PROCES VERBAL 07.07.2016

Încheiat astazi 07.07.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Toma Alin Florin, doamna Rodica Cărmăzan, Consilier juridic, precum și toți consilierii locali.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cotet Tamas Dionisie.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, ca membru in Adunarea Generala a ADI Maramures, pentru mandatul 2016-2020.
3. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare, care sa asiste la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa si Hovrila.
4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Consiliului de administratiei al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu”.
5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 23/2016 pentru aprobarea constituirii Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si a formularilor de propuneri privind ordinea de prioritate si repartizarea acestora.
6. Diverse – Formularea unui raspuns la plangerea prealabila formulata de domnul Dragos Valer, impotriva hotararii Consiliului Local nr. 19/1999 si 122/2011.

Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.
Ordinea de zi se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca, potrivit prevederilor Ordonantei nr. 35 din 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, Art. 17:
''(1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
(3) In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza''.
Domnul Secretar mai arata ca desemnarea consilierilor locali din cadrul fiecarui partid politic, in comisiile de specialitate pe diversele domenii de activitate, se face in functie de ponderea avuta in cadrul consiliului local ca urmare a rezultatelor alegerilor locale, respectiv PSD 2,66%, PMP 0,97%, PNL 0,66%, PER 0,33% si ALDE 0,33%.

Domnul Viceprimar Muresan Claudiu Vladimir propune ca din cadrul comisiei economico-financiare sa faca parte urmatorii consilieri locali:
- Cotet Tamas Dionisie, Butean Bogdan, Grama Ildiko, Maries Emil si Titan Augustin.
Domnul Primar sustine ca propunerile pentru comisiile de specialitate s-au facut avandu-se in vedere studiile pe care le au consilierii locali.
Intrucat celelalte grupuri sunt de accord se supune la vot aprobarea desemnarii consilierilor locali propusi de catre domnul Viceprimar pentru Comisia Economico-financiara din cadrul Consiliul Local Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Domnul Viceprimar Muresan Claudiu Vladimir propune ca din cadrul comisiei pentru probleme de amenajare a teritoriului si urbanism sa faca parte urmatorii consilieri locali:
- Butean Bogdan, Luput Mircea, Ciolte Dragomir, Sasarman Elena si Alb Vasile.
Intrucat celelalte grupuri sunt de accord se supune la vot aprobarea desemnarii consilierilor locali propusi de catre domnul Viceprimar pentru Comisia pentru probleme de amenajare a teritoriului si urbanism din cadrul Consiliul Local Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Domnul Viceprimar Muresan Claudiu Vladimir propune ca din cadrul comisiei de agricultura, mediu si cadastru sa faca parte urmatorii consilieri locali:
- Ciolte Dragomir, Nechita Vasile, Cotet Tamas Dionisie, Alb Vasile si Balmos Teodor.
Intrucat celelalte grupuri sunt de accord se supune la vot aprobarea desemnarii consilierilor locali propusi de catre domnul Viceprimar pentru Comisia de agricultura, mediu si cadastru din cadrul Consiliul Local Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Domnul Viceprimar Muresan Claudiu Vladimir propune ca din cadrul comisiei de cultura, invatamant si probleme sociale, sa faca parte urmatorii consilieri locali:
- Grama Ildiko, Luput Mircea, Indre Gavril, Pop Elisabeta si Maries Emil.
Intrucat celelalte grupuri sunt de accord se supune la vot aprobarea desemnarii consilierilor locali propusi de catre domnul Viceprimar pentru Comisia de cultura, invatamant si probleme sociale, din cadrul Consiliul Local Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Domnul Viceprimar Muresan Claudiu Vladimir propune ca din cadrul comisiei de administratie publica locala si juridica, sa faca parte urmatorii consilieri locali:
- Luput Mircea, Indre Gavril, Nechita Vasile, Vancea Dorinel si Sasarman Alexandra Elena.
Intrucat celelalte grupuri sunt de accord se supune la vot aprobarea desemnarii consilierilor locali propusi de catre domnul Viceprimar pentru Comisia de administratie publica locala si juridica, din cadrul Consiliul Local Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, ca membru in Adunarea Generala a ADI Maramures, pentru mandatul 2016-2020.
Domnul Secretar sustine ca de regula in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Maramures, reprezentantul Consiliului Local este primarul unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta, fiind o exceptie in ceea ce priveste regimul incompatibilitatii alesilor locali. Potrivit proiectului de hotarare supus atentiei, se propune revocarea imputernicirii domnului Talpos Florin Vasile si desemnarea domnului Primar Buda Gheorghe Ioan.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, respectiv domnul Primar Buda Gheorghe Ioan, ca membru in Adunarea Generala a ADI Maramures, pentru mandatul 2016-2020.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare, care sa asiste la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa si Hovrila.
Domnul Secretar, avand in vedere ca localitatile Buteasa si Hovrila au ramas fara reprezentativitate in cadrul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, sustine ca prin proiiectul de hotarare se propune desemnarea a doi consilieri locali care sa asiste la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa si Hovrila.
Domnul Viceprimar Muresan Claudiu Vladimir propune ca cei doi consilieri locali care sa asiste la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa si Hovrila sa fie urmatorii:
- Luput Mircea si Nechita Vasile. Ca membru supleant il propune pe domnul consilier local Indre Gavril.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare, care sa asiste la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa si Hovrila.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Consiliului de administratiei al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu”.
Domnul Viceprimar Muresan Claudiu Vladimir propune ca din cadrul Consiliului de administratiei al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” sa faca parte urmatorii consilieri locali:
- Luput Mircea si Indre Gavril. Ca membru supleant o propune pe doamna consilier local Ildiko Grama.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Consiliului de administratiei al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 23/2016 pentru aprobarea constituirii Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si a formularilor de propuneri privind ordinea de prioritate si repartizarea acestora.
Domnul Viceprimar Muresan Claudiu Vladimir propune ca din cadrul Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si a formularilor de propuneri privind ordinea de prioritate si repartizarea acestora, sa faca parte urmatorii consilieri locali:
- Muresan Claudiu Vladimir, Grama Ildiko si Indre Gavril. Ca membrii supleanti ii propune pe domnii consilieri locali Luput Mircea si Titan Augustin.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 23/2016 pentru aprobarea constituirii Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si a formularilor de propuneri privind ordinea de prioritate si repartizarea acestora.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

