PROCES VERBAL 22.12.2015

Incheiat astazi 22.12.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot – Șef Serviciu Economic, doamna Cărmăzan Rodica - Consilier juridic, precum și 13 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri Cotet Tamas Dionisie si Luput Mircea.

         Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru. Dansul propune completarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ''Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi''.

         Presedinte de sedinta este domnul consilier local Marincas Gheorghe.

         Ordinea de zi este urmatoarea:

         1. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii in anul 2016 a zilelor de concediu neefectuate, aferente anului 2015, de catre domnul Talpos Florin Vasile, primar al Orasului Somcuta Mare si domnul Buda Gheorghe Ioan, viceprimar al Orasului Somcuta Mare;

         2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare;

         3. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in justitie a Orasului Somcuta Mare, Consiliului Local si a Primarului Orasului Somcuta Mare in vederea recuperarii sumei de 14.889 lei de la Inspectoratul Judetean de Politie – Maramures;

         4. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul teren in suprafata de 838 mp si cladire constructie social culturala, situate in Orasul Somcuta Mare, sat Hovrila, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare;

         5. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul avand categoria de folosinta drum comunal DL33 (str. Meceni – Valenii Somcutei);

         6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 823/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si PFA POP IOAN GHEORGHE;

         7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 822/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si  SC BUCIUMANA SRL – Buciumi;

         8. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Alimentare cu apa in localitatea Ciolt'';

         9. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare – rest de executat'';

         10. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare DC75 Buciumi-Hovrila-Buteasa, Oras Somcuta Mare'';

         11. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii: ''Reabilitare si modernizare DC75 Buciumi-Hovrila-Buteasa, Oras Somcuta Mare'';

         12. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare;

         13. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID), judetul Maramures, a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi;

         Diverse.

         Presedintele de sedinta, domnul consilier local Marincas Gheorghe, supune la vot aprobarea ordinii de zi cu completarile sale. Se voteaza cu 13 voturi pentru.

         Domnul consilier Talos Corneliu supune atentiei Consiliului Local Somcuta Mare faptul ca Unitatea de Jandarmerie din Somcuta Mare s-a desfiintat, dar se impune existenta acestei unitati, avand in vedere ca Somcuta Mare are Centrul pentru Imigranti (unul din cele 6 din tara), precum si o mare comunitate rroma.

         Domnul consilier Alb Vasile Dorinel este nemultumit de faptul ca in ultima perioada s-a desfiintat in Somcuta Mare Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Finantele Publice, precum si unitatea de pompieri.

         Domnul Primar sustine ca se va comunica autoritatilor abilitate un memoriu in acest sens.

         Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii in anul 2016 a zilelor de concediu neefectuate, aferente anului 2015, de catre domnul Talpos Florin Vasile, primar al Orasului Somcuta Mare si domnul Buda Gheorghe Ioan, viceprimar al Orasului Somcuta Mare.

         Domnul consilier Balmos Teodor doreste sa stie de cate zile de concediu de odihna beneficiaza domnul Primar si domnul Viceprimar.

         Domnul Secretar sustine ca atat domnul primar, cat si domnul viceprimar beneficiaza de 25 de zile de concediu de odihna.

         Domnul consilier Alb Vasile Dorinel  sustine ca in situatia in care nu exista motive temeinice pentru care domnul primar si domnul viceprimar sa nu-si fi putut lua concediul legal de odihna, exista posibilitatea ca indemnizatia pentru concediu sa fie imputata de catre Curtea de Conturi. Este necesar sa exista o HCL privind aprobarea efectuarii in anul 2016 a zilelor de concediu neefectuate, aferente anului 2015.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea efectuarii in anul 2016 a zilelor de concediu neefectuate, aferente anului 2015, de catre domnul Talpos Florin Vasile, primar al Orasului Somcuta Mare si domnul Buda Gheorghe Ioan, viceprimar al Orasului Somcuta Mare.

         Se aproba cu 11 voturi pentru, 2 abtineri (Buda Gheorghe si Lipovan Claudiu).

         Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.

         Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare, sustinand ca potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, la fiecare sfarsit de an trebuie aprobat un plan de ocupare a functiilor publice. Daca in cursul anului viitor se va dori organizarea de concursuri in vederea ocuparii posturilor prin recrutare, este necesar sa se regaseasca aceste posturi vacante in acest plan de ocupare a functiilor  publice, iar in ceea ce-i priveste pe functionarii contractuali, nu exista aceasta prevedere legala. In vederea organizarii concursurilor va fi necesar sa vedem daca exista fondurile necesare pentru bugetarea posturilor respective.

         Domnul consilier Talos doreste sa stie daca in situatia in care se va aproba acest plan de ocupare a functiilor publice, se va putea asigura bugetarea functiilor publice cuprinse in plan.

         Domnul Secretar sustine ca pe noul buget nu mai suntem obligati sa bugetam posturile vacante.

         Doamna Tatiana Bot sustine ca in noul an vom fi nevoiti sa facem raportari direct la Ministerul Finantelor pentru cheltuielile de personal.

         Domnul consilier Alb Vasile este de parere ca este necesara angajarea unui arhitect in cadrul Primariei si din punctul sau de vedere restul posturilor vacante nu-si au rostul. Revine apoi sustinand ca pentru desfasurarea activitatilor in bune conditii, ar trebui cuprinse 2 posturi vacante, pentru achizitii publice si urbanism.

         Se alatura sedintei domnul consilier Luput Mircea.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare, in forma propusa de Consiliul Local.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in justitie a Orasului Somcuta Mare, Consiliului Local si a Primarului Orasului Somcuta Mare in vederea recuperarii sumei de 14.889 lei de la Inspectoratul Judetean de Politie – Maramures.

         Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca potrivit Deciziei Curtii de Conturi, s-a stabilit recuperarea sumei acordata Inspectoratului Judetean de Politie Maramures, ce reprezinta carburantul acordat in baza unui Protocol de colaborare incheiat intre cele doua institutii. Aceasta Deciziei a Curtii de Conturi a fost contestata in instanta, insa procesul s-a pierdut la Curtea de Apel Cluj.  I.P.J. MM nu doreste restituirea acestei sume de bani decat in urma unei Sentinte Civile care sa stabileasca acest lucru, pentru a le da posibilitatea sa prinda in buget aceasta suma. Din discutiile avute cu avocatul exista doua posibilitati legale, respectiv fie restituirea sumei, fie restituirea carburantului. Domnul Secretar considera ca se impune introducerea unor noi aliniate in cadrul acestui proiect de hotarare, respectiv ''Se aproba promovarea unei actiuni in instanta in vederea recuperarii sumei de 14.889 lei de la IPJ MM'' si ''Se aproba incheierea unui contract de prestari servicii de consultanta, asistenta si reprezentare in justitie a Orasului Somcuta Mare printr-un avocat'', asa cum a fost si in cazul AF Muresan sau 5INCI. Eventuala cheltuiala este de 1500 lei ce reprezinta onorariu avocat, plus taxa judiciara de timbru.

         Domnul Primar este de parere ca din punct de vedere procedural ar trebui epuizate toate caile legale pentru recuperarea acestei sume de bani.

         Domnul consilier Alb Vasile este de acord cu acest proiect de hotarare doar in situatia in care nu urmeaza sa i se impute Consiliului Local restituirea acestei sume de bani.

         Domnul consilier Balmos Teodor este de parere ca actiunea in pretentii poate fi initiata de consilierii juridici din cadrul primariei, urmand ca pana la primul termen de judecata sa fie luata o hotarare  cu privire la angajarea unui avocat pentru continuarea cauzei.

         Domnul consilier Vancea Dorin doreste sa stie cine sunt consilierii juridici incadrati in cadrul Primariei.

         Domnul Secretar sustine ca doamna Dorca Claudia este consilier juridic pe executare silita, iar doamna Cărmăzan Rodica are foarte multe acțiuni în pretenții pe salubrizare si fond funciar și programul este foarte încărcat pe probleme administrative și de fond funciar.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in justitie a Orasului Somcuta Mare, Consiliului Local si a Primarului Orasului Somcuta Mare in vederea recuperarii sumei de 14.889 lei de la Inspectoratul Judetean de Politie – Maramures.

         Se aproba cu 7 voturi pentru, 6 impotriva si 1 abtinere (Lipovan Claudiu). In aceste conditii proiectul nu este aproba intrucat este egalitate de voturi.

         Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul teren in suprafata de 838 mp si cladire constructie social culturala, situate in Orasul Somcuta Mare, sat Hovrila, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul teren in suprafata de 838 mp si cladire constructie social culturala, situate in Orasul Somcuta Mare, sat Hovrila, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul avand categoria de folosinta drum comunal DL33 (str. Meceni – Valenii Somcutei).

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul avand categoria de folosinta drum comunal DL33 (str. Meceni – Valenii Somcutei), parte component din DC 64 .

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 823/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si PFA POP IOAN GHEORGHE.

         Domnul viceprimar propune ca termenul cu care se prelungeste contractul sa fie de 5 ani.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 823/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si PFA POP IOAN GHEORGHE.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 822/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si  SC BUCIUMANA SRL – Buciumi.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 822/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si  SC BUCIUMANA SRL – Buciumi, cu perioada de 5 ani.

         Se aproba cu 13 voturi pentru (1 abtinere Alb Vasile Dorinel).

         Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Alimentare cu apa in localitatea Ciolt''.

         Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinand necesitatea si oportunitatea acestuia.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Alimentare cu apa in localitatea Ciolt''.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare – rest de executat''.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare – rest de executat''.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare DC75 Buciumi-Hovrila-Buteasa, Oras Somcuta Mare''.

         Domnul Viceprimar sustine ca la acest moment se supune la vot insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie Reabilitare si modernizare DC75 Buciumi-Hovrila-Buteasa, avand in vedere ca exista fonduri guvernamentale care pot fi cheltuite pe aceasta investitie.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare DC75 Buciumi-Hovrila-Buteasa, Oras Somcuta Mare''.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii: ''Reabilitare si modernizare DC75 Buciumi-Hovrila-Buteasa, Oras Somcuta Mare''.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii: ''Reabilitare si modernizare DC75 Buciumi-Hovrila-Buteasa, Oras Somcuta Mare''.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

         Doamna Tatiana Bot prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, sustinand ca, potrivit OMDRAP nr. 1012/2015 și a contractelor de finanțare nr. 15175/09.09.2015 și a actului aditional nr. 1/9650/10.11.2015 (pentru obiectivul de investitie Extindere rețea de alimentare cu apa potabila în loc. Valenii Somcutei), respectiv contractul nr. 9957/26.05.2015 și a actului aditional nr. 1/9651/10.11.2015 (pentru obiectivul de investitie Reabilitare și modernizare DC 64), incheiate în  baza listei obietivelor de investitii, se suplimenteaza veniturile cu suma totala de 1.377 mii lei, iar cu suma de 1.377 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole:

Cap. 70.02 Dezvoltare publica si locuinte, subcap. 70.02.05.01 cu suma de 377 mii lei;

Cap. 84.02 Transport, subcap. 84.02.03.01 Drumuri si poduri, cu suma de 1.000 mii lei.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID), judetul Maramures, a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi.

         Domnul Viceprimar sustine ca datorita termenului scurt, a documentatiei stufoase, propune amanarea acestui proiect de hotarare. Domnul Viceprimar doreste sa cunoasca daca Consiliul Judetean despagubeste Primaria, avand in vedere ca Somcuta Mare are un Serviciu Public de Salubrizare, are utilaje, personal angajat in acest scop.

         Domnul consilier Talos Corneliu propune invitarea presedintelui Consiliului Judetean Maramures, la o viitoare sedinta, intr-un cadru festiv, pentru a purta discutii asupra acestui Studiu de Oportunitate intocmit in sensul delegarii serviciului de salubritate in zona de colectare Sirbi.

         Se supune la vot amanarea proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID), judetul Maramures, a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi.

         Se aproba cu 14 voturi pentru amanare.

         Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ''Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi''.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ''Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi''.

         Domnul consilier Alb Vasile propune amenajarea terenului de la Scoala nr. 2 din Somcuta Mare.

         Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca Scoala Generala din Somcuta Mare este la maxima capacitate si trebuie luata in considerare necesitatea efectuarii unei extinderi la acesta cladire.

         Doamna Tatiana Bot sustine ca pe anul 2016 va trebui sa existe o prioritizare a investitiilor.

         Se aproba cu 13 voturi pentru (1 vot impotriva Talos Corneliu).

         Domnul consilier Talos Corneliu, se intreaba pentru cine se face acel teren de fotbal daca nu mai sunt copii la scoala din loc. Buciumi.

