PROCES VERBAL 24.03.2016

Incheiat astazi 24.03.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar Talpos Florin Vasile, domnul Secretar Toma Alin Florin,    doamna Tatiana Bot, Șef Serviciu Economic, doamna Rodica Cărmăzan, Consilier juridic, precum și  14 consilieri locali. Lipsește domnul consilier Lipovan Claudiu.

         Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Presedinte de sedinta este domnul consilier local Titan Augustin.

         Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare, in cadrul comisiilor de licitatie si receptie a lucrarilor ce se executa in Orasul Somcuta Mare.

2. Proiect de hotarare privind repartizarea pe localitati a cantitatii de material (piatra) ce va fi achizitionata pentru reparatia de drumuri, in Orasul Somcuta Mare, cu localitatile componente si apartinatoare.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii demersurilor necesare in vederea amenajarii unui laborator de informatica, in spatiile situate in Orasul Somcuta mare, str. Republicii, nr. 7.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare – 1.

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare – 2.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre  Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures prin Ocolul Silvic Somcuta Mare, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre  Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures prin Ocolul Silvic Targu Lapus, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea modalitatii de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior,  precum si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnoase fasonate in functie de specie sau sortiment.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor economice in zonele publice din Orasul Somcuta Mare.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.

Avand in vedere ca din eroare s-a trecut pe ordinea de zi proiectul de hotarare cu nr. 11, in ceea ce priveste aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor, domnul Secretar solicita retragerea acestui proiect pana la momentul in care Comisia de evaluarea a programelor, proiectelor și actiunilor sportive, va analiza şi puncta proiectele în conformitate cu criteriile de acordare a punctajelor şi de a stabili ierarhia cererilor.

Domnul consilier Talos Corneliu doreste discutarea securitatii localitatii Somcuta Mare, sens in care propune convocarea prefectului la o sedinta, avand in vedere ca la sediul pentru refugiati din Somcuta Mare, sunt gazduite noi persoane.

Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare, in cadrul comisiilor de licitatie si receptie a lucrarilor ce se executa in Orasul Somcuta Mare. 

Presedintele de sedinta, domnul consilier Tatan Augustin propune desemnarea a cel putin 2 consilieri locali care sa faca parte din cadrul comisiilor de licitatie si receptie a lucrarilor ce se executa in Orasul Somcuta Mare.

Domnul Secretar sustine ca potrivit OG nr. 34/2006, in cadrul comisiilor de licitatie si receptie a lucrarilor, trebuie sa fie numite persoane ce au atributii in cadrul Biroului de Achizitii, cat si persoane de specialitate din cadrul altor compartimente ale autoritatii.

Domnul consilier Balmos, sustine ca din toate comisiile de receptie a lucrarilor fac parte doar 4 membrii, iar pentru constituirea acestei comisii, este necesar sa faca parte minim 5 membrii. Dansul mai sustine ca in masura in care la receptiile preliminare nu sunt angajati de specialitate in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, se poate angaja o firma de consultanta.

Pentru a face parte din cadrul comisiilor de licitatie si receptie a lucrarilor ce se executa in Orasul Somcuta Mare, domnul consilier Balmos il propune pe domnul consilier Maries Emil, domnul viceprimar Buda Gheorghe il propune pe domnul consilier Mircea Luput, domnul consilier Alb il propune pe domnul consilier Pasca Dorinel. De asemenea, domnul Alb Vasile Dorinel, propune ca orice negociere/achizitie publica, sa se faca in prezenta unui consilier local.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare, in cadrul comisiilor de licitatie si receptie a lucrarilor ce se executa in Orasul Somcuta Mare, respectiv a domnilor consilieri  Maries Emil, Mircea Luput si Pasca Dorinel.

Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind repartizarea pe localitati a cantitatii de material (piatra) ce va fi achizitionata pentru reparatia de drumuri, in Orasul Somcuta Mare, cu localitatile componente si apartinatoare.

Domnul consilier Tatan Augustin doreste sa cunoasca daca s-a cheltuit din suma alocata pentru piatra.

Domnul Viceprimar sustine ca s-a facut o comanda pentru 1000 tone piatra. Dansul precizeaza ca pentru strazile din Somcuta Mare s-a alocat 1.5 mil, aceeasi suma pentru strazile din celelalte localitati, precum si 800 mil. pentru loc. Ciolt.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind repartizarea pe localitati a cantitatii de material ((piatra) andezit sau granit) ce va fi achizitionata pentru reparatia de drumuri, in Orasul Somcuta Mare, cu localitatile componente si apartinatoare, asa cum s-a propus de catre Consiliu local, respectiv 85 mii lei pentru loc. Ciolt, 20 mii Buteasa, 20 mii Codru Butesii, 20 mii Hovrila, 30 mii Valenii Somcutei, 30 mii Buciumi, 30 mii Finteusu Mare.

