PROCES VERBAL 28.01.2016

Incheiat astazi 28.01.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot – Șef Serviciu Economic, doamna Cărmăzan Rodica - Consilier juridic, precum și  toți consilierii locali.

         Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Presedinte de sedinta este domnul viceprimar Buda Gheorghe.

         Ordinea de zi este urmatoarea:

         1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2016 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat;

         2. Proiect de hotarare privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2016-2017;

         3. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Buciumi;

         4. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare;

         5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare;

         6. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID), judetul Maramures, a regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi;

         7. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2015 al Primariei Orasului Somcuta Mare;

         8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, pe anul 2016;

         9. Diverse.

         Avand in vedere ca la sedinta de consiliu a fost invitata si doamna director Corina Muntean, director al Liceului ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare, i se da cuvantul.

         Doamna Director Corina Muntean, tine sa multumeasca Consiliului Local pentru implicare si pentru sprijinul financiar acordat Liceului. Dansa precizeaza ca a venit cu propuneri in atentia Consiliului Local, cu investitii ce vizeaza locatiile unde functioneaza un numar mare de elevi, in special pentru Liceu, respectiv amenajarea unui teren de sport (care la acest moment este degradat si impracticabil), cat si amenajarea curtii liceului. De asemenea, dansa isi propune sa reabiliteze hala construita in curtea liceului, care in prezent este un spatiu de depozitare si sa-l transforme in centru cultural al liceului, unde sa exista o biblioteca si centrul de informare al liceului. Se doreste de asemenea amenajarea unei sali festive pentru intruniri, sedinte, serbari. Doamna director considera prioritara si amenajarea curtii de la scoala primara din Somcuta Mare. In urma controlului efectuat de Directia de Sanatate Publica, ni s-a pus in vedere sa gasim o solutie in ceea ce priveste Gradinita cu Program Prelungit, unde nu exista asigurate circuitele alimentare corespunzatoare si unde este necesara emiterea autorizatiei de functionare. Dansa mai precizeaza ca, prin imbunatatirea conditiilor materiale, doreste sa-i orienteze pe absolventii clasei a VIII-a sa se indrepte si spre Liceul din Somcuta Mare. Doamna Director doreste sa prezinte achizitiile facute din fnduri proprii, pana la finele anului 2015, si anume:

         - bunuri si servicii in folosul elevilor – mobilier scolar si mobilier specific pentru un laborator de informatica, aparatura necesara pentru scoala primara din Somcuta, imprimanta, videoproiector, sistem supraveghere video pentru scoala primara;

         - 2 vitrine frigorifice pentru depozitarea cornului si a laptelui in conditii optime;

         - materiale pentru curatenie, vopsea lavabila.

         Domnul Viceprimar sustine ca prin bugetul local se va aloca liceului o suma consistenta pentru amenajarea curtii si pentru hala din curte.

         Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, considera ca pentru scoala primara s-ar putea amenaja o sala de informatica in fostul garaj din curtea fostei primarii, dar este necesara si amenajarea unei mini sali de sport. Dansul propune mutarea Politiei in cladirea de la Finante si mutarea Gradinitei in cladirea Politiei.

         Domnul consilier Pasca Dorinel este de parere ca si la Somcuta se poate amenaja o mini sala de sport de 20/30 mp, precum s-a facut la Tamaia.

         Domnul consilier Talos, doreste sa-i multumeasca doamnei director pentru realizarile facute intr-un timp atat de scurt. Dansul considera ca investitiile trebuie prioritizate. De asemenea, dansul doreste sa stie daca Liceul si Scoala primara vor face fata numarului de elevi care vor veni inspre Somcuta Mare in urmatorii ani. Propune Consiliului Local sa se gandeasca serios daca in viitor doresc sa amenajeze un bazin de inot.

         Doamna Director doreste sa-i raspunda domnului Talos si sustine ca, in masura in care se vor elibera cele doua sali prin construirea acelui centru cultural, aceste spatii ar putea primi elevii care vin din alte structuri arondate.

         Domnul consilier Balmos Teodor sustine ca fostul director a prezentat o situatie prin care terenurile scolilor din Finteusu Mare si Buciumi sunt in folosinta unor persoane fizice, avand in vedere ca s-ar fi incheiat cu acestia contracte de inchiriere sau arenda.

         Domnul Viceprimar sustine ca aceste terenuri sunt cuprinse in inventarul Primariei Orasului Somcuta Mare.

         Domnul consilier Alb, propune reinfiintarea Gradinitei din loc. Hovrila.