6. Diverse – Formularea unui raspuns la plangerea prealabila formulata de domnul Dragos Valer, impotriva hotararii Consiliului Local nr. 19/1999 si 122/2011.
Domnul Secretar considera ca la momentul adoptarii hotararilor de consiliu local ce fac obiectul plangerii prealabile formulate de domnul Dragos Valer, Gradinita din loc. Finteusu Mare facea precum face si la acel moment, parte din domeniul public al Orasului Somcuta Mare, neexistand niciun motiv de nelegalitate, acest imobil fiind de utilitate publica. Domnul Secretar da citire raspunsului formulat la plangerea prealabila a domnului Dragos Valer, raspuns ce urmeaza a-i fi comunicat.
Domnul consilier Alb Vasile este de parare ca proprietatea trebuie respectata si sustine ca totul a pornit de la inchirierea facuta de Primarie.
Se supune la vot raspunsul formulat care se aproba cu 13 voturi pentru si 2 abtineri din partea domnilor consilieri locali Alb Vasile Dorinel si Titan Augustin.

Domnul Secretar prezinta cererea inaintata de catre BNP Munteanu Ioan, prin care se solicita acordul Consiliului Local pentru transmiterea concesiunii noilor proprietari ai terenului in suprafat ade 80 mp. Se solicita acest lucru im vederea vanzarii apartamentului ce este proprietatea domnului Maxim Vasile din loc. Ciolt, nr. 47 A.
Se supune la vot aprobarea acordului consiliului local cu privire la transmiterea concesiunii, in baza prevederilor legale catre noii proprietari ai constructiei ,,apartament si extindere apartament” in cazul vanzarii acestora sau supunerii unor proceduri de executare silita.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Domnul consilier Titan Augustin propune organizarea unei comisii speciale care sa inventarieze materialele rezultate din lucrarile ce se fac la Caminul cultural din satul Finteusu Mare.
Domnul Primar sustine ca in masura in care aceste materiale vor fi de folos pentru intreaga comunitate, se vor folosi in acest scop, in caz contrar se vor atribui prin licitatie publica.

Doamna consilier Pop Elisabeta, propune decolmatarea santurilor de langa locuintele sociale cu buldoexcavatorul Primariei, tinand cont ca exista riscul de a fi inundat parterul blocurilor sociale, in caz de calamitati naturale.

Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie propune ca sedintele comisiilor de specialitate sa se tina cu o zi inainte de sedintele de consiliu.

Domnul Primar vine cu propunerea ca sedintele ordinare de consiliu sa se tina in ultima zi de joi a fiecarei luni, iar toti membrii consiliului local sunt de acord cu aceasta propunere.

Domnul consilier Luput Mircea, aduce la cunostinta Consiliului Local faptul ca in loc. Valenii Somcutei s-a produs un incendiu la o locuinta si exista o cerere depusa de mai bine de o luna in vederea acordarii unui ajutor de urgenta, insa nu s-a acordat un astfel de ajutor pana la acest moment.
Domnul Primar sustine ca la sedinta ordinara a acestei luni se va putea face rectificare de buget si se va tine cont de aceasta cerere. Dansul arata ca pana la acest moment nu s-a putut face rectificare de buget.
Domnul consilier Alb Vasile propune ca Primaria alaturi de Consiliul Local sa faca recomandari in ceea ce priveste necesitatea asigurarii obligatorii a locuintelor de catre toti cetatenii, aceasta asigurare fiind de doar 25 Euro/an.

PRESEDINTE DE SEDINTA 
COTET TAMAS DIONISIE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.