Se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri din partea domnilor consilieri Talos Corneliu si Ciolte Dragomir.

Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii demersurilor necesare in vederea amenajarii unui laborator de informatica, in spatiile situate in Orasul Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7.

Domnul Secretar sustine ca in vederea realizarii acestui obiectiv, trebuie avuta in vedere efectuarea unei expertize la constructia unde se doreste amenajarea laboratorului de informatica.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea realizarii demersurilor necesare in vederea amenajarii unui laborator de informatica in spatiile situate in Orasul Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7.

Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare – 1.

Doamna Tatiana Bot prezinta acest proiect de hotarare. Dansa precizeaza ca potrivit Deciziei nr. 5/02.03.2016 a Sefului de administratie al AJFPMM, se repartizeaza pentru Orasul Somcuta Mare 17 mii lei, ce reprezinta sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orasului, pentru finantarea acordarii stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita pe trimestrul I al anului 2016.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare – 1 (tichete sociale – 17 mii lei).

Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare – 2.

Doamna Tatiana Bot prezinta acest proiect de hotarare. Dansa precizeaza ca potrivit Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr. 20/09.03.2016, se repartizeaza pentru Orasul Somcuta Mare sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (34 mii lei)  si a cotelor defalcate din impozitul pe venit (64 mii lei) pentru achitarea arieratelor in ordinea cronologica a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la imprumuturile contractate in baza OUG nr. 2/2015 si a OUG nr. 46/2015, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2016.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare – 2.

Se aproba cu 8 voturi pentru, 6 abtineri (Tatan Augustin, Pasca Dorinel, Cotet Gheorghe, Alb    Vasile, Maries Emil si Balmos Teodor).

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare. Dansul arata ca prin acest proiect de hotarare se supune spre aprobare infiintarea unei functii contractuale de asistent medical, grad principal, in vederea organizarii unui cabinet medical scolar la unitatea de invatamant Liceul teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare, precum si transformarea functiei publice de executie vacanta in cadrul Serviciului Economic, Biroul de Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei orasului Somcuta Mare, din consilier grad asistent, in consilier grad debutant.     

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel considera ca este necesar sa se faca angajari la Serviciul Public de Salubrizare, dansul fiind impotriva incadrarii de noi persoane in cadrul Primariei. Propune aprobarea punctelor din proiect, separat.

Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie a parasit sedinta de consiliu.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea infiintarii unei functii contractuale de asistent medical, grad principal, in vederea organizarii unui cabinet medical scolar la unitatea de invatamant Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare.

Se aproba cu 13 voturi pentru.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind transformarea functiei publice de executie vacante in cadrul Serviciului Economic, Biroul de Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei orasului Somcuta Mare, din consilier grad asistent, in consilier grad debutant.

Se aproba cu 8 voturi pentru, 5 impotriva.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures prin Ocolul Silvic Somcuta Mare, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.

Domnul Secretar sustine ca acest contract de administrare prezentat, este doar un model de contract iar perioada mentionata in cadrul acestuia este de asemenea orientativa.

Domnul consilier Alb Vasile propune amanarea acestui proiect de hotarare pana la momentul cand se face un control.

Domnul consilier Tatan Augustin, prezinta o adresa inaintata Primariei si Ocolului Silvic Somcuta Mare din feb. 2015, la care nici pana in prezent nu a primit un raspuns. Dansul sustine ca potrivit cap. VIII, alin. 9 din contractul de administrare incheiat cu Ocolul Silvic Somcuta Mare in anul 2013, acestia din urma trebuiau sa prezinte anual pana la 31.01 un raport de gestiune cu privire la administrarea padurilor Orasului Somcuta Mare. Domnul Tatan Augustin doreste ca Ocolul Silvic Somcuta Mare, sa prezinte Consiliului Local Somcuta Mare, cat s-a taiat, cat s-a furat, iar vinovatul sa treaca pe la casierie sa plateasca pagubele si ulterior se va discuta despre incheierea vreunui contract. Dansul mai arata ca Orasul Tautii Magheraus are incheiat contract de administrare cu un Ocol Sivic privat, care este mult mai benefic.

