PROCES VERBAL 17.11.2015

Incheiat astazi 17.11.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot – Șef Serviciu Economic, domnul Marius Avram, Șef Birou Venituri, precum și 15  consilieri locali.

                     Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

                     Presedinte de sedinta este domnul consilier local Lipovan Claudiu.

         Ordinea de zi este urmatoarea:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea instalarii de sisteme de inchidere a portilor de acces la institutiile de invatamant din Orasul Somcuta Mare;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea instalarii de sisteme de urmarire si monitorizare GPS la microbuzele scolare aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reamenajare a spatiului ''Centrala termica si Hol'' din incinta spatiului Casei de cultura ''Aurel Buteanu'' Somcuta Mare;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului, situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 36;
 6. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului DALI al obiectivului de investitie ''Modernizare drumuri in localitatea Ciolt'';
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: ''Modernizare drumuri in localitatea Ciolt'';
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii: ''Reparatii curente Camin cultural Hovrila'';
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: ''Sistematizare verticala a spatiului din jurul blocurilor destinate locuintelor sociale'', situat in localitatea Somcuta Mare, str. Postei;
 10. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare;
 11. Proiect de hotarare privind procedura de acordare a unor facilitati fiscale pentru obligatiile de plata restante datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare;
 12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 110/2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016;
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara al Orasului Somcuta Mare, la data de 31.09.2015
 14. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume in vederea acordarii unui sprijin financiar Protopopiatului Ortodox Roman Chioar – Somcuta Mare.
 15. Proiect de hotarare privind emiterea unui acord de principiu in vederea efectuarii demersurilor necesare realizarii unui schimb de teren intre Orasul Somcuta Mare si Statul Roman;
 16. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume in vederea acordarii unui sprijin financiar Protopopiatului Ortodox Roman Chioar Somcuta Mare.
 17. Diverse.

Se aproba cu 15 voturi.

 

Proiect de hotarare privind aprobarea instalarii de sisteme de inchidere a portilor de acces la institutiile de invatamant din Orasul Somcuta Mare.

Domnul consilier local Talos Corneliu, in calitate de initiator al acestuia prezinta proiectul de hotarare sustinand necesitatea precum si oportunitatea.

Domnul secretar prezinta adresa primita din partea Liceului teoretic ,,Ioan Buteanu - Somcuta Mare in care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari.

Se voteaza cu 12 voturi pentru, 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorin si Lipovan Claudiu. 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea instalarii de sisteme de urmarire si monitorizare GPS la microbuzele scolare aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare.

                     Domnul consilier local Titan Augustin, in calitate de initiator al acestui proiect de hotarare sustine necesitatea si oportunitatea adoptarii acestuia.

                     Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reamenajare a spatiului ''Centrala termica si Hol'' din incinta spatiului Casei de cultura ''Aurel Buteanu'' Somcuta Mare.     

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pentru a putea organiza evenimente in cadrul Casei de Cultura ,,Aurel Buteanu`` Somcuta Mare, este necesara realizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului proiect de hotarare. In caz contrar ISU Maramures va aplica amenzile pentru nerespectarea masurilor dispune in cadrul unui control anterior precum si sistarea activitatilor in cadrul acestei institutii.

Se aproba cu 15 voturi pentru

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului, situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27.

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca este vorba de un spatiu solicitat de o persoana juridica ce intentioneaza sa desfasoare activitati de productie in acel spatiu.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

Dupa votare se retrage domnul consilier Balmos Teodor.

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 22;

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind inchirierea unui spatiu din cladirile in care a functionat Centrul de Sanatate Somcuta Mare, in prezent desfiintat, propunand o perioada de 8 ani ca durata a contractului de inchiriere. Cel care a solicitat acest spatiu, si la initiativa caruia a fost promovat acest proiect de hotarare doreste sa desfasoare activitati medicale.

Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca trebuie prevazut in cadrul hotararii o clauza prin care contractul sa inceteze daca Consiliul Local va dori sa dea o alta destinatie acestui spatiu.

Se voteaza cu 11 voturi pentru, 4 abtineri – Titan Augustin, ALB Vasile Dorinel, Pasca Dorin si Lipovan Claudiu.

        

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului DALI al obiectivului de investitie ''Modernizare drumuri in localitatea Ciolt''.     

Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare.

Se aproba cu 10 voturi pentru, 4 abtineri – Titan Augustin, Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: ''Modernizare drumuri in localitatea Ciolt''.

Doamna Bot Tatiana, in calitate de Sef Serviciu Economic prezinta si sustine necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare.

Se aproba cu 10 voturi pentru, 4 abtineri – Titan Augustin, Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorin si Lipovan Claudiu.  

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii: ''Reparatii curente Camin cultural Hovrila''.

