PROCES VERBAL 22.07.2015

Incheiat astazi 22.07.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, doamna Matei Marioara Sef Birou Juridic si Administratie Publica Locala, si 14 consilieri locali, lipsind domnul Cotet Tamas Dionisie.

Doamna Matei Marioara, in calitate de inlocuitor de drept al secretarului Orasului Somcuta Mare  prezinta procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu14 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cotet Gheorghe.

Se supune spre aprobare ordinea de zi. Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Doamna Bot Tatiana, in calitate de sef Serviciu Economic prezinta proiectul de hotarare ce este.  însoţit de referatul de specialitate. Apoi se trece la discuţii pe capitole.

Toate capitolele sunt votate în unanimitate de voturi (14 voturi pentru) conform propunerilor din proiectul de hotărâre, susţinut de referatul de specialitate, mai puţin propunerile de la cap. 84.02.

La capitolul 66.02. d-nul consilier Taloş Corneliu propune să se studieze posibilitatea coplăţii cheltuielilor la Centrul de permanenţă Şomcuta Mare de către UAT-urile arondate.

De asemenea tot d-nul consilier Taloş Corneliu solicită ca la o viitoare şedinţă a Consiliului local să fie invitat directorul SC Vital SA pentru a explica preţul/mc apă potabilă, preţul fiind unul foarte mare precum şi posibilitatea automatizării pompelor.

La capitolul 84.02, d-nul consilier Mărieş Emil dă citire unei alte propuneri de utilizare a sumelor, susţinut de un număr de 8 consilieri, şi anume:

-       252 mii lei pentru contribuţia noastră la partea de cofinanţare pentru Canalizarea menajeră;

-       90 mii lei pentru lucrări de plombare a drumului spre Hovrila;

-       20 mii lei pentru finalizarea lucrării din curtea şcolii Finteuşu Mare;

-       50 mii lei pentru miniterenu fotbal în curtea şcolii din Buciumi.

După expunerea acestei propuneri, d-nul viceprimar Buda Gheorghe, consideră că propunerea administraţiei locale este pertinentă şi valabilă, aducând argumente în acest sens.

            De asemenea d-nul consilier Taloş Corneliu susţine varianta administraţiei locale în pecial propunerea pentru drumul de la Hovrila şi subliniază faptul că banii trebuie cheltuiţi cu chibzuinţă şi eficient.

            D-nul viceprimar sustine ca s-ar putea ca banii repartizaţi pentru canalizare să nu poată fi cheltuiţi anul acesta şi să avem surpriza să ne fie luaţi la sfârşitul de an ca bani necheltuiţi.

            Preşedintele de şedinţă supune la vot:

  1. Varianta administraţiei locale pentru care votează 6 consilieri „pentru” din 14 prezenţi.

În această situaţie viceprimarul şi 5 consilieri (PSD) se retrag de la şedinţă.( varianta respinsa)

  1. Varianta propusă de consiliul local cu modificarea de la Cap. 84.02., pentru care votează „pentru” 8 consilieri din 9 ramasi la sedinta in urma retragerii domnilor Buda Gheorghe, Talos Corneliu, Micle Valer, Luput Mircea si Cioltea Dragomir.

Se constata ca pentru desfasurarea in mod legal a sedintei consiliului local, in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale este necesara prezenta majoritatii consilierilor locali in functie, iar potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 din acelasi act normativ hotararile privind bugetul local se adopta cu ,,votul majoritatii consilierilor locali in functie”, prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor legale.        

            DIVERSE

D-nul consilier Dorin Vancea solicită să se prezinte la începutul fiecărei şedinţe a Consiliului Local procesul verbal de la şedinţa anterioară.

D-nul consilier Titan Augustin - să se verifice tăierile de masă lemnoasă din pădurile comunale.

D-nul consilier Vasile Alb Dorinel - să se înceapă lucrările la canalizare etapizat, pe străzile adiacente drumului naţional, până la obţinerea avizului de la Compania de Drumuri Naţionale.

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 

                    COTET GHEORGHE                                 SECRETAR  - TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.