PROCES VERBAL 10.04.2015

Incheiat astazi 10.04.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, 14 consilierii locali absent fiind domnul Pasca Dorin Vasile.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.

Ordinea de zi este urmatoarea:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Protopopiatului Ortodox Roman Chioar Somcuta Mare.
  2. Proiect de hotarare privind acordarea unui sproijin financiar Parohiei Orftodoxe Hovrila.
  3. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Protopopiatului Greco Catolic Chioar Somcuta Mare.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reparatii la Sediul Administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare – Corpul B.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local.

Se supune spre aprobare ordinea de zi.  Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Protopopiatului Ortodox Roman Chioar Somcuta Mare.

      Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca in urma depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar de catre cultele recunoscute in Romania si care functioneaza in Orasul Somcuta Mare, s-a initiat acest proiect de hotarare.

      Cererile au fost analizate potrivit criteriilor stabilite in cadrul Ghidului de aprobare a criteriilor de acordare a sprijinului financiar aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.  111/2014 privind aprobarea Ghidul solicitantilor pentru acordarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Orasul Somcuta Mare, in baza Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata.

Totodata suma totala alocata cultelor este de 70.000 lei din care fiecare cult va primi o suma proportionala cu valoarea lucrarilor ce urmeaza a fi executate.

Se aproba cu 14 voturi.

Proiect de hotarare privind acordarea unui sproijin financiar Parohiei Ortodoxe Hovrila.

Se aproba cu 14 voturi.

Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Protopopiatului Greco Catolic Chioar Somcuta Mare.

Se aproba cu 14 voturi.

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reparatii la Sediul Administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare – Corpul B.

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pentru realizarea lucrarilor de reparatie la Corpul B al sediului administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare, situat pe str. Somes, nr. 17, este necesara aprobarea listei cantitatilor de lucrari ce urmeaza a fi executate.

Se aproba cu 14 voturi pentru. 

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local.

Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca este vorba despre utilizarea sumei de 50 mii lei din cadrul excedentului bugetar al Serviciului Public de Salubrizare din cadrul Orasului Somcuta Mare, necesar a fi alocat pentru achizitia autovehiculului de transporat deseuri menajere, intrucat la bugetarea acestei achizitii nu a fost avuta in vedere si valoarea TVA.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca la achizitionarea acestui autovehicul ar fi indicata realizarea unei publicitati si totodata consultarea a mai multor ofertanti intrucat sunt posibilitati de achizitie la valori mult mai mici decat cele stabilite la valoarea estimata. De asemenea trebuie sa se tina cont si de vechimea autovehiculului.

Domnul primar sustine ca publicitatea se va face prin anuntarea achizitiei si pe site-ul institutiei.

Se aproba cu 14 voturi pentru.

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                    

                BUDA GHEORGHE

 

                CONTRASEMNEAZA 

    SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

 

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.