Doamna Tatiana Bot sustine ca are cunostinta de faptul ca in luna aprilie, Ocolul Silvic are audit din partea Curtii de Consturi.

Domnul consilier Alb Vasile, propune demararea unei licitatii pentru paza si administrarea padurilor pe SEAP.

Domnul consilier Pasca revine cu propunerea ca de fiecare data cand se fac taieri, sa participe si cate un reprezentant din partea Consiliul local, din localitatea respectiva.

Se supune la vot amanarea proiectelor 7, 8 si 9 de pe ordinea de zi, cu mentiunea ca, Ocolul Silvic si Compartimenul de Cadastru din cadrul Primariei sa raspunda in scris la adresa nr. 956/ februarie 2015, iar potrivit cap. IV, art. 9, sa puna la dispozitie cantitatea de masa lemnoasa rezultata in acesti ani din taieri si sa motiveze potrivit cap. V, art. 12, daca in paduri a avut loc pasunatul sau nu, deoarece acest lucru este interzis.

Se voteaza cu 12 voturi pentru amanare, 1 abtinere, a domnului consilier Talos Corneliu.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre  Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures prin Ocolul Silvic Targu Lapus, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.

Acest proiect s-a votat cu 12 voturi pentru amanare 1 abtinere, a domnului consilier Talos Corneliu.

Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea modalitatii de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior,  precum si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnoase fasonate in functie de specie sau sortiment.

Acest proiect s-a votat cu 12 voturi pentru amanare 1 abtinere, a domnului consilier Talos Corneliu.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor economice in zonele publice din Orasul Somcuta Mare.

Domnul Secretar sustine ca, proiectul a fost propus pentru ca exista solicitari de inchiriere a spatiilor din fata magazinelor (mai ales in urma aparitiei legii antifumat) si ca sa nu mai existe niciun fel de discutie, s-a initiat un Regulament de catre Biroul de Venituri, in care se propune inchirierea directa fara licitatie, ca urmare a faptului ca respectivele magazine sau comerciantii detin spatiile respective.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor economice in zonele publice din Orasul Somcuta Mare.

Se aproba cu 13 voturi pentru.

Diverse.

Domnul Secretar prezinta cererea E.on Energie, care solicita in calitatea sa de operator licentiat, atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de uz sau de servitute pentru terenul pe care au amplasat o cabina intre loc. Buciumi si Hovrila, insa pentru acest lucru trebuie sa intocmeasca o documentatie tehnica-cadastrala pentru a identifica unde este amplasata in teren cabina respectiva. Dansul apreciaza ca in acest sens, poate fi stabilita de catre consiliul local si o taxa.

Domnul Secretar arata ca este nevoie de un acord din partea Consiliului Local, intrucat in certificatul de urbanism emis pentru lucrarea ''Reparatii curente la Caminul Cultural Hovrila si imprejmire la strada'', s-a prevazut de Consiliul Judetean, necesitatea emiterii unui aviz din partea Consiliului Local pentru aceste lucrari in zona drumului comunal pentru amplasarea gardului spre domeniul public.

         Domnul Secretar supune spre aprobare efectuarea de lucrari de imprejmuire pentru obiectivul de investitie ''Reparatii curente la Caminul Cultural Hovrila si imprejmire la strada''.

          Se aproba cu 13 voturi pentru.

          Domnul Secretar prezinta situatia achizitiilor aflate in derulare:

         - DC 75  - monitorizata de Miniterul Finantelor prin serviciul de specialitate ANAP;

         - Camin Cultural Finteusu Mare – exista 14 ofertanti;

         - Alimentare cu apa – rest de executat – prima procedura de atribuire a pornit procedura de licitatie, s-a facut avizarea documentatiilor (cerere de oferta), dar inainte cu 3 zile de termenul limita de depunere a ofertelor, s-a inregistrat o solicitare de clarificari, s-a amanat deschiderea, insa am fost nevoiti sa o anulam, dar se va reincarca pe SEAP;

         - Camin Buciumi;

         - S-au facut demersuri pentru organizarea concursului in vederea angajarii unui arhitect sef;

         - Baza Sportiva nu s-a finalizat, nu exista un proces verbal la terminarea lucrarilor si nu se poate contracta o noua achizitie, pana nu se receptioneaza lucrarile executate pentru a se putea demara o noua procedura de contractare pentru executia restului de executat.

 

 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                CONTRASEMNEAZA 

               TITAN AUGUSTIN                                    SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.