Domnul viceprimar sustine ca acest proiect de hotarare, in prezent, este lipsit de obiect intrucat lucrarile care se executa la Caminul Cultural Hovrila, au alocare financiara integrala.

                    Nu se voteaza acest proiect de hotarare.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: ''Sistematizare verticala a spatiului din jurul blocurilor destinate locuintelor sociale'', situat in localitatea Somcuta Mare, str. Postei.

Doamna Bot Tatiana prezinta proiectul de hotarare sustinand necesitatea adoptarii acestuia, intrucat ofertele financiare care au fost prezentate pentru atribuirea contractului de lucrari depasesc suma alocata iar contractul neputand fi finalizat in acest an este necesara bugetarea multianuala.

Se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri – Titan Augustin si Buda Gheorghe

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Doamna Bot Tatiana prezinta proiectul de hotarare forma propusa de administratia Orasului Somcuta Mare.

Domnul Maries Emil prezinta propunerea Comsiei economice care are urmatoarea forma:

I. In baza prevederilor  art 82, din Legea nr 273/2006 privind  finantele publice locale precum, a Deciziei nr 31/04.11.2015 a sefului AJFP Maramures, emise in conformitate cu prevederile OUG nr 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si adresei M.F.P. nr 419555/2015,  se repartizeaza sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea cheltuielilor de personal la invatamantul preuniversitar de stat(11.02.02) respectiv :

 1. Se aproba majorarea cu suma de 532 mii lei la trimestrul IV 2015 (ca sursa de venit 11.02.02 sume din TVA)
 2. cu aceeasi suma se aproba majorarea cheltuielilor cu suma total de 532 mii lei, din care :
  1. cap 65.02 Invatamant, cu suma de 532 mii lei, care se repartizeaza pe titlul 10 pentru plata drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2015, in val de 430 mii lei si Hotararilor Judecatoresti castigate in instanta, in suma de 102 mii lei (diferentele la contributiile ce sunt in sarcina angajatorului).

II. In baza prevederilor  art 82, din Legea nr 273/2006 privind  finantele publice locale precum, a Deciziei nr 30/03.11.2015 a sefului AJFP Maramures, emise in conformitate cu prevederile OUG nr 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015  se repartizeaza sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art 104 alin. 2 lit.b) – e) din Legea educatiei nationale nr 1/2011 dar si a celor privind drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare pe trimestrul IV 2015(11.02.02) respectiv :

 1. Se aproba majorarea cu suma de 34 mii lei la trimestrul IV 2015 (ca sursa de venit 11.02.02 sume din TVA)
 2. cu aceeasi suma se aproba majorarea cheltuielilor cu suma total de 34 mii lei, din care:
  1. cap 65.02 Invatamant, cu suma de 34 mii lei, care se repartizeaza pentru plata  cheltuielilor prevazute la art 104 alin. 2 lit.b) – e) din Legea educatiei nationale nr 1/2011)
 3. Se aproba diminuarea cu suma de 50 mii lei la trimestrul IV 2015 (ca sursa de venit 11.02.02 sume din TVA)
 4. cu aceeasi suma se aproba diminuarea cheltuielilor cu suma total de 50 mii lei, din care:
  1. cap 68.02 Asistenta sociala, cu suma de 50 mii lei, care va diminua plata indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav (art 57.02.01)

III. In baza prevederilor  art 82, din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale precum, a Deciziei nr 28/04.11.2015 a sefului AJFP Maramures, emise in conformitate cu prevederile OUG nr 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si adresei M.F.P. nr 419555/2015,  se modifica repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) respectiv se suplimenteaza cu suma de 545 mii lei, cu aceeasi suma se vor suplimenta cheltuielile la urmatoarele capitole:

:

 • Cap   51.02 Autoritati executive - total  cheltuieli 12 mii lei, din care:
  • Achizitie centrala telefonica pret estimativ 12 mii lei;
  • Cap   65.02 Invatamant-total cheltuieli 10 mii lei, din care:
   • Achizitie GPS-uri pentru microbuze scolare pret estimativ pentru cele 3 microbuze, centrala telefonica pret estimativ 2 mii lei;
   • Finantarea sistemului de inchidere automatizata porti Liceul teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare, pret estimativ 8 mii lei;
   • Cap 67.02 cultura, religie, sport,  total cheltuieli 295 mii lei din care :
    • Proiect tehnic Camin cultural Buteasa, suma de 20 mii lei;
    • Proiect tehnic Camin cultural Buciumi, suma  de 45 mii lei;
 • Lucrari de executie Camin Cultural Buciumi , suma de 150 mii lei;
 • Lucrari de executie Camin Cultural Hovrila, suma de 50 mii lei;
 • Lucrari de executie Casa de cultura Aurel Buteanu, suma de 10 mii lei;
 • Sprijin finaciar pentru unitatile de cult (art. 59.12), total cheltuieli 20 mii lei, din care:
  • Protopopiatul ortodox Somcuta Mare -10 mii lei;
  • Biserica ortodoxa din Codru Butesii-10 mii lei;
 • Cap 70.02 servicii si dezvoltare publica, sub cap 70.02.50 Locuinte sociale, suma totala de 160 mii lei, din care:
  • cofinantare lucrari de constructie  50 mii lei,
  • Executie paratrasnet pentru cele doua blocuri – 10 mii lei;
  • Sistematizare verticala-100 mii lei.
  • Cap   84.02 Transport, cu suma de 68 mii lei, din care :
   • Intocmire proiect tehnica Reabilitare DC 75 Buteasa –continuare tronson aprobat prin OG nr 28/2013 50 mii lei ;(71.01.01)
   • Reparatii drumuri, total suma de 18 mii lei, din care:
    •  pentru Localitatea Buciumi , suma de 9 mii lei;
    • pentru localitatea Finteusu Mare, suma de 9mii lei;