         Doamna Director sustine ca este foarte greu de infiintat o structura, avand in vedere ca se fac eforturi sa se mentina cele existente, deoarece parintii nu doresc sa-si lase copii in astfel de structuri.

         Presedintele de sedinta, domnul Viceprimar Buda Gheorghe, propune ca proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi la punctele 1 si 6 sa se amane pana la viitoarea sedinta de consiliu. Dansul mentioneaza ca in ceea ce priveste punctul 6 de pe ordinea de zi, acesta nu va fi aprobat atat timp cat Consiliul Local este prins intre Sistemul de Management Integrat al Deseurilor si cetateni.

         Se supune la vot amanarea acestor proiecte si se aproba cu 15 voturi pentru amanare.

         Proiect de hotarare privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2016-2017.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2016-2017.

         Se aproba cu 13 voturi pentru, 2 abtineri (Alb Vasile Dorinel si Lipovan Claudiu).

         Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Buciumi.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Buciumi.

         Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare.

         Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare.

         Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2015.

         Doamna Tatiana Bot, Sef Serviciu Economic, sustine ca la data de 31.12.2015, la excedentul bugetar din anii precedenti s-a inregistrat suma de 2.816.197,42 lei, suma care se propune a fi utilizata in anul 2016 pentru finantarea urmatoarelor cheltuieli de investitii :

 • Cap.51.02 Administratie, suma totala de 10.737,42 lei
 • Executie sistem de alarma si PSI arhiva generala din corp A  sediu str SOMES nr 19………10.737,42 lei ;
 • Cap.61.02 Ordine publica, suma totala de 48.000 lei:
 • Executie sistem de supraveghere video stradala in Orasul Somcuta Mare………..............48.000 lei ;
 • Cap.65.02 Invatamant, suma totala de 90.000 lei:
 • Executie amenajari spatii lapte corn, spatii de asteptare elevi in cadrul cladirii Liceului I Buteanu………11.500 lei ;
 • Expertize si documentatii tehnice, proiecte tehnice de reabilitare cladire atelier……............................13.5000 lei ;
 • Proiect tehnic de reabilitare teren Liceul Teoretic si gradinita(PNDL OG 28/2013)……………..........………….25.000 lei ;
 • Lucrari de reabilitare  SC Finteus………………………………………..40.000 lei
 • Cap.67.02 Cultura, religie, sport, suma totala de 840.000 lei:
  • Subcap 67.02.03.06 Case de cultura…20 mii lei, din care :
 • Rest de executie lucrari de avizare ISU la csa de cultura Aurel Buteanu……………………………..........……....20.000 lei ;
  • Subcap 67.02.03.07    Camine culturale…580 mii lei, din care :
 • Rest de executie lucrari de Reabilitare Camin Hovrila si gard de imprejmuire……………...……………..….…...40.000 lei ;
 • Sistematizare curte Camin cultural Valeni……………………………….40.000 lei ;
 • Reabilitare Camin cultural Buciumi……………………………………..200.000 lei ;
 • Reabilitare Camin cultural Finteusu Mare……………………………….300.000 lei ;
 • Subcap 67.02.05.01 Sport…230 mii lei, din care :
 • Rest de executie actualizatpentru lucrari de modernizare Baza sportiva Progresul Somcuta Mare….....230.000 lei ;
  • Subcap 67.02.50Alte actiuni culturale…10 mii lei, din care :
 • Rest de executie lucrari  de reabilitare nedecontate in suma de 9.933 lei  …………………………………………...10.000 lei ;
 • Cap.70.02Dezvoltare, Locuintet, suma totala de 465 mii lei:
  • Subcap 70.02.30Alte actiuni in dom locuintei…205 mii lei, din care :
 • Lucrari de sistematizare parcare la bloc ANL………………………………...80.000 lei ;
 • Reabilitare termoenegetica Bloc 3…………………………………………...125.000 lei;
  • Subcap 70.02.05.01Alimentare cu apa……..…60 mii lei, din care :
 • Alimentare cu apa Valenii Somcutei …….……………………………...60.000 lei ;
  • Subcap 70.02.06 Iluminat public…….……..…100 mii lei, din care :
 • Modernizare iluminat public stradal prin achizitie de leduri………………………………..…….…………………………...100.000 lei ;
  • Subcap 70.02.50Locuintet…100 mii lei, din care :
 • Rest de executie actualizat pentru lucrari de inchidere acces subsol si intocmire certificat de audit termoenergetic conform noilor reglementari legale din 2015, in domeniu……………50.000 lei ;
 • Lucrari de sistematizare locuinte sociale………………………………..…50.000 lei;
 • Cap.74.02 Mediu, cu suma totala de 900 mii lei:
 • Executie canalizare menajera in Orasul somcuta Mare cofinatare in proiectul de finantare Cu AFM Bucuresti………………...900.000 lei ;
 • Cap.84.02 TRansport, cu suma totala de 462,46 mii lei:

