PROCES VERBAL 30.06.2015

Incheiat astazi 30.06.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana - Sef Serviciu Economic, precum și 14 consilieri locali, lipsa fiind domnul Alb Vasile Dorinel (va intra pe parcursul sedintei).

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu14 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cioltea Dragomir.

Se supune spre aprobare ordinea de zi. Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

Ordinea de zi este urmatoarea:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unei functii contractuale din cadrul statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea lucrarii ,,Spatiu comercial P+1, str. Somes, nr. 2B, Oras Somcuta Mare”.
 3. Proiect de hotarare privind insusirea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si eficientizare sistem de iluminat stradal in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures”.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii ,,Reabilitare si eficientizare sistem de iluminat stradal in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures”.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reparatii la spatiul situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea investitiei ,,Iluminat architectural exterior tip LED – Monumentul eroilor, Parc Central Somcuta Mare.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Extindere si modernizare Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 – Somcuta Mare”.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Extindere, reabilitare si modernizare Liceu Teoretic Ioan Buteanu – Somcuta Mare”.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren agricol situat in Orasul Somcuta Mare, sat Hovrila, in suprafata de 850 mp.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice.
 11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
 12. Diverse.

Prezentare situatie Dosar 5356/100/2012,

Prezentare raport de activitate  ADI Maramures – anul 2014.  

Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unei functii contractuale din cadrul statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pentru eficientizarea Serviciului de Salubrizare din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare s-a initiat acest proiect, intrucat in cadrul acestui serviciu exista doar un singur sofer iar acesta nu a putut sa isi efectueze zilele de concediu si zilele libere acordate conform legii intrucat nu exista inlocuitor. Functia contractuala vacanta de muncitor necalificat propusa a fi transformata, se regaseste in cadrul Compartimentului Administrativ si Gospodarire al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Domnul consilier Talos Corneliu intervine si propune ca cel care va fi angajat, sa indeplineasca cerintele referitoare la calificare (sofer profesionist), pentru a putea conduce masinile de salubrizare.

Se aproba cu 14 voturi

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea lucrarii ,,Spatiu comercial P+1, str. Somes, nr. 2B, Oras Somcuta Mare”.

Dcomnul secretar prezinta proiectul de hotarare precizand ca spatiul este situat in zona Bancii Comerciale Romane de pe str. Somes, respectiv partea nerenovata a caldirii de la nr. 2B care este proprietatea numitilor Podina Mihaela si Podina Andrei care doresc sa isi contruiasca un imobil a carui destinatie sa fie de ,,spatiu comercial”. Pentru zona in care se doreste construirea unui astfel de imobil cu destinatie de spatiu comercial este necesar a fi aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu prin care, potrivit prevederilor legale, sa se aprobe noua functionalitate a zonei.

Accesul aprobat/avizat prin acest P.U.D. pentru aprovizionarea acestui spatiu comercial se va face prin interiorul curtii de la SC VIITORUL Somcuta Mare.

Se aproba cu 14 voturi. 

Proiect de hotarare privind insusirea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si eficientizare sistem de iluminat stradal in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures”.

Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinand necesitatea si oportunitatea aprobarii acestuia, precizand ca in cadrul Studiului de fezabilitate se prevede un numar de 110 lampi pe drumul national si 312 pe drumurile laterale din localitatea Somcuta Mare.

Domnul consilier Talos Corneliu propune solicitarea de oferte de la mai multe firme pentru ca ceea ce se achizitioneaza sa fie performant si economicos.

Domnul consilier Vancea Dorin Gheorghe propune ca la realizarea lucrarii sa se aiba in vedere si raportul pret calitate intrucat la pretul cel mai scazut lucrarile nu sunt intotdeauna cele mai eficiente   

Domnul viceprimar propune ca termenul de garantie pentru aceste lucrari sa fie de 5 ani. De asemenea pentru realizarea lucrarii se va utiliza un buget multianual fara sa se recurga la programele de finantare prin credit-furnizor sau alte forme.

Domnul primar sustine ca proiectul tehnic va fi aprobat de Consiliul Local, moment in care se va cunoaste care este valoarea investitiei.

Se aproba cu 14 voturi pentru. 

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii ,,Reabilitare si eficientizare sistem de iluminat stradal in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures”.

Domnul viceprimar sustine ca pentru contractarea lucrarii este necesar aprobarea acestui proiect de hotarare pentru a nu apela la modalitatea de finantare credit-furnizor sau alte forme de imprumut financiar.

Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reparatii la spatiul situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7.

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare precizand ca este vorba despre spatiul din mijlocul cladirii in care a functionat Primaria Somcuta Mare, situat pe str. Republicii, nr. 7 ce urmeaza a fi inchiriat. La proiectul de hotarare au fost anexate si listele de cantitati pentru a se putea vedea modalitatea in care urmeaza a fi realizata lucrarea precum si modul in care va fi incalzit spatiul respectiv.

Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea investitiei ,,Iluminat architectural exterior tip LED – Monumentul eroilor, Parc Central Somcuta Mare.