Se aproba propunerea Comisiei economice cu 15 voturi pentru. 

 

Proiect de hotarare privind procedura de acordare a unor facilitati fiscale pentru obligatiile de plata restante datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Domnul Avram Marius – sef Birou Venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prezinta proiectul de hotarare precum si regulamentul care va fi avut in vedere la aprobarea anularii majorarilor de intarziere pe care le inregistreaza persoanele fizice si juridice la impozitele si taxele datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Se aproba cu 14 voturi pentru (lipseste domnul Balmos Teodor).

    

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 110/2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016.

Domnul Avram Marius  - sef Birou Venituri prezinta si sustine proiectul de hotarare care a fost promovat in urma unei modificari legistative cu privire la cuantumurile unor taxe pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatilor de la codurile CAEN nr. 561, 563, si 932.

Se aproba cu 14 voturi pentru.   

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara al Orasului Somcuta Mare, la data de 31.09.2015

Doamna Bot Tatiana prezinta contul de executie bugetara al Orasului Somcuta Mare la data de 31.09.2015.

Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind alocarea unei sume in vederea acordarii unui sprijin financiar Protopopiatului Ortodox Roman Chioar – Somcuta Mare

                    Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotatare sustinand necesitatea adoptarii acestei hotarari, pentru a putea aloca suma bugetata prin hotararea consiliului local de rectificare a bugetului local, adopta in aceasta sedinta.

                    Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind emiterea unui acord de principiu in vederea efectuarii demersurilor necesare realizarii unui schimb de teren intre Orasul Somcuta Mare si Statul Roman.

            Domnul secretar Toma Alin prezinta proiectul de hotarare motivand necesitatea adoptarii acesteia. In sustinere domnul secretar prezinta adresa inaintata de Inspectoratul Judetean de Jandarmi care solicita efectuarea demersurilor necesare in vederea  adoptarii unei hotarari de guvern cu privire la transferarea unui teren apartinand domeniului public al statului in domeniul public/privat al Orasului Somcuta Mare pentru solutionarea unor probleme legate de existenta unor investitii efectuate in anii anteriori pe aceste terenuri.

            Domnul Alb Vasile Dorinel sustine ca la schimbul propus intre terenul ,,poligon si teren GAZ” nu este de acord intrucat pentru terenul de la Poligon exista renuntari din partea cetatenilor care ar fi fost indreptatiti sa primeasca acele terenuri.

Domnul viceprimar propune amanarea pentru rediscutare a acestui proiect de hotarare.

Se aproba amanarea la o sedinta viitoare a acestui proiect de hotarare. (voturi pentru).

 

Proiect de hotarare privind alocarea unei sume in vedera acordarii unui spriin fiannciar Protopopiatului Ortodox Roman Chioar – Somcuta Mare.

Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare motivand necesitatea adoptarii acestuia ca urmare a faptului ca prin hotararea de rectificare a bugetului s-a alocat o suma de bani pentru sprijinul financiar iar ghidul de fianantre a cultelor si toata legislatia prevede necesitatea adoptarii unei hotarari prin care se stabilieste suma alocata acestor tipuri de finantari precum si beneficiarul.

Se aproba cu 14 voturi pentru.

 

Diverse.

La sedinta este prezenta doamna Pop Ana in calitate de reprezentanta a I..I POP FLORIN, persoana juridica al carei obiect de activitate il reprezinta vanzarea de produse fitosanitare care solicita vazarea sau concesionarea unei suprafete de teren in vederea construirii unui mic magazin cu acelasi obiect de activitate.

Doamna Pop Ana isi sustine cererea iar domnul primar ii asigura pe solicitant de faptul ca se vor face demersurile necesare in vederea identificarii unui teren care sa poata face obiectul unei vanzari/concesionari, asa cum a fost solicitat.

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA 

                LUPUT MIRCEA                                    SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.