          Subcap 84.03.01 Drumuri, cu suma de 107,66 mii lei, din care 

 • Executie lucrari de reabilitareDC 75 troson Hovrila –Somcuta ;, tronson Hovrila –Buteasa cofinatare program PNDL OG 28/2013………………….………….20.000 lei
 • Reabilitare DC64 ……………………………………………….... .. 50.000 lei ;
 • Executie semnalizari treceri de pietoniin Orasul Somcuta Mare   .…10.000 lei
 • Executie intrari in UAT Oras Somcuta Mare.……………………… .27.660 lei
 

          Subcap 84.03.03 Strazi, cu suma de 354,80 mii lei, din care 

 • Reproiectare si afaltare str I Buteanu si parcare APIA dupa executie retea de canalizare………………………………..………………….………..50.000 lei ;

                     DALI si executie lucrari de asfaltare in loc Ciolt………………….304.800 lei .

            Consiliul  Local propune ca suma ce reprezinta excedentul bugetar pe anii precedenti si poate fi utilizata in anul 2016, sa fie repartizata pe urmatoarele cheltuieli de investitii:

 • Cap.51.02 Administratie, suma totala de 10.737,42 lei
 • Executie sistem de alarma si PSI arhiva generala din corp A  sediu str SOMES nr 19………………………………….………………………………...10.737,42 lei ;
 • Cap.61.02 Ordine publica, suma totala de 48.000 lei:
 • Executie sistem de supraveghere video stradala in Orasul Somcuta Mare………………………………….……………………………...48.000 lei ;
 • Cap.65.02 Invatamant, suma totala de 90.000 lei:
 • Executie amenajari spatii lapte corn, spatii de asteptare elevi in cadrul cladirii Liceului I Buteanu………………………………….…………………………….....11.500 lei ;
 • Expertize si documentatii tehnice, proiecte tehnice de reabilitare cladire atelier…………………………………………………………………….13.5000 lei ;
 • Proiect tehnic de reabilitare teren Liceul Teoretic si gradinita(PNDL OG 28/2013)………………………………………………………………….25.000 lei ;
 • Lucrari de reabilitare  SC Finteus………………………………………..40.000 lei
 • Cap.67.02 Cultura, religie, sport, suma totala de 864.800 lei:
  • Subcap 67.02.03.06 Case de cultura…20 mii lei, din care :
 • Rest de executie lucrari de avizare ISU la csa de cultura Aurel Buteanu………………………………….……………………………....20.000 lei ;
  • Subcap 67.02.03.07    Camine culturale…604,80 mii lei, din care :
 • Rest de executie lucrari de Reabilitare Camin Hovrila si gard de imprejmuire……………...……………….………………………….…....64.800 lei ;
 • Sistematizare curte Camin cultural Valeni……………………………….40.000 lei ;
 • Reabilitare Camin cultural Buciumi……………………………………..200.000 lei ;
 • Reabilitare Camin cultural Finteusu Mare……………………………….300.000 lei ;
  • Subcap 67.02.05.01 Sport…230 mii lei, din care :
 • Rest de executie actualizatpentru lucrari de modernizare Baza sportiva Progresul Somcuta Mare……………………………………….……………………………...230.000 lei ;
  • Subcap 67.02.50Alte actiuni culturale…10 mii lei, din care :
 • Rest de executie lucrari  de reabilitare nedecontate in suma de 9.933 lei …………………………………………….……………………………...10.000 lei ;
 • Cap.70.02 Dezvoltare, Locuinte, suma totala de 430 mii lei:
  • Subcap 70.02.30Alte actiuni in dom locuintei…….170 mii lei, din care :
 • Lucrari de sistematizare parcare la bloc ANL………………………………...80.000 lei ;
 • Reabilitare termoenegetica Bloc 3…………………………………………....90.000 lei;
  • Subcap 70.02.05.01Alimentare cu apa……..…60 mii lei, din care :
 • Alimentare cu apa Valenii Somcutei …….……………………………...60.000 lei ;
  • Subcap 70.02.06 Iluminat public…….……..…100 mii lei, din care :
 • Modernizare iluminat public stradal prin achizitie de leduri………………………………..…….……………………………...100.000 lei ;
  • Subcap 70.02.50Locuintet…100 mii lei, din care :
 • Rest de executie actualizat pentru lucrari de inchidere acces subsol si intocmire certificat de audit termoenergetic conform noilor reglementari legale din 2015, in domeniu…………………………………….……………………………...50.000 lei ;
 • Lucrari de sistematizare locuinte sociale………………………………..…50.000 lei;
 • Cap.74.02 Mediu, cu suma totala de 900 mii lei:
 • Executie canalizare menajera in Orasul somcuta Mare cofinatare in proiectul de finantare Cu AFM Bucuresti…………………….……………………………...900.000 lei ;
 • Cap.84.02 TRansport, cu suma totala de 472,66 mii lei:

