PROCES VERBAL 01.04.2015

Incheiat astazi 01.04.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, precum și toti consilierii locali.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Alb Vasile Dorinel.

Se supune spre aprobare ordinea de zi.  Se aproba ordinea de zi cu 15 voturi pentru.

Ordinea de zi este urmatoarea:

  1. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 49.124 mp, situat in localitatea Somcuta Mare (sat Finteusu Mare) teren apartinand orasului Somcuta Mare;
  2. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 49.124 mp, situat in localitatea Somcuta Mare (sat Finteusu Mare) teren apartinand orasului Somcuta Mare;
  3. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 49.124 mp, situat in localitatea Somcuta Mare (sat Finteusu Mare) teren apartinand orasului Somcuta Mare.

Inainte de inceperea punctelor de pe ordinea de zi, domnul consilier Talos Corneliu doreste sa precizeze ca a cerut un punct de vedere sefului catedrei de toxicologie de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, cu privire la activitatea pe care o va desfasura compania Alu Menziken Extrusion care doreste sa faca o fabrica de produse extrudate in Somcuta Mare. Dansul precizeaza ca in urma studiului facut, acesta fabrica nu polueaza com. Dumbravita, prin urmare, dacă se va construi o fabrica similara la Somcuta Mare, nu va polua orașul nostru.

            Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 49.124 mp, situat in localitatea Somcuta Mare (sat Finteusu Mare) teren apartinand orasului Somcuta Mare.

            Domnul Secretar sustine ca documentatia cadastrala a fost intocmita pentru intabularea terenului având categoria de folosinta ''pajiste'' in parcelele care apartin Orasului Somcuta Mare - sat Finteusu Mare. In prezent s-au identificat trei parcele, din care 2 se regasesc in intravilan, iar cea de-a 3-a  se gaseste in extravilan, de aceea s-au intocmit trei proiecte de hotarare. In prezent pasunile se regasesc in domeniul public al Orasului Somcuta Mare insa potrivit legii, acestea ar trebui sa se regaseasca in domeniul privat. Dat fiind faptul ca in acest moment se face intabularea pe parcele a acestei suprafete, trebuie sa corelam inventarul cu legislatia si toate aceste parcele vor trece in domeniul privat. De asemenea, in cuprinsul hotararii se va gasi formularea cu privire la modificandrea Hotararii Consiliului Local nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public, urmand ca tot ce tine de pasuni sa se regasesca in domeniul privat al Orasului Somcuta Mare. Domnul Secretar mai precizeaza faptul ca, se va inainta o documentatie pentru modificarea Ordinului Prefectului, intrucat aceste suprafete nu au fost identificate cu numere cadastrale sau topografice pana in acest moment. Ulterior se va depune spre intabulare Ordinul Prefectului pentru suprafetele identificate urmand a se  face demersurile in vederea vanzarii,  daca se va hotarî acest lucru. Pasii care urmează să-i facem sunt urmatorii: demersuri in vederea vanzarii, evaluarea terenului, stabilirea pretului, precum si procedura care urmeaza pentru vanzarea terenului.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 49.124 mp, situat in localitatea Somcuta Mare (sat Finteusu Mare) teren apartinand orasului Somcuta Mare.

           Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 49.124 mp, situat in localitatea Somcuta Mare (sat Finteusu Mare) teren apartinand orasului Somcuta Mare.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

            Domnul Primar doreste sa aduca la cunostinta Consiliului Local faptul ca Alu Menziken Extrusion, a depus la sediul Primariei Orasului somcuta Mare o scrisoare de intentie in vederea achizitionarii terenului necesar pentru construirea fabricii, inregistrata cu nr. 2064/01.04.2015, Dosar 2/A/2015.

            Domnul consilier Talos Corneliu, solicita prezentarea raportului asupra starii pasunilor, cu privire la cele care care sunt date in administrare,  deoarece primavara ar trebui indeplinite anumite masuri tehnologice si doreste sa stie in ce masura acestea s-au facut.

            Domnul consilier Balmos Teodor, doreste sa se faca demersurile necesare in vederea identificarii terenului agricol in suprafata de 8 ha din loc. Valenii Somcutei, pentru a cunoaste cine se ocupa de exploatarea acestuia si gasirea unei modalitati legale de administrare.

            Domnul Viceprimar sustine ca s-a discutat in sedinta Comisiei de fond funciar care se organizeaza in fiecare saptamana, posibilitatea emiterii Titlurilor de proprietate pentru Scolile Generale carora li s-au validat anumite suprafete prin Hotararea Comisiei Judetene, respectiv: pentru Scoala din localitatea Buciumi-2,58 ha, pentru Scoala din localitatea Finteusu Mare - 2,70 ha si 8 ha pentru Scoala din localitatea Valenii Somcutei.

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                    

             ALB VASILE DORINEL

 

                CONTRASEMNEAZA 

    SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

 

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.