PROCES VERBAL 23.06.2016

Încheiat astăzi 23.06.2016 cu ocazia desfasurarii sedintei de constituire a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

Domnul Subprefect Alexandru Bondrea, deschide sedinta de constituire a consiliului local al orașului Somcuta Mare. Se intoneaza imnul de stat.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 215/2005 a administratiei publice locale, republicata, coroborat cu art. 1 din anexa 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobata prein Legea nr. 673/2002, Prefectul judetului Maramures a convocat prin Ordinul nr. 265/21.06.2016, consilierii declarati aleși pentru sedinta de constituire a consiliului local al Orașului Somcuta Mare.
Domnul Subprefect, sustine ca sedinta este legal constituita, întrucât la aceasta participa 15 consilieri locali. Dansul arata ca sedinta este legal constituita dacă participa cel puțin doua treimi din numărul consilierilor locali aleși.
Conform prevederilor legale, lucrările sedintei de constituire sunt conduse de cel mai în vârsta consilier local, asistat de 2 consilieri locali dintre cei mai tineri.
Domnul Subprefect sustine ca, din evidenta prezentata de domnul secretar rezulta ca cel mai în vârsta consilier este doamna Elisabeta Pop, iar cei mai tineri, doamna Sasarman Alexandra Elena și domnul Butean Bogdan Vasile, pe care ii roaga sa ia loc la masa prezidiului pentru a conduce prima parte a lucrarilor sedintei de constituire.
Presedintele de varsta, doamna Pop Elisabeta, arata ca ii revine onoarea de a conduce prima parte a lucrarilor sedintei de constituire a consiliului local. Pentru verificarea legalitatii alegerii fiecarui consilier, in conformitate cu prevederile art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, coroborat cu art. 4 din Anexa 1 la OG nr. 35/20025, aprobata prin Legea nr. 673/2002, urmeaza sa alegem o comisie de validare formata din 3-5 consilieri. Dansa propune ca aceasta comisie sa fie aleasa din 3 consilieri. Se supune la vot aprobarea numarului de 3 consilieri care sa faca parte din comisia de validare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Presedintele de varsta, doamna Pop Elisabeta, roaga sa se faca propuneri pentru comisia de validare.
Domnul Cotet Tamas Dionisie o propune pe doamna Grama Ildiko; propunere votata cu 14 voturi pentru, 1 abtinere doamna consilier Grama Ildiko
Domnul Balmos Teodor il propune pe domnul Maries Emil; propunere votata cu 14 voturi pentru si 1 abtinere Maries Emil Gavril.
Domnul Titan Augustin o propune pe doamna Sasarman Elena Alexandra; propunere votata cu 14 voturi pentru si 1abtinere Sasarman Elena Alexandra.
Doamna Pop da cuvantul domnului Secretar al orasului Somcuta Mare pentru a prezenta proiectul de hotarare privind alegerea comisiei de validare.
Domnul Secretar Toma Alin prezinta proiectul de hotarare privind alegerea comisiei de validare si il supune la vot, dupa care roaga comisia sa se retraga pentru a intocmi provesul verbal. Se aproba cu 12 voturi pentru.
Domnul Secretar roaga ca unul din membrii comisiei de validare sa dea citire procesului verbal intocmit.
Domnul Maries Emil Gavril da citire procesului verbal intocmit de comisia de validare, prin care se constata ca au fost respectate dispozitiile legale, fapt pentru care a hotarat sa propuna validarea tuturor consilierilor. Dansul da cuvantul domnului secretar pentru a prezenta proiectul de hotarare privind validarea alegerii consilierilor.
Domnul Secretar, avand in vedere ca toti consilierii indeplinesc conditiile pentru a fi validati, in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001, coroborat cu dispozitiile art. 7 din Anexa la OG nr. 35/2002 si art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004, da citire proiectului de hotarare prin care se propune validarea mandatului consilierilor din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare dupa cum urmeaza:
1. Alb Vasile Dorinel, consilier PMP 14 voturi pentru.
2. Balmos Teodor, consilier PMP 14 voturi pentru
3. Butean Bogdan Vasile, consilier PSD 14 voturi pentru.
4. Cioltea Dragomir Sorin, consilier PSD 14 voturi pentru.
5. Cotet Tamas Dionisie, consilier PSD 14 voturi pentru.
6. Grama Terezia Ildiko, consilier PSD 14 voturi pentru.
7. Indre Gavril, consilier PSD 14 voturi pentru.
8. Luput Vasile Mircea, consilier PSD 14 voturi pentru.
