PROCES VERBAL15.02.2016

Incheiat astazi 15.02.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin,  precum și 14 consilieri locali. Lipseste domnul consilier Luput Vasile Mircea.

         Reprezentantii Consiliului Judetean domnul Dumitru Dumuta si cei ai Asociatiei ADIGIDM MM, domnul presedinte Avram Pavel si domnul jurist Ioan Pricop.

         Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Presedinte de sedinta este domnul consilier local Talos Corneliu.

         Ordinea de zi este urmatoarea:

         1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Extindere si modernizare Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 Somcuta Mare'',

         2. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Extindere, reabilitare si modernizare  Liceu Teoretic ''Ioan Buteanu'' - Somcuta Mare'',

         3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID), judetul Maramures, a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi.

         Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Éxtindere si modernizare Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 Somcuta Mare''.

         Domnul secretar prezinta acest proiect de hotarare. Dansul sustine ca Documentatiile de Avizare a Lucrarilor de Interventie, atat pentru extinderea si modernizarea Gradinitei cu Program Prelungir nr. 1 din Somcuta Mare, cat si pentru extinderea si modernizarea Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare, au fost intocmite de catre SC HURAD AB SRL, su sediul in Bucuresti. Dansul mentioneaza ca pentru ambele investitii, Consiliul Local trebuie sa aprobe coparticiparea financiara a Orasului Somcuta Mare, mentionand ca investitiile sunt propuse spre finantare si in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2015.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ''Éxtindere si modernizare Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 Somcuta Mare''.

         Se aproba cu 11 voturi pentru, se abtin domnii consilieri Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorinel si Lipovan Claudiu.

         Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Éxtindere, reabilitare si modernizare  Liceu Teoretic ''Ioan Buteanu'' - Somcuta Mare''.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ''Éxtindere, reabilitare si modernizare  Liceu Teoretic ''Ioan Buteanu'' - Somcuta Mare''.

         Se aproba cu 11 voturi pentru, se abtin domnii consilieri Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorinel si Lipovan Claudiu.

         Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID), judetul Maramures, a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi.

         Avand in vedere ca la sedinta sunt prezenti reprezentanti ai SMID, presedintele de sedinta ii da cuvantul domnului Dumitru Dumuta.

         Domnul Dumuta sustine ca, in analiza facuta de comisia europeana s-a concluzionat ca Romania pe bani proprii nu va reusi sa faca activitatea de colectare si depozitare a deseurilor, iar in urma cu cca. 10 ani s-a pus problema modului in care Romania se va achita de obligatiile prin care si-a asumat Tratatul de aderare in ceea ce priveste serviciul de salubrizare.

         Dansul prezinta necesitatea si oportunitatea delegarii serviciilor de operare, Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID), judetul Maramures, a aprobarii Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sarbi.

         De asemenea, arata ca sistemul in ansamblu prevede 2 categorii de servicii si utilitati:

         - un centru de management integrat al deseurilor in zona de colectare Sarbi – Farcasa si care cuprinde pe langa statia de sortare, tratare si depozitare, si realizarea a 3 statii de transfer la Sighetu Marmatiei, Targu Lapus si Baia Mare, precum si 7 centre de colectare a deseurilor si a unei statii de sortare si la Sighetu Marmatiei. In ceea ce priveste operarea, aceasta va fi facutab de firma care va castiga licitatia. Licitatia este in desfasurare, s-a lansat caietul de sarcini, iar de aceasta procedura se ocupa Consiliul Judetean Maramures;

         -  a 2 - a parte a serviciului o reprezinta colectarea, iar pentru colectare, judetul a fost impartit in 4 zone, respectiv Sarbi, Targu Lapus, Moisei si Sighetu Marmatiei. Serviciile care se desfasoara in zona de colectare, le deleaga ADI-ul in baza mandatului dat de fiecare Consiliu local din zona de operare. Pentru zona 1, delegarea o va face ADI-ul in baza mandatelor date de consiliile locale. In activitatea de colectare, intra colectarea deseurilor menajere si cele asimilate acestora de la institutii si agentii economici, colectarea selectiva si transportul acestora la Sarbi sau la rampa de transfer, nu se preiau deseurile stradale, cadavrele de pe domeniul public, nu se gestioneaza activitatea de deszapezire si dezinsectie. Toata activitatea de gestionare a activitatilor enumerate mai devreme tin de administratia publica locala.        

Din calculul facut a rezultat ca pretul la nivelul actual pentru realizarea acestui serviciu ar fi de 298 lei / tona. Din analiza de cost s-a desprins concluzia ca populatia nu poate suporta acest cost. Gradul de suportabilitate este de 194 lei/tona, ce va creste anual pana in 2030. Operatorul va putea prelua deseurile spre sfarsitul verii.

         Domnul Viceprimar Buda Gheorghe sustine ca nu este impotriva delegarii acestui serviciu, dar doreste sa afle de la domnul Dumuta daca ar fi o problema daca Consiliul local in hotararea adoptata va stipula dorinta sa, ca incasarea prestarii acestui serviciu sa o faca operatorul daca este posibil acest lucru.

         Domnul Domuta sustine ca important este cum functioneaza mai bine acest sistem, in ceea ce priveste costurile, acestea vor fi aceleasi. 

         Domnul consilier Vasile Dorinel Alb prezinta o situatie de la Bistrita, in ceea ce priveste delegarea serviciului de salubrizare. Dansul mentioneaza ca societatea care a castigat licitatia la Bistrita, dupa 6 luni de zile a intrat in incapacitate de plata datorita pretului. Doreste sa stie cine va garanta Consiliului local Somcuta Mare, ca serviciul va functiona fara probleme.

         Domnul Dumuta sustine ca are cunostinta despre situatia de la Bistrita. Operatorul de la Bistrita a licitat 30%  din valoare, iar ulterior a ridicat pretul, dar nu a putut depasi valoarea mentionata in Ordinul ministrului privind tarifele stabilite pana in anul 2030. De asemenea, dansul mai mentioneaza ca toate cele 76 de UAT-uri au votat pentru transformarea din tarif in taxa de salubrizare, iar documnetul prin care s-a luat aceasta hotarare, s-a inaintat Cosiliului Judetean. Modalitatea de colectare se stabileste de fiecare UAT.

         Domnul secretar Alin Toma sustine ca, in masura in care in cererea de finantare a fost precizata ''taxa'' de salubrizare, nu se mai poate modifica acest lucru la acest moment pentru a nu se incalca celelalte prevederi ale cererii de finantare.

         Domnul Viceprimar sustine ca ADIL-ul si-a luat masura de protectie si a stabilit ca modalitatea de incasare sa fie prin taxa, avand in vedere ca doar Primariile pot incasa taxele.

         Domnul consilier Alb Vasile Dorinel este de parere ca SMID poate sa o numeasca fie taxa, fie tarif, dar partenerul lor contractual sa fie cetateanul.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID), judetul Maramures, a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi.

         Consiliul Local Somcuta Mare aproba Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID), judetul Maramures,  Regulamentul serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures, precum si Caietul de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi, cu urmatorul amendament, ce urmeaza a fi mentionat in hotararea de consiliu local:

         Consiliul Local Somcuta Mare opteaza, in situatia in care este posibil, ca incasarea sumelor datorate ca urmare a prestarii serviciului de salubrizare sa fie facuta de operatorul economic direct de la cetateni.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

        

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                CONTRASEMNEAZA 

                 TALOS CORNELIU                                SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.