verificam situatia datorilor catre bugetul local si bugetul de stat al acestui cabinet.

Somnul secretar prezinta cerera formulat ade domnul Seulean Marius si Calina Daniela Manuela solicita concesionarea un teren in vederea extinderii apartamentelor de la parterul blocurilor situate pe str. I. Buteanu, Somcuta Mare.
La celelalte solicitari formulate pentru concesionarea unui teren in vederea extinderii apartamentelor situate la parterul blocurilor de locuit, s-a comunicat faptul ca o comisie se va deplasa la fata locului pentru a studia implicatiile pe care le presupune aceasta concesionare.
Domnul primar sustine ca ar trebui sa se comunice tututror cetatenilor care locuiesc in blocurile de pe str. I. Buteanu ca zona respectiva face obiectul unui proiect de reabilitare prin fonduri europene si ca pana la finalizarea acestuia nu se vor putea solutiona aceste cereri.
Domnul consilier Titan Augustin intreaba care este stadiul proiectului aprobat de consiliul local pentru implementarea sistemului de monitorizare video.
Domnul primar sustine ca si acest proiect este in derulare.
Domnul consilier Maries Emil Gavril intreaba care este stadiul proiectului pentru reabilitarea Caminului Cultural din localitatea Buciumi.
Domnul primar solicita un ragaz de doua saptamani pentru a le comunica o noua solutie in ceea ce priveste proiectul de reabilitare al acestui spatiu pentru ca la acest obiective s-a realizat o noua expertiza, in vederea evitarii situatiei ivite la Caminul cultural din localitatea Finteusu Mare.
Domnul consilier intreaba care este stadiul investitiei pentru terenul de sport prin localitatea Buciumi, pentru care exista un proiect.
Domnul primar sustine ca in termen de 1 luna de zile acest proiect ar putea fi finalizat.
Domnul consilier Maries Emil Gavril sustine ca poate ar fi util sa vedem cu cine s-a realizat terenul de sport de la Valea Chioarului.
Domnul consilier Titan Augustin intreaba care este stadiul aplicarii hotararii consiliului local al Orasului Somcuta Mare cu privire la instalarea sistemelor GPS pe autoturismele din parcul auto al Primariei.
Domnul primar sustine ca suntem in procedura de achizitie.
Domnul consilier Luput Vasile Mircea sustine ca intr-o sedinta anterioara s-a pus in discutie acordarea unor ajutoare financiare pentru cei ale caror case au fost incendiate. Care este situatia in prezent?
Domnul primar sustine ca la sedinta cu rectificarea de buget se vor aloca sume cu aceasta destinatie.
Doamna consilier Pop Elisabeta intreaba daca personalul de la Politia locala a Orasului Somcuta Mare poate fi implicat in activitatea de curatenie precum si in paza lampadarelor din parcul central al localitatii pentru ca acesatea sunt distruse
Domnul primar sustine ca s-a discutat cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi si ca exista posibilitatea de a se reinfiinta grupa de jandarmi de la Somcuta Mare
Domnul consilier Balmos Teodor intreaba care este stadiul realizarii investitiei Sistem de iluminat stradal si cum a fost achizitionata .
Domnul primar sustine ca aceasta s-a realizat prin achizitie directa de pe SEAP.

PRESEDINTE DE SEDINTA
COTET TAMAS DIONISIE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.