PROCES VERBAL 24.11.2015

Incheiat astazi 24.11.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot – Șef Serviciu Economic, precum și 11 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri

Alb Vasile Dorinel, Luput Mircea, Balmos Teodor si  Pasca Dorinel.

         Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 11 voturi pentru.

         Presedinte de sedinta este domnul consilier local Maries Emil Gavril.

         Ordinea de zi este urmatoarea:

         1. Proiect de hotarare privind aprobarea programului manifestarilor prilejuite de Ziua Nationala precum si a celor ocazionate de organizarea unui concert de colinde in Orasul Somcuta Mare;

         2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ''Sistem de supraveghere video urban pentru Orasul Somcuta Mare'';

         3. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2015 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.

         Presedintele de sedinta, domnul consilier local Maries Emil Gavril, supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se voteaza cu 11 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea programului manifestarilor prilejuite de Ziua Nationala precum si a celor ocazionate de organizarea unui concert de colinde in Orasul Somcuta Mare.     Doamna Bot Tatiana prezinta proiectul de hotarare precizand ca pentru alocarea resurselor financiare necesare in vederea organizarii manifestarilor ocazionate de sfarsitul anului Sarbatoarea Craciunului 2015 este necesara aprobarea acestui program care include depuneri de coroane si concert de colinde. 

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare aprobarea programului manifestarilor prilejuite de Ziua Nationala precum si a celor ocazionate de organizarea unui concert de colinde in Orasul Somcuta Mare

         Se aproba cu 11 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ''Sistem de supraveghere video urban pentru Orasul Somcuta Mare''.

         Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinena dnecesitatea si oportunitatea aprobarii acestuia.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ''Sistem de supraveghere video urban pentru Orasul Somcuta Mare''.

         Se aproba cu 11 voturi pentru efectuarea sistemului de supraveghere video urban cu fibra optica.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: ,,Sistem de supraveghere video urban pentru Orasul Somcuta Mare”

Doamna Bot Tatiana, in calitate ade sef Serviciu Economic prezinta acest proiect de hotarare sustinand necesitatea si oportunitatea acestuia

Se aproba cu 11 voturi pentru

         Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2015 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.

         Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare, ce are la baza raportul de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local. Dansul precizeaza ca, avand in vedere punctajul obtinut de fiecare solicitant in parte, Comisia de evaluare a propus acordarea urmatoarelor sume, respectiv:

- Asociatia Corala a Barbatilor din Finteusu Mare, 16000 lei,

- Asociatia Corala ''Canturi din Chioar'',  12000 lei,

- Fundatia Culturala si de Caritate pentru Protectia Patrimoniului Cultural National ''Carpatica'' (F.C.C. CARPATICA), 5000 lei,

- Asociatia Corala ''Buciumenii Chioarului'',  4000 lei,

- Asociatia Corala ''Glasul Chioarului'' Somcuta Mare, 3000 lei.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind  aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2015 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.

         Se aproba cu 11 voturi pentru.

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA 

            MARIES EMIL GAVRIL                        SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.