PROCES VERBAL 21.01.2016

Incheiat astazi 21.01.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot – Șef Serviciu Economic, doamna Cărmăzan Rodica - Consilier juridic, precum și 14 consilieri locali. Lipseste domnul consilier Balmos Teodor.

         Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.

         Ordinea de zi este urmatoarea:

         1. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare'';

         2. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare;

         3. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi – Hovrila – Buteasa''.

         Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare''.

         Domnul Secretar prezinta proiectele de hotarare sustinand ca potrivit adresei inaintate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, inregistrata sub nr. 1584/2016, se aduce la cunostinta Consiliului local Somcuta Mare, faptul ca este necesara emiterea de hotarari de consiliu in vederea actualizarii valorilor investitiilor efectuate in baza OG 28/2008 cu valoarea de 20% TVA stabilita de noul cod fiscal, redusa fata de TVA initial – 24%.

         In cee ce priveste investitia '''Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare'', valoarea initiala a acestei investitii a fost de 11.657.419,97 lei inclusiv TVA 24%.

         Noua valoare a investitiei este compusa din valoarea decontata + rest de executat cu TVA 20% in suma de 11.336.756,69 lei.

         Doamna Tatiana Bot sustine ca HCL trebuie sa cuprinda actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestor investitii, care sa fie compusa din valoarea lucrarilor executate, valoarea decontata si restul de executat, calculat cu noua valoare de TVA, respectiv 20%.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare''.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi – Hovrila – Buteasa''.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi – Hovrila – Buteasa''.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                              CONTRASEMNEAZA 

                 BUDA GHEORGHE                           SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.