PROCES VERBAL 12.10.2015

Incheiat astazi 12.10.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, precum și 13 consilieri locali, lipsa fiind domul Lipovan Claudiu si Pasca Dorinel.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.

         Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe - viceprimar.

         Domnul consilier Buda Gheorghe – presedinte de sedinta verifica prezenta si constata ca sedinta este legal intrunita intrucat potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ,,sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie”. 

Ordinea de zi este urmatoarea:

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca prezenta sedinta nu a fost legal convocata intrucat nu i s-a prezentat niciun document sa semneze prin care sa se faca dovada ca a fost convocat la aceasta sedinta.

Domnul consilier intreaba pe domnul secretar care au fost motivele pentru care nu s-a respectat procedura prevazuta de Legea administratiei publice? In prezent sedinta nu este legal convocata motiv pentru care orice hotarare va fi adoptata in aceasta sedinta va fi atacata in contencios.

Domnul secretar raspunde ca in urma discutiilor cu domnul primar si domnul viceprimar, s-a stabilit ca membrii consiliului local, pentu aceasta sedinta, vor fi convocati telefonic de catre dumnealor, motiv pentru care nu a mai fost trimisa masina cu invitatia la sedinta.

In ceea ce priveste atributiile secretarului cu privire la convocarea sedintei consiliului local, potrivit Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, primarul este cel care convoaca sedintele consiliului iar secretarul unitatii administrativ teritoriale are atributii in ceea ce priveste asigurarea procediurilor de convocare a consiliului local. Asadar, avand in vedere faptul ca domnul primar si domnul viceprimar m-au asigurat de faptul ca vor lua legatura fiecare cu membrii partidului din care fac parte precum si a celorlalti, asigurand informarea/convocarea acestora cu privire la organizarea sedintei extraordinare a consiliului local, am considerat ca procedura este legal indeplinitita. Totodata trebuie avut in vedere faptul ca la aceasta sedinta sunt prezenti 12 consilieri locali care au semnat tabelul nominal de prezenta la sedinta extraordinara organizata in data de 12.10.2015 se poate considera ca sedinta este legal intrunita asigurandu-se cvorumul necesar  prevazut la art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, potrvit caruia ,,sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie”.

  

Domnul primar sustine ca isi asuma responsabilitatea pentru anuntarea acestei sedinte iar daca membrii consiliului local nu sunt de acord cu desfasurarea acesteia, potrivit prevederilor art. 43 alin. 1 isi retrage proiectul de hotarare de pe ordinea de zi, situatie in care prezenta sedinta este lipsta de obiect.  

           PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZA 

                 BUDA GHEORGHE                            SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.