          Subcap 84.03.01 Drumuri, cu suma de 422,66 mii lei, din care 

 • Executie lucrari de reabilitareDC 75 troson Hovrila –Somcuta ;, tronson Hovrila –Buteasa cofinatare program PNDL OG 28/2013………………….……  20.000 lei;
 • Reabilitare DC64 ……………………………………………….... .. 50.000 lei;
 • Executie semnalizari treceri de pietoniin Orasul Somcuta Mare   .…10.000 lei;
 • Executie intrari in UAT Oras Somcuta Mare.……………………… .27.660 lei;
 • DALI si executie lucrari de asfaltare in loc Ciolt…………………  215.000 lei;
 • DALI si executie lucrari de asfaltare in loc BUCIUMI…………  .…50.000 lei;
 • DALI si executie lucrari de asfaltare in loc FINTEU MARE………  50.000 lei;
 

          Subcap 84.03.03 Strazi, cu suma de 50,00 mii lei, din care

 • Reproiectare si afaltare str I Buteanu si parcare APIA dupa executie retea de canalizare………………………………..………………….………..50.000 lei.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar pe anul 2016.

         Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, pe anul 2016.

         Propunerea administratiei in ceea ce priveste bugetul local pe anul 2016, este urmatoarea:

         Doamna Tatiana Bot, sustine ca in analiza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a executiei bugetare ale aceluiasi an, precum si prevederilor Legii Bugetului de stat pentru anul 2015 nr. 339/2015, a Deciziilor sefului  AJFM Maramures nr. 38/29.12.2015, nr. 1/05.01.2016, nr. 2/11.01.2016, adresei MFP nr. MMG_STZ nr. 174/18.01.2016, pentru anul 2016 si estimarile anilor 2017-2019, se previzioneaza realizarea  urmatorilor indicatori:

I. TOTAL VENITURI:                                                                      11.718,00 mii lei;

Din care:

Venituri proprii:                                                                                   5.178,00 mii lei;

Din care :- impozite si taxe locale :                                              2.554,00 mii lei;

               - cote din impozitul pe venit   (04..02.01) …………..    1.296,00 mii lei;

     ( conform dresesi ANFP Maramures nr 1/11.01.2016)

                  -sume din impozitul pe venit ( 04.02.04)………………1.328,00 mii lei

conform Deciziei nr 38/29.12.2015

Sume defalcate din TVA(11.02.02) :  5.473,00 mii lei;   cu urmatoarele destinatii

 • Suma de 4.131 mii lei, cu destinatie salarii invatamant ;
 • Suma de561 mii lei pentru bunuri si servicii de functionare aferente finantarii invatamantului potrivit standardului de cost/ elev ;
 • Suma de 717 mii lei pentru finantarea salarii asistentilor personali ai persoanei cu handicap  (360 mii lei) si indemnizatiile persoanelor cu handicap ( 357 mii lei) ;
 • Suma de 64 mii lei pentru finatarea salariilor  de la Serv de evidenta a persoanei ( suma  14 mii lei) si plata ajutorului de incalzire persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr 416 (50 mii lei) ;

            Sume defalcate din TVA pentru Echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)                                   1.020 mii lei;   Din care: suma de 1.020 mii lei alocata prin Decizia sefului AJFP Maramures nr. 38/29.12.2015

            Subventii de la bugetul de stat pentru cheltuieli salariale in domeniul sanatatii (42.02.)       36 mii lei ;

            Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei pentru persoane, altele decat cele beneficiare de ajutor social (42.02.34)          11 mii lei ;

            Nota: 1. Utilizarea excedentului cumulat la finele anului 2015, in suma totala de 2.816,19 mii lei, va fi evidentiata la cod indicator 40.02.14 sume utizate din excedentului anului precedent, cu destinatiile prevazute de lege si de hotararrea CL Somcuta Mare,:

2. Cu privire la cheltuielile sectiunii de functionare, acestea au fost au fost propuse cu respectarea prevederilor art 49  alin(9) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale prin care „ pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credie asigura in totalitate cheluielile sectiunilor de functionare ale bugetului local’

nota: aceasta prevedere, in caz de neideplinire, conform art 78 lit d  din Legea nr 273/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei

3. Cu privire la cheltuielile sectiunii de dezvoltare, acestea au fost au fost propuse cu respectarea prevederilor art 41  alin(2) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, respectiv au fost prioritizate acele obiective de investitii la care sunt incheiate angajamente legale(contracte/comenzi) si pentru care s-au asigurat integral surse de finantare prin proiectele de bugete multianuale.

