PROCES VERBAL 08.07.2015

Incheiat astazi 08.07.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana - Sef Serviciu Economic, precum și 12 consilieri locali, lipsa fiind domnul consilier Alb Vasile Dorinel, Talos Corneliu, Vancea Gheorghe Dorin.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 12 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cotet Gheorghe.

Ordinea de zi este urmatoarea:

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 60/2004 pentru aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 4988/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale Poiana MATD, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5023/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale Poiana MATD, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5720/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale Poiana MATD, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8.
 6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2015 al Primariei Orasului Somcuta Mare.
 8. Diverse.

Borderou suplimentar 

 1. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investiti ,,Amenajare loc de joaca pentru copii, in Orasul Somcuta Mare’’.
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27.
 2. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,CNI” SA, A amplasamentului situat in Orasul Somcuta Mare, sat Buteasa si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Buteasa, oras Somcuta Mare, judet Maramures”. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi. Se aproba ordinea de zi cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 60/2004 pentru aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.

Domnul secretar Toma Alin, prezinta proiectul de hotarare precizand ca este vorba despre terenul avand categoria ,,curti constructii”, in suprafata de 248 mp ce a fost vandut in urma licitatiei publice care a avut loc in luna iunie catre SC POLITREDING SRL – Somcuta Mare. Urmare a acestui fapt se impune modificarea anexei inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare prin diminuarea/eliminarea inscrierii referitoare la acest teren.

Se aproba cu 12 voturi pentru. 

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 4988/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale Poiana MATD, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786.

Domnul secretar sustine ca acest proiect de hotarare si urmatoarele doua, au fost initiate ca urmare a faptului ca pentru obtinerea sprijinului financiar de la APIA, aceasta asociatie are nevoie de un act aditional aprobat de Consiliul Local, prin care sa se prevada in mod explicit identificarea in blocuri fizice a terenului inchiriat avand categoria de folosinta pasune precum si identificarea, conform acelorasi cerinte a suprafetelor eligibile sau neeligibile.

Se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5023/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale Poiana MATD, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786.

Se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5720/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale Poiana MATD, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786.

Se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8.

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca spatiul pentru care se propune scoaterea la inchiriere este situat pe str. Somes, nr. 8 si a carui destinatie propusa este aceea de ,,birou”, ca urmare a faptului ca exista o solicitare din partea unui birou de avocatura din Baia Mare.

Tariful propus de Biroul venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin referatul de specialitate este de 12 lei /mp/luna pentru o perioada de 5 ani.

            Se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investiti ,,Amenajare loc de joaca pentru copii, in Orasul Somcuta Mare’’.

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pentru realizarea investitiei a fost contractata elaborarea unui proiect tehnic pentru amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii si a unui teren de sport/teren de tenis in spatele blocurilor de pe strada I. Buteanu Somcuta Mare. Valoarea totala a investitiei asa cum a ofst estimata de cel care a elaborat proiectul tehnic si listele de cantitati de lucrari este de aproximativ de 87.000 euro inclusiv TVA, din care valoarea amenajarilor spatiului de joaca pentru copii este in valoare de aproximativ 190.000 lei inclusiv TVA, valoare rezultata din aceleasi estimari.

Domnul consilier Pasca Dorin intreaba care este suma bugetata pana in acest moment pentru aceasta investitie.

Domnul viceprimar sustine ca este vorba de suma de 100.000 lei.

Domnul consilier Balmos Teodor intreaba de ce listele de cantitati nu au antet, cine si-a asumat verificarea acestora si cine din cadrul Primariei a intocmit referatul de specialitate.

Domnul secretar precizeaza ca listele de cantitati prezentate in anexa proiectului de hotarare sunt extrase din cadrul proiectului tehnic, referatul de specialitate a fost redactat de Biroul de investitii iar in cadrul Primariei nu exista persoane de specialitate care sa poata verifica continutul unui proiect tehnic, fiind contractat in acest sens biroul de arhitectura care sa elaboreze proiectul si listele de cantitati aferente.

Domnul consilier Balmos Teodor sustine ca acest proiect de hotarare nu poate fi aprobat pana ce nu este verificat de cineva de specialitate pentru ca de fiecare data se intampla ca in executie, proiectele aprobate sa nu fie realiste si realizabile.

Domnul presedinte de sedinta propune amanarea acestuia.

Se aproba cu 12 voturi pentru amanare.

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27.

Domnul secretar prezinta proiectul sustinand ca in urma unei cereri de inchiriere s-a initiat acest proiect, solicitantii dorind sa deschida o sala de sport (fitness).

Prin referatul de specialitate al Biroului de venituri se propune pretul de 3 lei/mp/luna pentru o perioada de 5 ani.

Se aproba cu 12 voturi pentru. 

Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,CNI” SA, A amplasamentului situat in Orasul Somcuta Mare, sat Buteasa si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Buteasa, oras Somcuta Mare, judet Maramures”

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pentru demararea lucrarilor de reabilitare a Caminului Cultural din localitatea Buteasa, Compania Nationala de Investitii a solicitat aceasta hotarare.

Se aproba  cu 11 voturi pentru, 1 abtinere Buda Gheorghe.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Domnul consilier Maries Emil sustine ca este nemultumit de modalitatea de repartizare a sumelor intrucat localitatea Buciumi in acest mandat nu a beneficiat de alocari de sume importante si nici de investitii.

Domnul consilier Cioltea Dragomir este de asemena nemultumit de aceasta repartizare pentru ca localitatea Ciolt nici de aceasta data nu beneficiaza de alocari financiare.

Domnul viceprimar propune amanarea, sustinand ca reprezentantii PSD nu voteaza acest proiect de hotarare.

Parasesc sala, consilierii locali Buda Gheorghe, Cioltea Dragomir, Cotet Tamas Dionisie, Micle Valer, Luput Mircea.

Sedinta se incheie ca urmare a retragerii a 5 consilieri locali, situatie in care se constata ca nu se respecta cerinta prevazuta la art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia ,,sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie”.  

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2015 al Primariei Orasului Somcuta Mare.

            Proiectul nu a fost dezbatut ca urmare a incheierii sedintei prin retragerea membrilor PSD de la aceasta. Se constata ca nu se respecta cerinta prevazuta la art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia ,,sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie”.    

  

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 

                    COTET GHEORGHE                                 SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.