PROCES VERBAL 30.04.2015

Incheiat astazi 30.04.2015 cu ocazia sedintei convocate de îndată a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost invitati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul Primar, Talpos Florin Vasile, doamna Matei Marioara, Sef Birou Juridic si Administratie Publica Locala, doamna Cărmăzan Rodica, consilier juridic, precum și 14 consilieri locali. Lipsește domnul consilier Alb Vasile Dorinel.

Doamna Matei Marioara, Sef Birou Juridic si Administratie Publica Locala, prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.

Se supune spre aprobare ordinea de zi.  Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 110.870 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al orasului Somcuta Mare, inscris pe nr. cad. 51656 Somcuta Mare;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Scrisorii de intentie formulata de Societatea ALU MENZIKEN SRL, in vederea achizitionarii unui teren in suprafata de 104.500 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al orasului Somcuta Mare, din terenul inscris pe nr. cad.  51678 Somcuta Mare;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile din proprietatea privata a Orasului Somcuta Mare;

4. Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea vanzarii imobilului teren in suprafata de 104.500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, teren inscris pe nr. cad. 51678 Somcuta Mare;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea vanzarii imobilului teren intravilan in suprafata de 104.500 mp, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare,  teren inscris pe nr. cad. 51678 Somcuta Mare.

 Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 110.870 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al orasului Somcuta Mare, inscris pe nr.  cad. 51656 Somcuta Mare.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Scrisorii de intentie formulata de Societatea ALU MENZIKEN SRL, in vederea achizitionarii unui teren in suprafata de 104.500 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al orasului Somcuta Mare, teren inscris pe nr. cad.  51678 Somcuta Mare.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile din proprietatea privata a Orasului Somcuta Mare.

            În ceea ce privește publicarea anuntului privind organizarea licitatiei, se propune ca acesta să se publice cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfasurarea acesteia. Mentionam ca în Regulament a fost propus initial termenul de 20 de zile.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea vanzarii imobilului teren in suprafata de 104.500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, teren inscris in pe nr. cad. 51678 Somcuta Mare.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea vanzarii imobilului teren intravilan in suprafata de 104.500 mp, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris pe nr. cad. 51678 Somcuta Mare.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

           

            Domnul Primar propune organizarea unei intalniri cu cetatenii din localitatea Finteusu Mare, pentru ca acestia sa aiba cunostinta despre demersurile facute de administratia publica locala, alaturi de Consiliul Local, in vederea vanzarii terenului intravilan inscris pe nr. cad. 51678 Somcuta Mare.

                CONTRASEMNEAZA 

    SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                    

          BUDA GHEORGHE

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.