PROCES VERBAL 08.07.2016

Încheiat astazi 08.07.2016 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot, Sef serviciu economic, doamna Rodica Cărmăzan, Consilier juridic, precum și 12 consilierii locali. Lipsesc domnii consilieri locali Maries Emil Gavril, Balmos Teodor, Alb Vasile Dorinel.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 12 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cotet Tamas Dionisie.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Modernizare Baza sportiva PROGRESUL Somcuta Mare – rest de executat”.
2. Proiect de hotarare privind completarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2016.

Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.
Ordinea de zi se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Modernizare Baza sportiva PROGRESUL Somcuta Mare – rest de executat”.
Domnul primar Buda Gheorghe Ioan prezinta proiectul de hotarare sustinand necesitatea adoptarii acestuia de urgenta, motivat de faptul ca, pentru a putea organiza procedura de atribuire a contractului de lucrari este necesar ca documentatia tehnica sa fie aprobata in prealabil de consiliul local. Proiectul tehnic supus aprobarii cuprinde lucrarile care mai trebuie executate pentru finalizarea obiectivului.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Modernizare Baza sportiva PROGRESUL Somcuta Mare – rest de executat”.
Se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind completarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2016.
Doamna Tatiana Bot arata ca, în ceea ce privește reabilitarea termica a celor 15 apartamente ale bl. 3 de pe str. I. Buteanu din Somcuta Mare, potrivit prevederilor Ordinului nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului national privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in anul 2016, finantarea acestui program se asigura in limita sumelor alocate anual cu aceasta destinație.
Potrivit acestui proiect, se supune la vot aprobarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2016 din cadrul Cap. 70.02 Dezvoltare publica prin transferul obiectivului de investitii regasit in lista la pozitia V B.1 ''Reabilitare termoenergetica a blocului 3, str. Ioan Buteanu, in cadrul aceluiasi capitol la pozitia C 4.1 Intocmire studii de fezabilitate si expertize pentru reabilitarea termica a blocurilor nr. 5, 6 si 8. De asemenea, este necesara aprobarea modificarii denumirii obiectivului de investitii de la pozitia V C4.1, respectiv Servicii de consultanta si documentatii de proiectare pentru reabilitarea termica a blocurilor 1, 2 si 3 str. I. Buteanu 5, 6, 8 si 9 str. Republicii si nr. 1 str. Targului pentru obtinerea de finantare prin Programul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritara 3 , prioritatea 3.1, operatiunea A – cladiri rezidentiale, conform ghidului de finantare.
Domnul consilier Titan Augustin dorește sa cunoască modul în care se face plata, ce suma va trebui sa achite Consiliul local.
Doamna Tatiana Bot sustine ca 60% reprezintă fonduri europene, 20% cheltuiala Consiliului Local și 20 % suma ce trebuie suportata de proprietarii apartamentelor. Dansa arata ca în urma calculelor făcute sa va stabili o taxa de reabilitare /fiecare proprietar. În măsura în care Consiliul local nu poate suporta suma necesare pentru aceasta investitie, Trezoreria poate acorda aceasta finanțare cu dobanda preferentiala pentru fonduri europene.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind completarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2016.
Se aproba cu 12 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA 
COTET TAMAS DIONISIE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.