PROCES VERBAL 23.09.2015

Incheiat astazi 23.09.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, precum și 9 consilieri locali, lipsa fiind domul Alb Vasile Dorinel, Balmos Teodor, Lipovan Claudiu, Luput Mircea,  Pasca Dorinel, Maries Emil Gavril.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 9 voturi pentru.

In conformitate cuprevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ,,sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie”.

           Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.

Ordinea de zi este urmatoarea:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2015 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii ,,Reparatii curente Camin Cultural Hovrila”.

Se aproba ordinea de zi cu 9 voturi pentru.

 

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2015 pentru activitati nonprofit de inters general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.

Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pentru acordarea sumei solicitate de Clubul Sportiv Progresul Somcuta Mare in baza prevederilor Legii nr. 350/2005 precum si a Ghidului solicitantilor aprobat printr-o hotarare de consiliu in anul 2014 este necesara adoptarea prezentei hotarari. Solicitantul, Clubul Sportiv Progresul Somcuta Mare, indeplineste toate conditiile pentru a beneficia de aceasta finantare nerambursabila din partea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Se aproba cu 9 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea listelro de cantitati pentru realizarea lucrarii ,,Reparatii curente camin Cultural Hovrila”

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pentru realizarea lucrarilor de reparatii la imobilul ,,Camin Cultural Hovrila” este necesara aprobarea de catre Consiliul Local a unei documentatii cuprinzand lista cu cantitatile de lucrari, intocmita de un specialist, ce vor fi executate la acest imobil apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.

Se aproba cu 9 voturi pentru

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZA 

                 BUDA GHEORGHE                            SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.