PROCES VERBAL 18.06.2015

Incheiat astazi 18.06.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, si 12 consilieri locali, lipsind domnii Pasca Dorin, Talos Corneliu si Vancea Dorin Ghoerghe.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu12 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.

Se supune spre aprobare ordinea de zi. Se aproba ordinea de zi cu 12 voturi pentru.

                                                                                                                                

Ordinea de zi este urmatoarea:

1 Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul teren in suprafata de 2.380 mp si cladire Constructie administrativa si social culturala, situate in localitatea Somcuta Mare (sat Finteusu Mare), apartinand Orasului Somcuta Mare.

2 Proiect de hotarare privind vanzarea imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. cad. 51402.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul teren in suprafata de 2.380 mp si cladire Constructie administrativa si social culturala, situate in localitatea Somcuta Mare (sat Finteusu Mare), apartinand Orasului Somcuta Mare.

Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca aceasta a fost initiat pentru realizarea demersurilor necesare in vederea intabularii terenului si a constructiei Camin Cultural Finteusu Mare si Scoala Generala Finteusu Mare, constructii comune.

Domnul primar sustine ca intabularea imobilului Camin Cultural Finteusu Mare si Scoala Generala Finteusu Mare, este necesara si pentru completarea/refacerea documentatiei depuse in vederea obtinerii finantarii la Compania Nationala de Investitii – Bucuresti pentru reabilitarea Caminului Cultural Finteusu Mare.

Se aproba cu 12 voturi pentru.

  

Proiect de hotarare privind vanzarea imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. cad. 51402.

Domnul viceprimar, in calitate de presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, comunicand consilierilor locali ca prin hotararea ce va fi adoptata se aproba imputernicirea domnului Primar sa semneze contractul de vanzare-cumparare al terenului in suprafata de 248 mp. Terenul va fi vandut cu suma de 13.704,51 lei la care se adauga suma de 3.289,08 lei reprezentand TVA.

Se aproba cu 11 voturi pentru, 1 abtinere Alb Vasile Dorinel.

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 

                    BUDA GHEORGHE                                SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.