I I. TOTAL CHELTUIELI:                                                               14.534,19 mii lei;

Cap.51.01 Administratie publica - total:                                   1.730,73 mii lei;                                                                                                                                                  

Cap.54.02 Alte servicii publice generale:                                    238,60 mii lei;

Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – total: 200 mii lei;                       

Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala – total:                461 mii lei;

Cap.65.02 Invatamant :                                                               4.872 mii  lei;

Cap. 66.02 Sanatate:                                                                    86,00 mii lei;

Cap. 67.02 Cultura :                                                                 2.332,00 mii lei;

Cap.68.02 - Asistenta  sociala:                                                        813 mii lei;

Cap.70.02 Dezvoltare publica si locuinte                                1.597,50 mii lei;     

Cap. 74.02 Protectia mediului                                                  1.030,70 mii lei;

Cap. 80.02 Alte actiuni economice:                                             200,00 mii lei;

Cap. 83.02 Agricultura (paza padurilor):                                          15 mii lei;

Cap. 84.02 Drumuri si poduri:                                                   957,66  mii lei;

      Bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului de salubrizare, CUI RO 22157287 activitate autofinantata numai din venituri proprii se propune la nivelul VENITURILOR DE 345 MII LEI, iar cheltuielile la nivelul  sumei de 345 mii lei, din care, pentru :

 

 • Serviciul de salubrizare        345 mii lei ;
 • Din care : salarii                     90 mii lei
 • Chelt materiale                      255 mii lei,
 • Utilizare din execedentul anului 2015 in anul 2016 suma de 80,80 mii lei se propune pentru asigurarea cheltuielilor de functionre, 

 

         Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinatate din venituri proprii de la

                         Cap 65.  Invatamant                                      70 mii lei ;

         Domnul consilier Maries Emil, in calitate de presedinte al Comisiei economice, considera ca trebuie facut un efort financiar cu multe reduceri in ceea ce priveste cheltuielile materiale. Astfel, in urma analizarii bugetului local propus de administratie, Consiliul Local propune diminuarea cheltuielilor materiale de la majoratatea titlurilor.

         Domnul Viceprimar propune ca orice investitie care se face la Primarie, ce depaseste 50 mii lei, sa se faca prin licitatie publica pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

         Domnul consilier Alb, propune ca devizele martor sa fie confidentiale si sa fie sigilate de cel putin 5 functionari din cadrul Primariei. De asemenea propune ca membrii comisiei de licitatie sa semneze declaratii de confidentialitate.

         Se supun la vot aceaste propuneri si se voteaza in unanimitate.

         Propunerea Comisiei Economice a Consiliului Local Somcuta Mare, in ceea ce priveste bugetul local pe anul 2016, este urmatoarea:

             TOTAL CHELTUIELI:                                                      14.534,19 mii lei;

Cap. 51.01 Administratie publica - total:                                1.580,73 mii lei;                                                                                                                                                  

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale:                                  238,60 mii lei;

Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – total:  200 mii lei;

Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala – total:               341 mii lei;

Cap. 65.02 Invatamant :                                                              5.167 mii  lei;

Cap. 66.02 Sanatate:                                                                     86,00 mii lei;

Cap. 67.02 Cultura :                                                                  2.517,00 mii lei;

Cap.68.02 - Asistenta  sociala:                                                         813 mii lei;

Cap.70.02 Dezvoltare publica si locuinte                                1.427,50 mii lei;     

Cap. 74.02 Protectia mediului                                                   1.030,70 mii lei;

Cap. 80.02 Alte actiuni economice:                                            180,00 mii lei;

Cap. 83.02 Agricultura (paza padurilor):                                                   15 mii lei;

Cap. 84.02 Drumuri si poduri):                                                  937,66  mii lei;

                                                                                                                                                                                                                                                                              

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, in forma propusa de Comisia Economica a Consiliului Local Somcuta Mare, pe anul 2016.

         Se aproba cu 15 voturi pentru.

           PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEMNEAZA 

                  BUDA GHEORGHE                             SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.