PROCES VERBAL 23.09.2016

Încheiat astazi 23.09.2016 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, precum și 13 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri Maries Emil Gavril si Vancea Dorin Gheorghe.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cotet Tamas Dionisie.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Consiliului de administratie al Liceului teoretic ,,Ioan Buteanu” – Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de director/director adjunct al unitatii de invatamant Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare.

Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.
Ordinea de zi se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Consiliului de administratie al Liceului teoretic ,,Ioan Buteanu” – Somcuta Mare.
Domnul Secretar Alin Toma sustine ca acest proiect de hotarare a fost initiat ca urmare a adresei primite din partea Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” Somcuta Mare prin care se solicita desemnarea a trei reprezentanti din partea Consiliului local in cadrul Consiliului de administratie.
Domnul viceprimar Muresan Claudiu Vladimir propune ca din partea consiliului local sa fie desemnati ca reprezentanti ai acestuia domnii Luput Vasile Mircea, Indre Gavril si Pop Elisabeta.
Se aproba proiectul de hotarare cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de director/director adjunct al unitatii de invatamant Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca acest proiect de hotarare a fost initiat ca urmare a adresei primite din partea Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” Somcuta Mare prin care se solicita desemnarea a doi reprezentanti din partea autoritatii publice locale iar in aceasta situatie consiliul local poate sa-si desemneze un reprezentant iar primarul in calitate de autoritate executiva, al doilea reprezentant.
Domnul Cotet Tamas Dionisie propune ca reprezentant al consiliului sa fie domnul Muresan Claudiu Vladimir, avand in vedere experienta acestuia.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
COTET TAMAS DIONISIE

 

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.