9. Maries Emil Gavril, consilier PMP 14 voturi pentru.
10. Muresan Claudiu Vladimir, consilier PSD 14 voturi pentru.
11. Nechita Vasile Marin, consilier PSD 14 voturi pentru.
12. Pop Elisabeta, consilier PER 14 voturi pentru.
13. Sasarman Elena Alexandra, consilier PNL 14 voturi pentru.
14. Titan Valer Augustin, consilier PNL 14 voturi pentru.
15. Vancea Gheorghe Dorin Mugurel, consilier ALDE 14 voturi pentru.
Depun pe rand juramantul, fiecare consilier al carui mandat a fost validat. Juramantul fiind intocmit in 2 exemplare, unul revine pentru dosarul sedintei si unul pentru consilier.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Presedintele de varsta, doamna Pop Elisabeta, avand in vedere ca toti consilierii au depus juramantul prevazut de lege, declara consituit Consiliul local al Orasului Somcuta Mare.
Presedintele de varsta, doamna Pop Elisabeta, precizeaza ca potrivit prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 si art. 9 din Anexa la OG 35/2002, consiliul legal constituit alege prin vot deschis, al majoritatii consilierilor locali in functie, pe o perioada de cel mult 3 luni, un presedinte de sedinta. Roaga sa se faca propuneri.
Domnul consilier Cioltea Dragomir, il propune pe domnul consilier Cotet Tamas Dionisie, presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni.
Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare pentru alegerea presedintelui de sedinta, dupa care supune la vot aprobarea acestuia. Se aproba cu 14 voturi pentru. Dansul roaga ca in continuare sa preia conducerea lucrarilor domnul Cotet Tamas Dionisie care a fost ales presedinte de sedinta.
Presedintele de sedinta da cuvantul doamnei judecator Virginia Ungureanu, pentru a prezenta rezultatul validarii primarului Orasului Somcuta Mare, conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 215/2001.
Doamna Judecator da citire incheierii de validare nr. 4752/17.06.2016, pronuntata in Dosar nr. 4461/182/2016 al Judecatoriei Baia Mare. Dansa il roaga pe domnul Primar sa depuna juramantul prevazut de Legea nr. 215/2001 art. 60. Domnul Primar depune juramantul. Doamna Judecator declara investit in functia de Primar pe domnul Buda Gheorghe Ioan.
Domnul Secretar precizeaza ca se trece la urmatorul punct si anume la alegerea unui Viceprimar. Potrivit prevederilor art. 57 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 si art. 11 din Anexa 1 la OG 35/2002, viceprimarul este ales cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie, din randul acestora. Dansul roaga sa se faca propuneri.
Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie il propune pentru aceasta functie pe domnul consilier Muresan Claudiu Vladimir.
Pentru completarea buletinelor de vot, domnul Secretar propune luarea unei pauze.
Se exercita votul intr-o cabina special amenajata, fiecare consilier primind un singur buletin de vot, iar dupa votare, presedintele de sedinta, domnul consilier Cotet Tamas Dionisie, in prezenta consilierilor, procedeaza la numararea voturilor.
Domnul Secretar da citire proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarului Orasului Somcuta Mare.
In urma numaratorii voturilor exprimate, presedintele de sedinta, domnul consilier Cotet Tamas Dionisie, declara ales ca viceprimar pe domnul Muresan Claudiu Vladimir, intrucat a intrunit numarul de voturi prevazut de lege.
Domnul secretar comunica domnilor consilieri ca desemnarea in comisiile de specialitate se va face in urmatoarea sedinta de consiliu.
Domnul Talpos Florin Vasile doreste sa multumeasca tuturor pentru colaborarea din acesti 4 ani. Il felicita pe domnul Buda Gheorghe Ioan si arata ca are toata increderea in dansul ca va continua proiectele incepute.
Domnul Primar Buda Gheorghe Ioan este multumit ca Somcuta Mare doreste liniste si constructie in Orasul Somcuta Mare, multumeste tuturor celor care au fost alaturi de dansul si sustine ca va fi Primarul tutror asa cum va sti mai bine. Felicita noul Consiliu Local si multumeste pentru increderea data noului Viceprimar, spera ca va avea o buna colaborare cu Consiliul Local, precum in aceasta sedinta. De asemenea, arata ca proiectele incepute se vor continua si spera sa aiba finantare pentru cele ce vor urma.

PRESEDINTE DE SEDINTA
COTET TAMAS DIONISIE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.