          Diverse.

          Domnul consilier Vancea Dorin, sustine ca urmare a sedintei organizate in Consiliul de Administratie al Liceului s-a pus problema ca trebuie gasita o cladire in care sa functioneze Caminul de Copii din Somcuta Mare, avand in vedere ca acesta nu are Autorizatie Sanitara de Functionare.

         Domnul consilier Talos Corneliu este de parere ca acea cladire pe care domnul Dorian doreste sa o vanda, ar fi foarte buna pentru o Gradinita cu program prelungit.

         Domnul Viceprimar supune la vot aprobarea promovarii de catre Biroul Juridic a unei actiuni in pretentii in vederea recuperarii sumei de 14.889 lei de la Inspectoratul Judetean de Politie – Maramures.

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

          Domnul consilier Talos Corneliu doreste sa afle de la doamna Tatiana Bot, daca sumele de bani necheltuite pana la acest moment urmeaza sa fie pierdute sau pot fi cheltuite potrivit proiectelor pentru care s-au repartizat. Dansul tine sa faca precizarea ca ne aflam la sfarsit de an si inca nu s-au facut demersuri pentru montarea machetei la intrarea in oras.

          Doamna Tatiana Bot, doreste sa-i raspunda domnului Talos si sustine ca pana la acest moment niciodata nu s-au retras banii acordati, decat cei alocati pe anumite investitii (in anul 2012 s-au retras banii neutilizati la Blocurile Sociale).

          Domnul Viceprimar Buda Gheorghe sustine ca pana la sfarsitul anului va fi necesara aprobarea excedentului bugetar.

          Doamna Tatiana Bot sustine ca va supune la vot aprobarea execedentului bugetar abia anul viitor, dupa ce va fi obtinuta viza DGFP. Dansa prezinta si oferta de artificii pentru noaptea de Revelion:

           I      5 min. 1800  lovituri/cer   4500 lei+TVA

          II     7 min.  2320  lovituri/cer  7500 lei+TVA

         III   10 min. 2850 lovituri/cer 10000 lei+TVA, sustinand ca este necesara adoptarea unei Hotarari de Consiliu Local si stabilirea sumei necesare pentru acest eveniment.

            Domnul consilier Balmos este de parere ca ar fi mai potrivit sa se pregateasca cateva pachete cu alimente pentru persoanele nevoiase, decat sa fie irosita o anumita suma de bani pentru artificii.

            Domnul consilier Alb Vasile este putin rezervat in ceea ce priveste adoptarea unei HCL cu privire la achizitia de artificii pentru Revelion, avand in vedere ca prin adoptarea unei astfel de hotarari, Consiliul Local isi asuma responsabilitatea pentru lucrurile care eventual s-ar putea intampla, avand in vedere tragicul eveniment de la Clubul Colectiv din Bucuresti.

            Se supune la vot adoptarea unei HCL cu privire la achizitia de artificii pentru noaptea de Revelion. Nu se aproba aceasta propunere.

         Domnul Secretar prezinta adresele inaintate de catre Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu''. In prima adresa se solicita acordarea unui sprijin financiar pentru amenajarea unui spatiu pentru depozitarea laptelui si cornurilor primite de elevi, urmand ca in limita fondurilor de care dispune Liceul sa doteze acel spatiu cu vitrine frigorifice. De asemenea se prezinta adresa inaintata in ceea ce priveste necesitatea amenajarii unui spatiu pentru copii in aer liber, pentru a-i feri de intemperii, precum si necesitatea amenajarii unui chiosc in incinta scolii.

         Domnul consilier Vancea sustine ca in cadrul sedintei consiliului de administratie al liceului s-a propus prelungirea traseului pana la Buteasa-Rau, avand in vedere ca din acea zona vin la scoala in Somcuta  13 elevi. S-a propus in acest sens, renuntarea unei curse de la Buciumi, pentru ca din Buciumi sunt foarte putini elevi.

         Domnul consilier Tatan Augustin sustine ca la Liceu s-a facut o economie de peste un miliard de lei (costul/elev), suma din care s-a propus achizitionarea de mobilier nou pentru 8 sali de clasa, cat si o vitrina frigorifica.

 

 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA 

           MARINCAS GHEORGHE                        SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.