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca aceasta lucrare a fost supusa aprobarii consiliului local ca urmare a faptului ca in proiectul de reabilitare a monumentului nu au fost avute in vedere aceste lucrari de iluminare a obiectivului. Totodata un alt rationament avut in vedere este cel referitor la faptul ca la contractarea lucrarii de reabilitare s-a realizat o economie, suma din care se propune realizarea iluminatului ambiental al monumentului eroilor din Parcul central al Orasului Somcuta Mare.

Domnul Vancea Dorinel intreaba daca exista un proiect de reabilitare al monumentului pentru ca la discutiile anterioare s-a propus modificarea acestuia.

Domnul primar precizeaza ca nu s-au facut modificari la monument, doar s-au schimbat placile de marmura pentru a se evita necesitatea unor avize speciale.

Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca inainte de inceperea lucrarilor ar fi fost necesar ca proiectul de reabilitare sa fie aprobat de consiliu local iar in ceea ce priveste valoarea acestei investitii propusa prin prezentul proiect de hotarare, ar trebui revazuta si diminuata.

Domnul viceprimar sustine ca valoarea mare din cadrul lucrarilor propuse este cea aferenta achizitiei de proiectoare.

Domnul consilier Talos Corneliu propune revizuirea acestuia precum si amanarea pentru o sedinta viitoare.

Se aproba amanarea cu 14 voturi.

Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Extindere si modernizare Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 – Somcuta Mare”.

Se prezinta la sedinta domnul consilier Alb Vasile Dorinel.

            Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustine ca aceste documentatii pot fi folosite pentru accesarea de fonduri europene pentru adaptarea spatiilor de la Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 Somcuta Mare si Liceul Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare. Prin extinderea acestora, spatiile vor corespunde normativelor de la aceasta data precum si pentru a putea raspunde solicitarilor de primire a elevilor.

            Se aproba cu 15voturi.  

Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Extindere, reabilitare si modernizare Liceu Teoretic Ioan Buteanu – Somcuta Mare”.

Se aproba cu 15 voturi.

Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren agricol situat in Orasul Somcuta Mare, sat Hovrila, in suprafata de 850 mp.

            Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca terenul este situat in spatele Scolii din localitatea Hovrila, in prezent desfiintata.

            Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice.

Domnul secretar prezinta proiectul sustinand ca majorarile pentru care se solicita scutire provin din diferentele de suprafete ce initial au fost declarate doar la Registrul Agricol si neimpozitate.

Domnul viceprimar intreaba daca solicitantii au achitat debitul. Domnul secretar sustine ca din referatul de specialitate al comisiei de analiza a acestor cereri rezulta ca debitul a fost achitat. 

Se aproba cu 14 voturi pentru, 1 vot impotriva Lipovan Claudiu.

 

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare precizand ca este vorba despre sumele ce au fost alocate de MDRAP pentru continuarea investitiilor la ,,Locuinte sociale” suma de 111,88 mii lei si ,,Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei”, 600 mii lei.

Diverse.

Domnul secretar prezinta situatia juridica a Dosarului nr. 5356/100/2010 unde Orasul Somcuta Mare a avut calitatea de parat iar SC 5INCI M SRL – Somcuta Mare cea de reclamant, in cadrul unui proces al carui obiect a fost ,,pretentii in valoare de 1.875.425 lei TVA inclus, pentru cladirea edificata fara autorizatie de construire pe terenul apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, situat pe str. N. Balcescu, nr. 5.

Domnul secretar sustine ca in cadrul dosarului Tribunalul Maramures si Curtea de Apel Cluj a respins solicitarea de pretentii a reclamantului SC 5INCI M SRL – Somcuta Mare prin Sentinta civila nr. 4920/05 noiembrie 2014 si Decizia civila nr. 269/10 martie 2015.

In prezent, sustine domnul secretar, exista un alt dosar pe rolul Tribunalului Maramures nr. 6054/100/2010 prin care s-a solicitat desfiintarea constructiei edificata de MURESAN LIVIA SI MURESAN ANDREI suspendat pe perioada judecarii Dosarului nr. 5356/100/2012 urmand ca acesta sa fie repus pe rolul instantelor de judecata.

De asemenea Consiliul Local are dreptul/posibilittea de a continua actiunea din Dosar nr. 6054/100/2010 precum si de a promova o noua actiune al carei obiect sa fie ,,accesiune imobiliara” prin care Orasul Somcuta Mare in calitate de proprietar al terenului sa devina proprietar al constructiei intrucat constructorul acesteia a fost de rea credinta. Totodata in cadrul acestei ultime actiuni paratii au posibilitatea de a solicita restituirea unor sume reprezentand contravaloarea materialelor utilizate la edificarea imobilului, cu dovedirea achitarii acestora.    

            Domnul viceprimar prezinta cererea domnului arhitect Vitok Ionel care solicita 5000 lei pentru sustinerea taberei de pictura de la Valenii Somcutei. La rectificarea bugetului local din luna iulie se va tine cont de aceasta suma.

            Domnul consilier Dorinel Vancea propune organizarea zilelor orasului cu ocazia carora fiecare agent comercial sa aiba posibilitatea sa-si expuna produsele si sa prezinte serviciile pe care le realizeaza.

Domnul consilier Titan Augustin solicita sa se gaseasca o solutie pentru eliminarea situatiilor in care exista diferente intre terenurile declarate la Registrul Agricol si cele de la Biroul de impozite si taxe locale din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

  

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 

                    CIOLTEA DRAGOMIR                          SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.